Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

 

Študija primera: Problem (obveznega) cepljenja

Cepljenje je tema izjemnega družbenega pomena. Živimo daljša in bolj zdrava življenja, medicinska odkritja in novosti pa to omogočajo. Cepljenje je eden pomembnejših stebrov javnega zdravja, hkrati pa povzroča nemalo skrbi. V veliko državah je cepljenje obvezno. Kaj je resnica? Kakšno izbiro dejansko imamo – kot posamezniki in kot družba? Kako lahko ostanemo ozaveščeni o tej temi?

Problem (obveznega) cepljenja

Priporočeno za: Srednje šole 16+, Univerzitetni študenti, Odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 6

Oznake: Cepiva, Skrb za zdravje, Teorije zarote, Dezinformacije, Izkoreninjene bolezni, Imuniteta črede, Verska prepričanja

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 4. Izkoreninjene bolezni in čredna imunost

Uporaba cepiv je izkoreninila življenjsko nevarne bolezni, kot so endemična rumena mrzlica, rdečke in davica. Zadnji izbruhi ošpic, ki jih je morebiti povzročilo vse večje zavračanje in obotavljanje s cepivi, postavlja pred izziv čredno imunost ter izumrtje smrtnih okužb. Ta sklop postavlja temelje za debatiranje o učinkovitosti cepiv in njihovih pozitivnih učinkih na življenjsko dobo.

Priporočeni viri

1. Cepljenje v Sloveniji, dobre prakse varnega cepljenja
http://www.imi.si/pedagoska-dejavnost/sodelavci/alojz-ihan/pedagoska_fajli/Cepljenje%20-%20knjiga.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.dnevnik.si/1042686275
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.24ur.com/novice/svet/who-izkoreninili-smo-dva-od-treh-sevov-virusa-otroske-paralize.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Cepljenje_(medicina)
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje 

2. Sodelovanje EU proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepivom (infografika)
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_factsheet_en.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje 

3. Zgodovina cepljenja (dipl. naloga)
https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=114530&lang=slv
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

4. Zdravstvena grožnja necepljenja
https://siol.net/trendi/zdravo-zivljenje/nasprotniki-cepljenja-med-najvecjimi-zdravstvenimi-groznjami-na-svetu-488112
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

5. Raztapljanje iluzij: bolezen, cepiva in pozabljena zgodovina, napisala Dr. Suzanne Humphris
https://vaxxter.com/dissolving-illusions-disease-vaccines-and-the-forgotten-history/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
»...Ne prav dolgo nazaj smo se v zahodnem svetu bali smrtonosnih okužb. Od takrat je mnogo držav doživelo preobrazbo iz bolezenskih greznic do varnih, zdravih prebivališč. V sredini 19. stoletja se je začelo zmanjševati število smrti zaradi vseh nalezljivih bolezni, zmanjševalo se je to minimalnih ravni v začetku 20. stoletja. Zgodovina te preobrazbe vključuje lakoto, revščino, umazanijo, izgubljena zdravila, evgenistično doktrino, posameznikovo svobodo proti mogočnosti države, proteste in aretacije zaradi zavračanj cepljenja in še in še. Danes nam pravijo, da so zdravstvena posredovanja podaljšala našo življenjsko dobo in lastoročno preprečile mnoge smrti. Ampak, ali to drži? Raztapljanje iluzij podrobno opiše dejstva in figure iz spregledanih medicinskih dnevnikov, knjig, časnikov in drugih virov. Z uporabo mit-razbijajočih grafov ta knjiga prikaže, da cepiva, antibiotiki in druga zdravstvena posredovanja, niso odgovorna za podaljšanje življenjske dobe in upad mortalitete zaradi nalezljivih bolezni.«

6. Kako učinkovita so cepiva na ravni prebivalstva?
https://wellcome.ac.uk/news/why-do-we-need-vaccines
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
»Prav tako lahko preprečijo širjenje bolezni, če ustvarijo čredno imunost. Nobeno cepivo ni 100% učinkovito in ne bodo vsi prebivalci cepljeni; ampak, če je večinski delež prebivalstva cepljen in postane imun na bolezen, se njena zmožnost širjenja močno zniža. To potem ščiti ljudi brez imunosti pred okužbo.«

7. Ljudje, ki so odvisni od čredne imunosti (The Vaccine Knowledge Project, Oxford Vaccine Group)
http://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/herd-immunity
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
»Nekateri ljudje v skupnosti se zanašjo na čredno imunost za zaščito. Te skupine so še zlasti ranljive, a se jih pogosto ne da varno cepiti: ljudje brez polno-delujočega imunskega sistema, vključno s tistimi brez delujoče vranice, ljudje na kemoterapiji z oslabljenim imunskim sistemom, ljudje s HIV, novorojenčki, ki so še premladi za cepljenje, starejše osebe, mnogi zelo bolni in v bolnicah. Za te ljudi je čredna imunost bistvenega pomena pri zaščiti pred smrtno nevarnimi boleznimi.«

8. Čredna imunost: Napačen razlog za obvezno cepljenje
https://childrenshealthdefense.org/news/herd-immunity-a-false-rationale-for-vaccine-mandates/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

 

Video posnetki

1. Kako izgledajo smrtonosne bolezni na telesu

2. 95% obseg cepljenja za EU brez ošpic (European Centre for Disease Prevention and Control)

3. Izkoreninjenje otroške paralize: skupaj ustvarjamo zgodovino (WHO Europe)

4. Kratka zgodovina cepiv

5. Necepljeni so bolj zdravi od cepljenih

6. Zadnji, ki so preživeli polio – Zadnji od Železnih pljuč

Učni izidi

1.Preprosto poimenujte in predstavite 3 glavne bolezni, za katere obstaja cepivo in za katere se lahko cepi prebivalstvo.
2. Opišite čredno imunost in kako deluje
3. Opišite razliko med koncepti imunosti posameznika in čredne imunosti
4. Razlikovati med nestrokovno in strokovno usposobljenostjo, potrebno za oceno različnih argumentov in trditev.

Priporočene učne metode

>Iskanje informacij
>Sodelovanje
>Skupinska razprava
>Oblikujte mnenja na podlagi podatkov
>Predstavite argumente
>Sprašuj
>Uporabite preverjanje vira in dejstev za nabor virov
>Povzetek poročila
>Samorefleksija
>Ponovno ocenite

Priporočene učne aktivnosti

>Predstavite tri bolezni, za katere so bila cepiva uporabljana v preteklih desetletjih: ošpice, otroška paraliza, hepatitis B. To so pogosta cepiva, tako obvezna kot prostovoljna.
> Podajte statistične podatke – leto začetka uvajanja, število obolelih v prihodnjih letih, današnji podatki.
> Predstavite izjavo: Cepiva lahko izkoreninijo bolezni kot so ošpice, otroška paraliza in hepatitis ter dosežejo čredno imunost.
> Na kratko pojasnite, da obstajata dve skupini ljudi – nasprotniki in zagovorniki cepljenj – s poudarkom na potrebnem spoštovanju za kvaliteten pogovor med preučevanjem.

Sledeče je zanka, ki se naj ponavlja kolikorkrat je možno zagotoviti vire:
> Dajte skupini prvi vir iz seznama povezav. Dovolite čas za branje/ogled, iskanje dodatnih informacij in tvorjenje mnenja.
> Razdelite razred v dve skupini: prva skupina naj bodo zagovorniki in druga skupina nasprotniki cepljenja.
> Pedstavite naslednji vir iz seznama. Naročite učencem, da poiščejo argumente in dejstva.
> Naročite učencem, da se prestavijo iz ene v drugo skupino, če so zaradi zadnjega vira sprememnili mnenje. > Po potrebi ponovite.
> Dovolite čas za skupinsko razpravo ter analizo informacij in razvoj strategije za zagovarjanje stališč.
> Začnite s predstavitvami. Vsaka skupina povzame izsledke iskanja, pojasni skupinsko mnenje in ga podpre z dokazi in zbranimi informacijami. Predstavitve vodite nevtralno. Vsaki skupini dovolite enako časa.
> Vsakemu sodelujočemu dajte na voljo čas, da oceni stališče na podlagi »dokazov« in izbere skupino. So spremenili mnenja in zakaj?
> Povzemite temo. Preusmerite pozornost k preverjanju dejstev in virov po večplastni metodi.
> Prosite skupini, da ponovno ocenita lastna stališča in uporabljene argumente. Vzpodbujajte samo-oceno s poudarkom na informacijah/dezinformacijah. Celotni skupini: naštevajte, razložite, ponudite primere za lastnosti, ki lahko nakazujejo dezinformacije ali manipulacijo.

De Facto stebri

Povezava z motivacijsko kognicijo: Pojasnite kaj motivirano spoznanje je in ponudite primere z uporabo pravkar dokončane aktivnosti (npr. zaupanje dotičnim virom, vpliv nekoga itd.) – naredite seznam (opcijsko, navežite se na predhodno narejen seznam) z mnogimi možnimi primeri motiviranega spoznanja.

Povezava z okviri enakovrednosti in prioritet: Učence prosite, da premislijo o teh izjavah: »V letu 2018 je EU dosegla rekord z več kot 82.500 zabeleženimi primeri ošpic in 72 smrtnimi izidi.« ter »V letu 2018 je umrlo samo 0,087% okuženih z ošpicami v EU.« Nato prosite za njihovo mnenje o tem, kako in zakaj ljudje lahko različno reagirajo ob teh dveh izjavah, čeprav imata enak pomen. Za vajo lahko prosite učence, da sami ponudijo podoben komplet izjav (kot v primeru). Temo lahko izberejo sami.

Opozorilo:

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.