Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

 

Казус: Зелени автомобили

Аферата "Дизелгейт" накара много хора да се обърнат към електрическите автомобили като по-щадящи околната среда. Но в някои отношение електрическите автомобили могат да са също толкова вредни за околната среда, колкото и тези с въглеродни горива. Къде е истината? Електрическите автомобили не изхвърлят вредни за климата парникови газове и опасен за здравето азотен окис. Те са тихи и лесни за поддръжка. Електрическите автомобили изглежда имат множество предимства пред автомобилите на бензиново или дизелово гориво. Електрическите автомобили предлагат бързо решение на две обществени нужди: достигане на националните цели за намаляване на парникови емисии и намаляване на замърсяването на въздуха в градските центрове. И все пак, общият въглероден отпечатък на автомобил, задвижван от акумулатори, е "подобен на този на конвенционален автомобил с двигател с вътрешно горене, без значение от размера му". Това е заключението на проведено през 2011 година проучване на Института за енергийни изследвания и изследвания на околната среда в Хайделберг.

Зелени автомобили

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 4

Тагове: околна среда, устойчиво развитие, автомобили, транспорт, замърсяване

Инструкции за обучители

Разработено от:

Транспортът непрекъснато увеличава своя принос към замърсяването на въздуха, макар това да е породено от фактори извън транспортния сектор. Замърсяването, причинено от индустрията и производството на енергия, намалява значително, което повишава дела на транспорта като принос към общото замърсяване. най-проблемен е наземният товарен транспорт, където нарастват призивите за повишаване на ефективността. Замърсяването от транспорта се дължи най-вече на изгарянето в двигателите. То води до произвеждането на азотни окиси (NOx), въглероден окис (CO) и особено вредните за хората прахови частици (PM). Те са продукт на непълното изгаряне на въглеводородните горива и особено на дизела. Когато става дума за горива, резервоарите на автомобилите и непълното изгаряне освобождават и летливи органични съединения (ЛОС, англ. VOC).
Изцяло електрическите автомобили не произвеждат никакви преки емисии, което е от особена помощ за подобряване на качеството на въздуха в градските райони. Освен това електрическите автомобили обикновено произвеждат за целия си жизнен цикъл по-малко емисии от конвенционалните автомобили, защото при производството на електричество се отделят по-малко емисии, отколкото при изгарянето на бензин или дизел.

С всяка година се повишава търсенето на електрически автомобили, както на такива с батерии, така на зареждащи се хибриди. Макар и продажбите да нарастват в пъти, все още запазват сравнително нисък дял. Според някои изчисления едва 0,15% от автомобилите на пътя са електрически, с други думи 1 на 700. Начело по продажби е Норвегия, където през 2018 г. са продадени 34 000 нови електрически автомобила или 1 на всеки 5. Дори и да се твърди, че електрическите автомобили са решение за опазването на околната среда, все още има хора, които намират повече недостатъци, отколкото преимущества.

Защо в различните страни отношението към "зелените" автомобили е различно? Какво обуславя разликите? Електрическите автомобили не емитират вредни газове, но за сметка на това батериите им могат да бъдат токсични. По-голямата част от електричеството, с което се захранват автомобилите, се произвежда от невъзобновяеми източници, което може да има отрицателен ефект върху здравето и околната среда.

Каква е европейската политика относно електрическите автомобили?

ЕС е решен да намалява въглеродните емисии от транспортните средства, както и да подкрепя въвеждането на технологии, алтернативни на двигателите с вътрешно горене. Електрическите автомобили са само част от тази политика. Поощрява се разработването на възобновяеми горива и електричество; разширява се инфраструктурата, необходима за зареждане на електрически автомобили в цяла Европа. Въвеждат се нормативни ограничения за допустимото количество въглеродни емисии на километър. Това стимулира "зеленото" автомобилостроене. В някои големи градове е въведено ограничение върху въглеродните емисии. В този казус се разисква защо е необходимо то и какви са последиците от него. Какви са плановете за бъдещето?

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.