Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Pozor:

Vstopaš na področje dezinformacijskih iger. Gre za zbirko popolnoma razvitih študij primerov in scenarijev, ki jih lahko učitelji uporabljajo pri pouku. Študije primerov so različnih stopenj težavnosti in so primerne za različne ciljne skupine. Vsaka tema vsebuje komplet navodil za učitelje in učence, evalvacijo, informacijsko in dezinformacijsko gradivo. Gradivo in povezave, ki vsebujejo misinformacije in dezinformacije, niso posebej označene.

Priporočeno za: srednješolski učenci (16+), univerzitetni študenti, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 7

Priporočeno za: Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 4

Priporočeno za: Učenci, stari 16 let in več Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 4

Priporočeno za: dijaki višjih letnikov srednje šole, univerzitetni študenti, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 5

 

 

Priporočeno za: Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 6

 

 

Priporočeno za: univerzitetni študentje (posebej v tehničnih programih), srednješolski učenci

Dostopni sestavni bloki: 3

Priporočeno za: srednješolci, starejši od 16 let, študenti na fakultetah, udeleženci v izobraževalnih programih za odrasle

Dostopni sestavni bloki: 6

 

 

Zahvala

Študije primerov se sklicujejo na določene vire, zato uporabljamo Internet Archive, da ohranimo spletne strani za njihovo rabo v prihodnosti.

Shranjene povezave so prikazane poleg trenutnih povezav v vsaki študiji primerov in so lahko koristne v primeru, ko izvorna povezava ni več delujoča – to se lahko zgodi zaradi tehničnih težav ali ker se je avtor/lastnik odločil umakniti vsebino strani.