Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Ekologiczne samochody

Afera diselgate sprawiła, że wiele osób kupiło pojazdy elektryczne, jako opcję bardziej przyjazną środowisku. Jednak pod pewnymi względami, samochody elektryczne mogą być równie szkodliwe dla środowiska, co samochody tradycyjne. Więc jak jest naprawdę?
Samochody elektryczne nie emitują szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych ani szkodliwego dla zdrowia tlenku azotu. Są ciche i łatwe w obsłudze. Pojazdy elektryczne wydają się mieć wiele zalet w porównaniu do samochodów napędzanych benzyną lub olejem napędowym. Samochody elektryczne oferują szybkie rozwiązanie dwóch potrzeb społecznych: realizację krajowych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w centrach miast.
Niemniej jednak suma emisji gazów cieplarnianych samochodu zasilanego baterią „jest podobna do sumy emisji gazów konwencjonalnego samochodu z silnikiem spalinowym, niezależnie od jego wielkości.” Taka jest konkluzja wynikająca z badania przeprowadzonego w 2011r. przez Instytut Energii i Badań Środowiska (IFEU) w Heidelbergu.

Ekologiczne samochody

Polecane dla: szkoły średnie 16+, studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 4

Tagi: Środowisko, Zrównoważony rozwój, Samochody, Transport

Developed by:

logo_euroface (1)

Wpływ branży transportowej na zanieczyszczenie powietrza stale rośnie. Jest to jednak spowodowane ogólnym rozwojem. Zanieczyszczenia będące efektem przemysłu i zużywania energii znacznie się zmniejszyły, co spowodowało wzrost znaczenia zanieczyszczeń będących efektem transportu. Najbardziej problematyczny jest transport drogowy towarów, w którym rośnie zapotrzebowanie na jego wydajność. Zanieczyszczenia w tym przypadku są wynikiem spalania w silnikach. W ten sposób powstają tlenki azotu (NOx), tlenek węgla (CO) i szczególnie niebezpieczne pyłki kurzu. Są to produkty będące wynikiem niepełnego spalania paliw węglowodorowych, zwłaszcza oleju napędowego. W przypadku paliwa, uwalniane są równieżlotne związki organiczne (LZO) ze zbiorników samochodowych i z niecałkowicie spalonego paliwa.
Wszystkie pojazdy elektryczne wytwarzają zerową emisję bezpośrednią, co pomaga poprawić jakość powietrza szczególnie na obszarach miejskich… Jednak, pojazdy elektryczne zazwyczaj wytwarzają mniejszą ilość emisji w cyklu życia niż pojazdy konwencjonalne, ponieważ ogólna emisja jest niższa w przypadku wytwarzania energii elektrycznej niż spalania benzyny lub oleju napędowego.

Z roku na rok obserwujemy zwiększoną sprzedaż elektrycznych samochodów osobowych, zarówno pojazdów na baterię, jak i hybryd. Chociaż sprzedaż gwałtowanie rośnie, jeśli chodzi o wynik procentowy, wciąż stanowi niewielki ułamek ogólnej sprzedaży. Szacujemy, że jedynie 0,15% pojazdów na drogach to pojazdy elektryczne. Innymi słowy, jest to jeden na 700 samochodów osobowych. Należy tu wspomnieć o jednym ważnym kraju: Norwegii, która przoduje pod względem sprzedaży pojazdów elektrycznych. Zeszłego roku sprzedano tam około 34 000 nowych pojazdów elektrycznych- czyli jedną piątą wszystkich takich samochodów. Mimo tego, że samochody elektryczne mogą wydawać się rozwiązaniem dla ochrony środowiska w przyszłości, wciąż są ludzie, którzy częściej myślą o negatywnych skutkach niż korzyściach posiadania takiego auta. Przeglądając materiały można znaleźć przykłady obu tych podejść.

Dlaczego w niektórych krajach samochody elektryczne mają większy wpływ na środowisko niż ma to miejsce w innych krajach? Jakie są te różnice pomiędzy krajami? Chociaż samochody elektryczne nie emitują spalin, wykorzystują akumulatory, które mogą emitować toksyczne opary. Większość energii elektrycznej wykorzystywanej do zasilania pojazdów elektrycznych wytwarzana jest z nieodnawialnych źródeł energii, co może mieć negatywny wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i na środowisko.

Jakie jest stanowisko europejskiej polityki na temat pojazdów elektrycznych? UE jest zaangażowana w dekarbonizację systemu transportu i wspieranie alternatyw dla konwencjonalnych technologii spalania silników i paliw. Pojazdy elektryczne są tylko jednym z elementów. Niektóre polityki zachęcają do rozwoju w zakresie paliw odnawialnych i energii elektrycznej; podczas gdy inne dążą do rozwoju infrastruktury potrzebnej dla pojazdów elektrycznych, takich jak punkty ładowania w całej Europie. Szczegółowe akty prawne określają cele dotyczące ilości dwutlenku węgla (CO2) jaką nowe pojazdy mogą emitować na kilometr. Pomogły one rozwinąć produkcję pojazdów o niskiej emisji, w tym samochodów elektrycznych. Przykład: ograniczenie niskiej emisji w niektórych dużych miastach Jaki jest powód i konsekwencje? Jakie są plany na przyszłość?

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.