Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Informowanie o katastrofach

Za każdym razem, gdy dochodzi do katastrofy, obok obiektywnych i prawdziwych informacji rozpowszechnia się ogromną ilość nieprawdziwych wiadomości. Dzieje się to zgodnie z powtarzającymi się schematami. W tej części badamy, czym jest dobre dziennikarstwo, jakiego rodzaju informacje wprowadzające w błąd są nieustannie rozpowszechnianie podczas katastrof, dlaczego tak się dzieje i jak rozpoznać taką dezinformację.

Informowanie o katastrofach

Polecane dla: Uczniowie szkół średnich, Studenci, Dorośli

Dostępne elementy: 5

Tagi: Katastrofy, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Ogień Notre Dame

Opracowane przez:

w480h480q85_Arteveldehogeschool

O katastrofach powiadamia się za pomocą oficjalnych i uznanych kanałów informacyjnych oraz oficjalnych stron serwisów internetowych, a także w mediach społecznościowych. Pierwsza faza to wstępne raportowanie wiadomości z ostatniej chwili, druga faza to informowanie w dłuższej perspektywie. W przypadku serwisów z ostatniej chwili wiadomość przekazywana jest przez profesjonalnych dziennikarzy i reporterów (dziennikarstwo zawodowe), a także naocznych świadków, osób ratujących poszkodowanych, ofiary lub przez świadków opierających swoje opinie na pogłoskach (dziennikarstwo obywatelskie). Granica między sensacją i faktem oraz między prawdziwą i fałszywą informacją jest cienka, a wiadomości będą się szybko rozprzestrzeniać. W kolejnej fazie, specjaliści i obywatele będą szukać odpowiedzi, wskazywać na przyczyny i sprawców.
W tym bloku będziemy odkrywać, wyjaśniać i analizować proces powiadamiania o katastrofach.

O katastrofach powiadamia się za pomocą oficjalnych i uznanych kanałów informacyjnych oraz oficjalnych stron serwisów internetowych, a także w mediach społecznościowych. Pierwsza faza to wstępne raportowanie wiadomości z ostatniej chwili, druga faza to informowanie w dłuższej perspektywie. W przypadku serwisów z ostatniej chwili wiadomość przekazywana jest przez profesjonalnych dziennikarzy i reporterów (dziennikarstwo zawodowe), a także naocznych świadków, osób ratujących poszkodowanych, ofiary lub przez świadków opierających swoje opinie na pogłoskach (dziennikarstwo obywatelskie). Granica między sensacją i faktem oraz między prawdziwą i fałszywą informacją jest cienka, a wiadomości będą się szybko rozprzestrzeniać. W kolejnej fazie, specjaliści i obywatele będą szukać odpowiedzi, wskazywać na przyczyny i sprawców.
W tym bloku będziemy odkrywać, wyjaśniać i analizować proces powiadamiania o katastrofach w oparciu o przykład z Notre Dame.

Gdy dochodzi do katastrofy, która dotyka dużą grupę ludzi, społeczność lub kraj, rozprzestrzenianie dezinformacji i celowe wprowadzanie w błąd rozpoczynają się niemal natychmiast. W tym bloku zgłębimy sposób w jaki proces ten rozpoczął się w przypadku pożaru Notre Dame, jakie rodzaje mediów i media społecznościowe zostały wykorzystane, kto za tym stał i skąd pochodzą fałszywe treści, obrazy i filmy.

Pigułki wiedzy 4. Przypadek pożaru Notre Dame: jak i dlaczego tworzy się i rozpowszechnia dezinformację oraz celowe wprowadzanie w błąd (PROCEDURALNE)

Dlaczego dezinformacja i celowe wprowadzanie w błąd mają miejsce podczas katastrofy i po niej? Kto z tego korzysta i czerpie z tego zysk? W tym bloku odkryjemy i znajdziemy powody oraz system tworzenia i rozprzestrzeniania dezinformacji o pożarze w Notre Dame.

Gdy dochodzi do katastrofy, wszyscy chcą uzyskać odpowiedzi na pytania: co, dlaczego, jak, gdzie i kto jest zaangażowany w tę katastrofę. W tym bloku skupiamy się na wykrywaniu fałszywych oraz znajdywaniu wiarygodnych informacji: które strony internetowe przekazują obiektywne i wiarygodne wiadomości na temat katastrofy i w jaki sposób można sprawdzić autentyczność tych stron. W razie wątpliwości, nauczymy się jak korzystać z funkcji sprawdzania faktów, techniki odwrotnego wyszukiwania obrazu i jak wykrywać fałszywe profile, na podstawie przykładu historii pożaru Notre Dame. W końcowym zadaniu każdy z uczniów przeanalizuje konkretny przypadek informowania o katastrofie oraz tworzenie i rozpowszechnianie dezinformacji i celowego wprowadzania w błąd.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.