Нов канал за комуникация с нас

През последните няколко месеца, докато мнозина се наслаждават на ваканци, работихме върху създаването и разширяването на още един канал за комуникация, за да бъдем близо до нашата аудитория. Новата страница на De Facto във Фейсбук има вече над 1700 последователи и общността продължава да се разраства. Възнамеряваме да използваме този канал за по-честа и бърза връзка с всички Вас.

Продължаваме да поддържаме непроменен фокуса върху мис- и дезинформация, когнитивна наука и образование. Към нашите авторски статии и кратки публикации, с които вече сте свикнали, ще прибавим постоянен поток от информация за външни инструменти и помагала, които намираме и изучаваме по време на нашата изследователската и развойна дейност. Накратко, страницата ни във Фейсбук ще представлява платформа за повече и по-полезно съдържание, което ще достига до Вас по-бързо.

И още нещо от изключителна важност – този нов канал ще ни позволи да добавим взаимодействие към иначе едностранната комуникация. Заповядайте, очакваме Ви с нетърпение!

File photo, Official White House Photo/Lawrence Jackson