UNESCO и Twitter създават Ръководство по медийна грамотност в помощ на преподавателите

На 24 октомври 2019 г. Twitter публикува ръководство по медийна грамотност в сътрудничество с UNESCO. Ръководството прави опит да „подскаже как Twitter може да бъде използван от преподавателите и други социални участници как могат да бъдат иновативни за постигането на по-добри резултати от ученето“. Двете организации се надяват това да допринесе към усилията за „отглеждане на ново поколение от информирани, овластени и активни граждани“.
Ръководството обяснява връзката между медиите и информационната грамотност и общото гражданско образование. Съдържа много практически съвети за учащи и преподаватели, както и няколко примерни казуса в достъпен формат.

Можете да свалите дигитално копие на английски език от този линк!