Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Zeleni avtomobili

Težave z dizlom so veliko ljudi obrnile k uporabi električnih vozil kot okolju prijaznejši opciji. Toda v nekaterih pogledih so lahko e-avtomobili prav tako slabi za okolje kot tradicionalni avtomobili. Kaj je torej rezultat? E-avtomobili ne oddajajo škodljivih toplogrednih plinov ali zdravju škodljivega nitrogenega oksida. So tišji in lažji za upravljanje. Kaže, da imajo električna vozila več prednosti kot bencinska ali dizelska vozila. E-vozila ponujajo hitro rešitev za dve družbeni potrebi: doseganje nacionalnih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in boj proti onesnaževanju zraka v mestnih središčih. Vendar, celotni ogljični odtis baterijskega vozila je »podoben kot pri običajnem vozilu z motorjem z notranjim izgorevanjem, ne glede na velikost«. To je zaključek študije iz leta 2011, ki jo je izvedel Inštitut za Energetske in okoljske raziskave v Heidelbergu.

Zeleni avtomobili

Priporočeno za: Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 4

Oznake: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Nasveti za učitelje

Razvil:

logo_euroface (1)

Vpliv transporta na onesnaževanje zraka neprestano raste. To je posledica razvoja izven transporta. Onesnaženje, ki ga povzročata industrija in energetika, je opazno upadlo, kar je pozročilo vpliv prometa na celotno onesnaževanje. Najbolj problematičen je cestni transportni promet, pri čemer potreba po njegovi učinkovitosti raste. Onesnaževanje zaradi transporta je predvsem zaradi izgorevanja v motorjih. Na ta način nastajajo dušikovi oksidi (NOx), ogljikov monoksid (CO) in človeku posebej nevarni prašni delci (PM). To so produkti nepopolnega izgorevanja ogljikovodikovih goriv, zlasti dizla. Kar zadeva gorivo se iz avtomobilov sproščajo tudi hlapne organske spojine (VOCs), zahvaljujoč nepopolnemu izgorevanju goriva. Popolnoma električna vozila (EV) ne proizvajajo neposrednih emisij, kar posebej pripomore k izboljšanju zraka v urbanih območjih. EV običajno v celotnem življenjskem ciklu proizvedejo manj emisij, ker je večina emisij za proizvodnjo električne energije nižja od zgorevanja bencina ali dizla.

Vsako leto se povečuje prodaja električnih osebnih vozil, tako čistih akumulatorskih vozil kot priključnih hibridov. Čeprav prodaja hitro narašča v odstotkih, pa še vedno predstavlja majhen del celotne prodaje. Ocenjujemo, da je le okoli 0,15 % vozil na cesti električnih. Ali drugače, le eden od 700 osebnih vozil. Omeniti velja Norveško, ki vodi v prodaji električnih vozi. Lani je bilo tam prodanih okoli 34.000 novih električnih vozil – to je eden na pet prodanih novih avtomobilov. Čeprav morda električni avtomobili izgledajo kot rešitev za zaščito okolja v prihodnosti, pa so še vedno ljudje, ki vidijo več negativnih učinkov kot prednosti. Pri pregledovanju virov lahko najdemo ene in druge.

Zakaj imajo v nekaterih državah električni avtomobili večji učinek na okolje kot v drugih? Kaj je v ozadju razlik med državami? Medtem ko električni avtomobili ne oddajajo izpušnih plinov, pa uporabljajo baterije, ki oddajajo strupene pline. Večina električne energije, s katero se polnijo električna vozila, je pridobljena iz neobnovljivih virov, ki lahko imajo negativen vpliv tako na zdravje kot na okolje.

Kakšna je evropska politika glede električnih vozil?

EU se je zavezala k dekarbonizaciji svojega transportnega sistema in podpiranju alternativ konvencionalnim tehnologijam izpušnih plinov in goriv. Električna vozila so le en element. Nekatere politike spodbujajo razvoj obnovljivih goriv in energij; medtem ko druge ciljajo na potrebno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil, kot so polnilna mesta po celi Evropi. Posebni členi zakonov določajo, koliko emisij ogljikovega dioksida (CO2) na kilometer lahko imajo nova vozila. To je povečalo prizvodnjo avtomobilov z nižjimi emisijami, kar vključuje električne avtomobile.

Primer: nizka omejitev emisij v nekaterih večjih mestih
Kaj je vzrok in posledice?
Kakšni so načrti za prihodnost?

Opozorilo

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.