INTACT logo colour

Като надграждаме резултатите от проекта DeFacto, ще изпробваме нов обучителен подход за противодействие на конспиративните теории с помощта на деконструкция. Ще изучаваме е моделираме въздействието на конспиративните теории върху различните социални системи и ще създадем практически инструменти за разпознаването и измерването на степента на податливост към това въздействие.

defacto-logo-1200px

С помощта на когнитивна наука разработихме образователна рамка, в подкрепа на учители и преподаватели, които искат да повишават осведомеността и разбирането на процесите, залегнали в основата на мисинформацията и дезинформацията. Съдържа идейна рамка, практически инструменти и набор от казуси и ресурси за употреба в клас и не само.

Erasmus+-logo

De Facto и InTACT са международни образователни проекти, съфинансирани по програма Erasmus+ на Европейския съюз