De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Case study: Verslag uitbrengen van rampen

Telkens wanneer zich een ramp voordoet, wordt naast objectieve en waarheidsgetrouwe informatie ook een enorme hoeveelheid desinformatie verspreid. Dit gebeurt volgens terugkerende patronen. In deze casestudy onderzoeken we wat goede journalistiek is, welke vormen van desinformatie steeds opnieuw worden verspreid tijdens rampen, waarom dit gebeurt en hoe we deze desinformatie kunnen herkennen.

Verslag uitbrengen van rampen

Aanbevolen voor: Studenten hoger secundair onderwijs, Universitaire studenten, Volwassenenonderwijs

Beschikbare bouwstenen: 5

Tags: disasters, conspiracy theories, disinformation, Notre Dame fire

Tips voor docenten

Ontwikkeld door:

w480h480q85_Arteveldehogeschool

Rampen worden gemeld op officiële en erkende nieuwskanalen en op officiële websites, maar ook op sociale media. In een eerste fase is er de eerste baanbrekende nieuwsberichtgeving en in een tweede fase de berichtgeving op langere termijn. In de fase van het breaking news wordt de berichtgeving gedaan door professionele journalisten en verslaggevers (professionele journalistiek), maar ook door ooggetuigen, hulpverleners, slachtoffers of gewoon door getuigen die iets horen zeggen hebben (burgerjournalistiek). De grens tussen sensatie en informatie en tussen echte en valse informatie is dun en het nieuws zal zich in een snel tempo verspreiden. Op langere termijn zullen professionals en burgers op zoek gaan naar antwoorden en wijzen op oorzaken en veroorzakers. In dit blok wordt het proces van rampenrapportage ontdekt, uitgelegd en geanalyseerd.

Rampen worden gemeld op officiële en erkende nieuwskanalen en op officiële websites, maar ook op sociale media. In een eerste fase is er de eerste breaking nieuwsberichtgeving en in een tweede fase de berichtgeving over de langere termijn. In de breaking nieuws fase wordt de berichtgeving gedaan door professionele journalisten en verslaggevers (professionele journalistiek), maar ook door ooggetuigen, hulpverleners, slachtoffers of gewoon door getuigen die er zelf bij waren of vertellen wat ze gehoord hebben (burgerjournalistiek). De grens tussen sensatie en informatie en tussen echte en valse informatie is dun en het nieuws zal zich in een snel tempo verspreiden. Op langere termijn zullen professionals en burgers op zoek gaan naar antwoorden en wijzen op oorzaken en veroorzakers. In dit deel van de casestudie wordt het proces van de verslaggeving van de brand van de Notre-Dame verkend, toegelicht en geanalyseerd.

Wanneer zich een ramp voordoet die een grote groep mensen, een gemeenschap of een land treft, begint onmiddellijk een proces van verspreiding van mis- en desinformatie. In dit deel gaan we dieper in op de manier waarop dit proces is begonnen tijdens de Notre Dame brand, welke mediatypes en sociale media werden gebruikt, wie de informatieverstrekkers waren en waar de desinformatie, beelden en video's vandaan kwamen.

Waarom wordt er tijdens en na een ramp mis- en desinformatie geproduceerd en verspreid? Wie heeft er baat bij en maakt er winst mee? In dit deel zullen we de redenen en het systeem achter het maken en verspreiden van desinformatie over de Notre Dame brand ontdekken en ontcijferen.

Wanneer zich een ramp voordoet, wil iedereen antwoord krijgen op de vragen wat, waarom, hoe, waar en wie bij de ramp betrokken is. In dit onderdeel ligt de focus op detectie van mis- en desinformatie en het vinden van betrouwbare informatie: welke websites rapporteren objectieve en betrouwbare meldingen van een ramp en hoe kan de authenticiteit van deze websites worden gecontroleerd. In geval van twijfel leren we hoe we fact checkers, inverse image searches en het detecteren van valse profielen, kunnen gebruiken. In een laatste opdracht analyseert elke student een specifiek geval van verslaggeving van een ramp en het produceren en verspreiden van mis- en desinformatie.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.