Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Elektrownie jądrowe

Atom nie jest taki straszny? Jakie są perspektywy i możliwości rozwoju energetyki jądrowej na świecie w obliczu zmian klimatu? Elektrownie jądrowe, jako sposób wytwarzania energii elektrycznej, zaczęły gwałtownie tracić popularność po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Awaria reaktora elektrowni w japońskiej Fukushimie (2011 r.) zakończyła prace i ostatecznie pogrążyła energię jądrową. Jednak światowi liderzy, a także sama opinia publiczna w krajach, w których elektrownie jądrowe odgrywają ważną rolę, są podzieleni w tej kwestii. Elektrownie jądrowe budzą wiele obaw. Ich działanie i zagrożenie związane z awariami stały się wręcz mityczne, a wokół tego tematu pojawiło się wiele tak zwanych fałszywych wiadomości, które nie sprzyjają tej technologii, ponieważ tworzą klimat strachu, zagrożenia i oporu społecznego.

Elektrownie jądrowe

Elektrownie jądrowe: szkoły średnie 16+ , studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 6

Tagi: energia nuklearna, bezpieczeństwo środowiska,
koszt energii, energia odnawialna

Pigułki wiedzy 5. Czy reaktor jądrowy działa jak bomba atomowa?

Z historii naszej ludzkości znamy najbardziej dwa wybuchy bomy atomowej, które miały miejsce w czasie 2 wojny światowej w Japonii. Ogrom zniszczeń, ludzkiej śmierci i nieszczęścia był tak duży, że jakiekolwiek prawdopodobieństwo powtórzenia tamtych zdarzeń napawa nas strachem. Nikt z nas nie chciały teraz tego doświadczyć. Czy reaktor jądrowy jest równie niebezpieczny, jak broń jądrowa? Czy zasada jego działania jest taka sama, czy inna jak działanie broni nuklearnej? Według naukowców, w reaktorze elektrowni proces rozszczepienia izotopu uranu jest powolny, kontrolowany i ograniczony, podczas gdy broń nuklearna pęka nagle i niekontrolowanie. Ponadto, zawartość rozszczepialnego uranu w reaktorze energetycznym wynosi od 3 do 5 procent, a w broni nuklearnej 90 procent. Czy zatem musimy się obawiać elektrowni atomowej na równi z bombą atomową? Czy reaktor jądrowy niesie ze sobą takie samo niebezpieczeństwo jak bomba atomowa? Zrealizowanie niniejszego bloku pomoże uczniom odkryć fakty na ten temat.

Rekomendowane źródła

Tekst

1. Artykuł "Eksperci: elektrownia jądrowa nie może wybuchnąć, jak bomba atomowa"
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C388635%2Ceksperci-elektrownia-jadrowa-nie-moze-wybuchnac-jak-bomba-atomowa.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

2. Artykuł "Reaktor nie wybuchnie jak bomba atomowa"
https://biznes.gazetaprawna.pl/wywiady/22582,reaktor-nie-wybuchnie-jak-bomba-atomowa.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

3. Działanie elektrowni jądrowej
https://epodreczniki.pl/a/dzialanie-elektrowni-jadrowej/D2WueFLpG [Open from webarchive if link broken/inactive]

4. Historia energetyki jądrowej - energetyka jądrowa
http://atom.edu.pl/index.php/technologia/historia-energetyki-jadrowej.html [Open from webarchive if link broken/inactive]

5. Prezentacja "Elektrownia jądrowa(budowa i działanie)"
http://ncbj.edu.pl/zasoby/prezentacje/elektrownia_jadrowa.pdf [Open from webarchive if link broken/inactive]

 

Wideo

1. Zobacz rozpad promieniotwórczy na własne oczy

2. Zasady bezpieczeństwa elektrowni jądrowych

Memy

 

3. Jaki wpływ na ludzkie zdrowie ma radioaktywny pluton i uran?

4. Oswoić promieniotwórczość

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się reprezentują kompetencje, które uczniowie powinni rozwijać w wyniku cyklu szkoleniowego:

1. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i wyjaśnić najważniejsze globalne problemy związane z produkcją energii jądrowej.
2. Uczeń będzie mógł dyskutować o najpopularniejszych mitach na temat energii jądrowej.
3. Uczeń będzie mógł omawiać kwestie środowiskowe związane z produkcją energii jądrowej.
4. Uczeń będzie w stanie przedstawić (i wykazać zrozumienie) argumenty po obu stronach debaty.
5. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i podać przykłady wpływu zmotywowanego poznania na opinie i charakter ram.
6. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić, jak rozpoznać uprzedzenia w tekstach i filmach.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Porównanie informacji
> Przedstawianie argumentów
> Praca zespołowa
> Dyskusja
> Burza mózgów
> Zastosowanie sprawdzonych źródeł i faktów do zestawu zasobów

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

> Na początku sesji przedstaw globalną perspektywę debaty. Ważne jest, aby uczący się byli świadomi, że ich praca będzie skoncentrowana na globalnym rozwoju i globalnych problemach. Te globalne problemy dotyczą energii jądrowej, jej zalet i wad, procesu produkcyjnego, bezpieczeństwa ludzi i środowiska, korzyści i kosztów.

> Rozpocznij szybką rundę oświadczeń o preferencjach uczniów. Jest bardzo prawdopodobne, że na podstawie osobistych opinii niektórzy będą „na korzyść” energii jądrowej, inni - „na korzyść” zielonej energii. Na podstawie zadeklarowanych pozycji podziel klasę i utwórz dwie grupy.

> Poproś każdą grupę o przejrzenie wszystkich udostępnionych zasobów. Pozwól im wybrać kolejność. Każda grupa odnotowuje kluczowe ustalenia i argumenty na poparcie swojego stanowiska oraz argumenty przeciwstawiające się stanowisku drugiej grupy.

> Pozwól na płynność w grupach. Poinstruuj uczniów na początku i kilkakrotnie przypominaj im, że mogą zmienić swoją grupę na podstawie faktów i argumentów, które znajdą w udostępnionych zasobach.

> Poproś obie grupy o krótką prezentację swoich ustaleń. Wymień argumenty za i przeciw dla każdej pozycji. Zmuś uczniów do znalezienia porozumienia. Szukaj rozsądnego kompromisu i opieraj decyzje oraz proponowane rozwiązania na faktach.

> Omów, czy prawdopodobne jest, że „uzgodnione rozwiązanie” jest różne w różnych krajach lub regionach. Dlaczego? Czy możemy mówić o ramach w odniesieniu do tego problemu? Jak zdefiniowalibyśmy te ramy?

> Wyjaśnij sprawdzanie faktów i sprawdzanie źródła. Podziel klasę na dwie grupy (możesz zachować oryginalne grupy lub potasować uczniów w oparciu o zaobserwowaną dynamikę grupy). Poproś każdą grupę o ponowną ocenę zestawu 2 zasobów (odpowiednio artykuły nr 2 i 4 oraz artykuł nr 3 i wideo nr 3). Każda grupa ma krótko przedstawić swoje odkrycia. Omów wyniki. Zdefiniuj i przedyskutuj uprzedzenia oraz sposoby ich rozpoznania. Wyposażony w informacje z tego ostatniego ćwiczenia na temat uprzedzeń, zaangażuj całą klasę w szybki przegląd wideo nr 1. Oceń wideo pod kątem stronniczości.

> Omów możliwe konsekwencje wprowadzenia w błąd i dezinformacji dla tej globalnej debaty.

Filary De Facto

RAMY: Wyjaśnij koncepcję i poproś uczniów, aby zastanowili się, czy debatę na temat elektrowni jądrowych i ich bezpieczeństwa można rozpatrywać w ramach. Spróbuj zdefiniować te ramy. Czy reaktor jądrowy działa jak bomba atomowa? Czy reaktor jądrowy niesie takie samo niebezpieczeństwo jak bomba atomowa

ZMOTYWOWANE POZNANIE: Wyjaśnij, czym jest zmotywowane poznanie i podaj przykłady, wykorzystując właśnie ukończone działanie (np. ufanie określonym źródłom, na które wpływ ma ...) - wymień lub odnieś się do listy z wieloma możliwymi przypadkami zmotywowanego poznania.

PRZYCZYNOWOŚĆ SYSTEMOWA: Wyjaśnij przyczynowość systemową. Poproś uczniów, aby zastanowili się, czy globalna rozmowa na temat zielonej energii, energii konwencjonalnej i energii jądrowej wykazuje właściwości problemu, który mieści się w strukturze systemowego związku przyczynowego.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.