Ресурс Вид Целева аудитория Самостоятелно учене или помощ от учител
История и произход на конспиративните теории видео-урок 16+ самостоятелно учене
Как ни влияят конспиративните теории видео-урок 16+ самостоятелно учене
Конспиративните теории и социалните мрежи видео-урок 16+ самостоятелно учене
Видове конспиративни теории - кемтрейлс видео-урок 16+ самостоятелно учене
Онлайн платформа с работни материали за преподаване на предмета „Гражданско образование“. Учебни планове и дейности за преподаване на теми от учебната програма. интерактивна онлайн платформа помощни документи за учители за учители/преподаватели
Разпознаване на конспиративни теории уебсайт 16+ самостоятелно учене
Конспиративни теории, свързани с промяната на климата уебсайт 16+ помощ от учител
Ролята на социалните медии при разпрастранение на конспиративни теории - пример екранна снимка 16+ помощ от учител
Ролята на социалните медии при разпрастранение на конспиративни теории - пример екранна снимка 16+ помощ от учител
Ролятя на социалните медии при разпространение на конспиративни теории - пример екранна снимка 16+ помощ от учител
Конспиративна теория, която свързва 5G с Ковид видео 16+ помощ от учител
10 вида подвеждащи новини инфографика 16+ самостоятелно учене
Журналистика, „фалшиви новини“ и дезинформация : наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика наръчник 16+ помощ от учител
Медийното потребление и "инфлуенсърите" на децата и младите хора в България доклад 16+ самостоятелно учене
Как работи дезинформацията: Лъжите за Зеления пакт на ЕС • Factcheck.bg видео 16+ помощ от учител