De Facto стана член на Европейската обсерватория срещу дезинформация

За нас е много приятно да обявим, че De Facto стана най-новият член на Европейската обсерватория срешу дезинформация (EU Observatory against disinformation – SOMA). Това се случва като признание за нашата работа в областта на мисинформацията и дезинформацията и ще представлява ценна добавка към усилията на SOMA в проверката и проследяването на дезинформация. Чрез De Facto ние можем да добавим още един, обяснителен слой с възможната мотивация зад разследвания опит за дезинформация и с когнитивния компонент, върху който е построен търсеният от манипулацията максимален ефект и влияние. В наше лице SOMA ще има сериозен партньор с дългосрочен ангажимент и силен професионален интерес към изследването на нови пътища и решения за борба с дезинформацията, които да позволят широката публика да бъде информирана и по-добре защитена. Нашият основен фокус остават образованието и обучението, като ще търсим начини да съчетаем методите на SOMA и нашия инструментариум, а освен това възнамеряваме да продължим да развиваме нови и подобрени инструменти, основани на това ново партньорство.

С тази стъпка, De Facto получава достъп, подлежащ на строги правила и процеси, до специализирана плтаформа за сътрудничество, в която членовете на SOMA провеждат своите разследвания. Очакваме с нетърпение момента, в който ще можем да споделим този опит с всички партньорски организации в De Facto.

Благодарим на семейството на SOMA за честта, която ни оказаха с приемането на нашата кандидатура.