abstract-3291293_1280

De Facto Raamwerk

De Facto Raamwerk Bekijk ons op cognitieve wetenschap gebaseerde raamwerk, leer hoe mis- en desinformatie werkt en op welke manier het een impact heeft op onderwijs

blacktools-front

Onze hulpmiddelen

Ontdek een sellectie van digitale instrumenten en apps om informatie te creëren en te verifiëren, evenals ons Eggshell model, de cognitieve kaarten en de desinformatie productiekit.

pattern-3308368_1280

Evaluaties & getuigenissen

Bekijk onze analyses en verslagen, neem deel aan actuele onderzoeken en lees de feedback van leerkrachten die met de producten van De Facto werken en spelen.

Royal Watercolor Valentine Red Background

Spelen rond desinformatie

Zie hoe goed je bent op het informatieslagveld met onze collectie case studies voor gebruik in de klas

Er is tegenwoordig veel aandacht voor mis- en disinformatie omwille van de bewustwording van de invloed ervan op de politiek en op de nieuwsberichtgeving. De Facto onderzoekt de negatieve impact van mis- en disinformatie, eens de verspreiding ervan is gebeurd en het een eigen leven gaat leiden op het internet, omdat het deel is geworden van de vele bronnen die beschikbaar zijn en gebruikt worden door jongeren en jongvolwassen in verschillende leercontexten. De Facto onderzoekt de impact op het onderwijs en de impact op iedereen die ermee geconfronteerd wordt

De Facto Probleemstelling

social-media-1989152_640

Het probleemstelling van waaruit we vertrekken en waarvoor we een oplossing zoeken, is hoe we het onderwijs en overbrengen van informatie in educatieve context kunnen behoeden voor het gebruiken en verspreiden van onjuiste informatie. We hebben vastgesteld dat we te maken hebben met een tweeledige kwetsbaarheid - enerzijds zijn er de jongeren, de lerenden, die vaak onbewust onjuiste informatie gebruiken in hun leerprojecten, anderzijds zijn er de leraren, die ook soms onbewust werken met onjuiste informatie voor hun lessen. We hebben meer dan 2 jaar aan de voorbereiding gewerkt.
In het voorjaar van 2018 kunnen we uit onze startblokken schieten en begint het De Facto-project te lopen

 

De Facto Benadering

close-up-of-male-executive-reading-sticky-notes_1170-1926

Elke projectpartner heeft vanuit zijn specifieke kennis en achtergronder meegewerkt aan het vormgeven van de basis van waaruit we vertrekken. We gebruiken de resultaten van cognitief wetenschappelijk onderzoek om leerkrachten, trainers en hun leerlingen te helpen begrijpen waarom ze zo gemakkelijk in foutief nieuws geloven. We tonen aan wat daarbij de cognitieve processen zij, hoe de triggers werken, van waar de vooroordelen komemn en waarom we op beperkingen in ons denken en detecteren van foutieve informatie botsen. Onze aanpak omvat concepten en bevindingen uit 4 belangrijke basispijlers van de wetenschap: kaders als denkpatroon, gemotiveerde kennis, framing vanuit overeenkomsten en accenten, systemische causaliteit

Lees- en multimedia Corner

Een verzameling onderzoeksartikelen, artikelen en video's voor wie graag meer wilt weten over de wetenschappelijke informatie waarop we onze methodologische aanpak baseren.

We blijven verder bronnen toevoegen aan deze pagina's naarmate we vorderen, dus neem regelmatig eens een kijkje of er nieuwe informatie is toegevoegd.

Terminologie

Video's

Onderzoek

We verzamelen een lijst met links naar andere initiatieven en hulpmiddelen die helpen met het omgaan met mis- en disinformatie. Als je tips hebt voor bijkomende informatie, neem dan zeker contact met ons op - we zullen je tip of initiatief graag aan onze lijst toevoegen.

Financiering en juridische dislaimer

Het De Facto-project wordt medegefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Unie. Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.