Wprowadzanie w błąd i dezinformacja stały się ostatnio przedmiotem uwagi opinii publicznej ze względu na ich wpływ na politykę oraz cykl obiegu informacji. De Facto bada negatywny wpływ wprowadzania w błąd oraz procesu dezinformacji w momencie, gdy wykraczają one poza cykl obiegu informacji i stają się częścią zasobów w Internecie, dostępnych dla uczniów w każdym wieku oraz w różnych kontekstach uczenia się. Ich wpływ na edukację. Ich wpływ na nas.

Problem De Facto

social-media-1989152_640

Problem, który próbujemy rozwiązać, dotyczy tego, jak ochronić nasze systemy edukacyjne i szkoleniowe przed nieścisłymi informacjami. Zdajemy sobie sprawę, że problem dotyczy dwóch zaangażowanych stron- z jednej są uczniowie, którzy wykorzystują takie informacje zupełnie przypadkowo w swoich projektach edukacyjnych, z drugiej strony są nauczyciele i szkoleniowcy, którzy wykorzystują je do projektowania i przygotowywania swoich lekcji, oraz oceniania prac uczniów.

Pracując nad tym problemem od ponad 2 lat, uruchamiamy jesienią 2018 roku projekt De Facto.

 

Podejście De Facto

close-up-of-male-executive-reading-sticky-notes_1170-1926

Łączymy nasze doświadczenie oraz wybrane badania z zakresu nauk kognitywnych, aby zaprojektować praktyczne rozwiązania, które zapewnią nauczycielom, trenerom i ich uczniom lepsze zrozumienie procesów poznawczych, czynników wyzwalających, błędów i ograniczeń.

Nasze podejście obejmuje koncepcje i wnioski dotyczące 4 kluczowych filarów nauki: ram i framingu, poznania opierającego się motywacji, przyczynowości systemowej, ram równoważności i nacisku.

Rezultaty De Facto

Studia przypadków, infografiki, materiały szkoleniowe oraz praktyczne zestawy do wykorzystania przez nauczycieli w kształceniu i szkoleniu dorosłych.

Właśnie nad nimi pracujemy, zapraszamy niedługo…!

Kącik czytelnika i multimediów

Zbiór prac badawczych, artykułów i filmów wideo dla tych z Państwa, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o nauce, na której opieramy nasze podejście metodologiczne.

Zasoby dodajemy w miarę postępu prac, więc zaglądajcie do nas często i sprawdzajcie, czy nie pojawiły się nowe materiały, które mogą Was zainteresować.

Terminologia

Filmy

Badania

Zbieramy listę linków do innych inicjatyw i narzędzi służących przeciwstawianiu się błędnym informacjom i procesowi dezinformacji. Jeśli uważasz, że czegoś tu brakuje, skontaktuj się z nami- z chęcią dodamy również Twoją inicjatywę.

Finansowanie i notka prawna

Projekt De Facto jest współfinansowany w ramach programu Erasmus+ Unii Europejskiej. Projekt ten został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w tej publikacji.