Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Informowanie o katastrofach

Za każdym razem, gdy dochodzi do katastrofy, obok obiektywnych i prawdziwych informacji rozpowszechnia się ogromną ilość nieprawdziwych wiadomości. Dzieje się to zgodnie z powtarzającymi się schematami. W tej części badamy, czym jest dobre dziennikarstwo, jakiego rodzaju informacje wprowadzające w błąd są nieustannie rozpowszechnianie podczas katastrof, dlaczego tak się dzieje i jak rozpoznać taką dezinformację.

Informowanie o katastrofach

Polecane dla: Uczniowie szkół średnich, Studenci, Dorośli

Dostępne elementy: 5

Tagi: Katastrofy, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Ogień Notre Dame

Pigułki wiedzy 1: Informacje o ogólnym studium przypadku: Informowanie o katastrofach

Co dzieje się w trakcie i po tym, jak dojdzie do katastrofy (krótko- i długoterminowo)
Jest to dodatkowy lub ogólny blok, zaprojektowany w celu upewnienia się, że poniższa analiza może być wykorzystana w przypadku innych katastrof niż tylko pożar katedry Notre Dame.
O katastrofach powiadamia się za pomocą oficjalnych i uznanych kanałów informacyjnych oraz oficjalnych stron serwisów internetowych, a także w mediach społecznościowych. Pierwsza faza to wstępne raportowanie wiadomości z ostatniej chwili, druga faza to informowanie w dłuższej perspektywie. W przypadku serwisów z ostatniej chwili wiadomość przekazywana jest przez profesjonalnych dziennikarzy i reporterów (dziennikarstwo zawodowe), a także naocznych świadków, osób ratujących poszkodowanych, ofiary lub przez świadków opierających swoje opinie na pogłoskach (dziennikarstwo obywatelskie). Granica między sensacją i faktem oraz między prawdziwą i fałszywą informacją jest cienka, a wiadomości będą się szybko rozprzestrzeniać. W kolejnej fazie, specjaliści i obywatele będą szukać odpowiedzi, wskazywać na przyczyny i sprawców. W tym bloku będziemy odkrywać, wyjaśniać i analizować proces powiadamiania o katastrofach.

Rekomendowane źródła

Teksty

1. Elementy dziennikarstwa
https://www.researchgate.net/publication/315119296_Dziennikarz_i_informacja_-_integralny_model_formacji_dziennikarskiej [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarstwo    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Merytoryczne informowanie o katastrofach.
http://hisz.rsoe.hu   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://earthjournalism.net/resources/reporting-on-disasters  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Ogólne informacje i przykłady cyfrowej dezinformacji (ogólne opisy przykładów dezinformacji w powiadamianiu o katastrofach)
https://cyberpolicy.nask.pl/wp-content/uploads/2019/09/Raport_CP_Dezinformacja_ONLINE_s.pdf [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3u8nYo9fpAhVqoosKHRJxDzsQFjAJegQIChAB&url=http%3A%2F%2Flibron.pl%2Fkatalog%2Fdownload%2Ftyp%2Ffull%2Fpublikacja%2F306&usg=AOvVaw1NIfVbLSO3-noQEhd5iHiW   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]
https://www.antyfake.pl/manipulacja-gdzie-wystepuje     [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Źle łączona i błędnie zinterpretowana treść (konkretne przykłady natychmiastowej i krótkoterminowej dezinformacji w procesie informowania o katastrofach)
https://www.antyfake.pl/notre-dame-pozar-teorie-spiskowe    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Treść teorii spiskowych (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach)
http://mitologiawspolczesna.pl/teorie-spiskowe/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

6. Mistyfikacja (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach)
https://belsat.eu/pl/news/rosyjska-dezinformacja-znalazla-sprawcow-pozaru-notre-dame/   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

7. Treści związane z ideologią (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach
https://wyborcza.pl/7,75399,24757780,muzulmanie-ciesza-sie-z-pozaru-notre-dame-to-fake-story.html  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

8. Wykorzystanie mediów społecznościowych do rozpowszechniania fałszywych wiadomości (konkretne przykłady natychmiastowego i krótkoterminowego wprowadzania w błąd w trakcie informowania o katastrofach):
https://www.researchgate.net/publication/325087189_Fake_news_-_dezinformacja_w_mediach_internetowych_i_formy_jej_zwalczania_w_przestrzeni_miedzynarodowej  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Efekty uczenia się

1. Wymienienie, podsumowanie i rozpoznanie różnic między faktami, przekonaniami, opiniami, interpretacjami (wiedza i zrozumienie).
2. Ocena procesu informowania o katastrofach (kto, kiedy, jak, dlaczego) powiązane z jakością treści wiadomości.
3. Wybór najbardziej wiarygodnych informacji.
4. Sprawdzanie wiarygodności treści wiadomości względem różnych czynników (czas, źródło, wiadomość, itp.).
5. Generowanie informacji o faktach (kiedy, gdzie, kto, co, jak…)
6. Zbiór faktów w formie infografiki.
7. Budowanie ogólnej świadomości na temat wprowadzania w błąd i dezinformacji.

Rekomendowane metody nauczania

> Przełamywanie lodów z całą grupą: interakcja nauczyciel-uczeń: metoda popcornu (odpowiedzi pojawiają się losowo).
> Dyskusja klasowa: interakcja nauczyciel-uczeń: jakiego rodzaju informowanie o konkretnym wydarzeniu pamiętasz i kiedy miało ono miejsce.
> Dyskusja klasowa: interakcja nauczyciel- uczeń: uczniowie starają się sobie przypomnieć, od kogo usłyszeli wiadomości o katastrofie.
> Dyskusja klasowa: interakcja nauczyciel-uczeń: uczniowie zastanawiają się nad wiarygodnością treści informacji zawartych na oficjalnych stronach internetowych serwisów informacyjnych i w mediach społecznościowych.
> Biblioteka: indywidualne wyszukiwanie informacji i czytanie: uczniowie sprawdzają różnicę między faktem, przekonaniem, opinią i interpretacją + porównują przykłady z oficjalnych stron www i mediów społecznościowych.
> Umieść wynik w grafice: raport pisemny: uczniowie przygotowują i tworzą oś czasu oraz odpowiednią infografikę na temat procesu informowania o katastrofach.
> Umieść wynik w grafice: raport ustny: sprawdź wygenerowaną oś czasu i infografikę przy okazji informowania o kolejnej katastrofie (innej niż pożar katedry Notre-Dame).

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Przełamywanie lodów: opisz grupie katastrofę, którą pamiętasz i powiedz gdzie byłeś i co robiłeś w czasie, gdy miała ona miejsce.
>Sesja: znajdź informacje na temat pożaru w Notre Dame i wskaż różnice między datami i godzinami, treścią i typem dziennikarzy, porównując oficjalne serwisy informacyjne z serwisami społecznościowymi.
>Uprzednie zrozumienie: wskaż, która informacja, o której godzinie usłyszana i przez kogo wygłoszona zwróciła twoją uwagę w pierwszej kolejności i wydawała się tobie najbardziej wiarygodna.
>Uprzednie zrozumienie: jaka jest różnica między faktem, przekonaniem, opinią i interpretacją.
>Wykorzystanie fragmentów wideo i artykułów z Internetu na temat pożaru katedry Notre Dame w celu zilustrowania różnicy między faktami, przekonaniami, opiniami i interpretacjami.
>Przemyśl, dobierz w pary i podziel się w grupach maksymalnie 4 uczniów informacjami na temat pożaru katedry Notre Dame.
>W grupie maksymalnie 4 uczniów stwórz infografikę na temat faktów dotyczących pożaru w Notre Dame.
Przedstaw i porównaj swoje ustalenia z innymi grupami.

Filary DeFacto

Motywowane poznanie: w tym studium przypadku staje się jasne, że to jak, dlaczego i przez kogo przedstawiane są informacje na temat katastrofy ma wpływ na odbiór tych informacji przez społeczeństwo.

Przyczynowość systemowa: prawdziwe przyczyny katastrofy nie są zawsze natychmiast widoczne i wyraźne. Studium przypadku pokazuje, jak szybko ludzie wierzą w bezpośrednio dostrzegalne obserwacje.

Ramy i framing: studium przypadku pokazuje, że w zależności od tego co ludzie chcą czytać i w co chcą wierzyć, że jest przyczyną katastrofy, będą sprawdzać konkretne źródła.

Ramy nacisku i równoważności: Jest jasne, że informacje o klęskach żywiołowych czasami celowo podkreślają tylko niektóre aspekty lub wskazują równoważność z innymi katastrofami. Wyniki takiego rodzaju framingu również są omawiane w studium tego przypadku.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.