De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

Let op:

Je komt in de "desinformatie Game" zone. Hier vind je een verzameling volledig uitgewerkte casussen en scenario's die je als leerkracht in de klas kunt gebruiken. De casestudies hebben uiteenlopende moeilijkheidsgraden en zijn bestemd voor een aangegeven doelgroep en leeftijdscategorie. Elk onderwerp wordt geleverd met een volledige set instructies voor leerkrachten en studenten en bevat alle materiaal om mee aan de slag te gaan (informatie zowel als desinformatie-materiaal) en voor opdrachten, feedback en evaluatiemomenten. Welk materiaal en welke links desinformatie bevatten, worden bewust niet als zodanig gemarkeerd.

Aanbevolen voor: Hogeschoolstudenten en universitairen, Onderwijs voor volwassenen
Beschikbare bouwstenen: 7

Aanbevolen voor: Hoger onderwijs
Beschikbare bouwstenen: 4

Aanbevolen voor: vanaf 16 jaar
Beschikbare bouwstenen: 4

Aanbevolen voor: Studenten hoger secundair onderwijs, Universitaire studenten, Volwassenenonderwijs
Beschikbare bouwstenen: 5

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs 16+
Hoger en Universitair onderwijs
Volwasseneneducatie
Beschikbare bouwstenen: 6

Aanbevolen voor: Hogeschool- en universiteitsstudenten (wetenschappen-technologie)
Beschikbare bouwstenen: 3

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs, 16+ Hoger en Universitair onderwijs, Volwasseneneducatie

Beschikbare bouwstenen: 3 

Opmerking

Omdat onze casussen verwijzen naar specifieke (internet-)bronnen, en deze inhouden na verloop van tijd eventueel om technische reden of door een beslissing van de auteurs gewist kunnen worden, maken we naast de bestaande hyperlinks ook gebruik van het Internet-archief.

Zo kunnen we garanderen dat de informatie bereikbaar blijft, ook als ze off line gehaald zou zijn. Daarom tonen we deze permanente links bij elke casestudy naast de live links.