Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Ekologiczne samochody

Afera diselgate sprawiła, że wiele osób kupiło pojazdy elektryczne, jako opcję bardziej przyjazną środowisku. Jednak pod pewnymi względami, samochody elektryczne mogą być równie szkodliwe dla środowiska, co samochody tradycyjne. Więc jak jest naprawdę?
Samochody elektryczne nie emitują szkodliwych dla klimatu gazów cieplarnianych ani szkodliwego dla zdrowia tlenku azotu. Są ciche i łatwe w obsłudze. Pojazdy elektryczne wydają się mieć wiele zalet w porównaniu do samochodów napędzanych benzyną lub olejem napędowym. Samochody elektryczne oferują szybkie rozwiązanie dwóch potrzeb społecznych: realizację krajowych celów w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz rozwiązanie problemu zanieczyszczenia powietrza w centrach miast.
Niemniej jednak suma emisji gazów cieplarnianych samochodu zasilanego baterią „jest podobna do sumy emisji gazów konwencjonalnego samochodu z silnikiem spalinowym, niezależnie od jego wielkości.” Taka jest konkluzja wynikająca z badania przeprowadzonego w 2011r. przez Instytut Energii i Badań Środowiska (IFEU) w Heidelbergu.

Ekologiczne samochody

Polecane dla: szkoły średnie 16+, studenci dorośli uczniowie

Dostępne elementy: 4

Tagi: Środowisko, Zrównoważony rozwój, Samochody, Transport

Pigułki wiedzy 4. Czy polityka rządu wpływa/wspiera przejście na samochody elektryczne?

Jakie jest stanowisko europejskiej polityki na temat pojazdów elektrycznych?

UE jest zaangażowana w dekarbonizację systemu transportu i wspieranie alternatyw dla konwencjonalnych technologii spalania silników i paliw. Pojazdy elektryczne są tylko jednym z elementów. Niektóre polityki zachęcają do rozwoju w zakresie paliw odnawialnych i energii elektrycznej; podczas gdy inne dążą do rozwoju infrastruktury potrzebnej dla pojazdów elektrycznych, takich jak punkty ładowania w całej Europie. Szczegółowe akty prawne określają cele dotyczące ilości dwutlenku węgla (CO2) jaką nowe pojazdy mogą emitować na kilometr. Pomogły one rozwinąć produkcję pojazdów o niskiej emisji, w tym samochodów elektrycznych.

Przykład: ograniczenie niskiej emisji w niektórych dużych miastach
Jaki jest powód i konsekwencje?
Jakie są plany na przyszłość?

Rekomendowane źródła

1. Czy wiesz, gdzie znaleźć „strefy niskiej emisji” w UE? Odpowiedź można znaleźć tutaj:
https://www.dieselnet.com/standards/eu/lez.php  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Ułatwienia finansowe i podatkowe ustalone przez kraje, mogą zachęcać konsumentów do kupowania samochodów osobowych z niższą emisją dwutlenku węgla (CO2). Przykłady z wielu krajów pokazują, że taką sytuację można poprawić przez dobrze zaprojektowane ułatwienia i podatki. Z kolei systemy podatkowe promujące konwencjonalne samochody określane, jako bardziej ekologiczne nie zawsze powodują redukcję emisji.
https://www.eea.europa.eu/publications/fiscal-instruments-favouring-electric-over  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Poniższy artykuł dotyczy badania, które skupiło się na czterech krajach- Francji, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii- i udowodniło, że razem mogły oszczędzić 1,3 miliarda Euro (1,5 miliarda dolarów) każdego roku dzięki zastosowaniu inteligentnego ładowania pojazdów.
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/06/06/batteries-on-wheels-in-the-future-electric-cars-can-power-homes/#2f3f47b311e5 [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Artykuł koncentruje się na różnicach w opłatach za infrastrukturę związaną z ładowaniem samochodów w krajach UE.
https://phys.org/news/2019-05-electric-cars-current-trends.html  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Czy naprawdę możemy być całkowicie elektryczni? Czy naprawdę widzimy wszystkie wady? Co z praktycznością takiego rozwiązania? Artykuł analizuje branżę samochodów elektrycznych z innej perspektywy.
https://www.itv.com/news/2017-07-26/engine-revolution-by-2040-how-realistic-is-it/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Wideo

1.Tutaj możesz obejrzeć 3 konkretne samochody, które Tesla, producent samochodów elektrycznych, planuje wprowadzić na rynek:

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie zrozumieć jak działa światowy rynek samochodów elektrycznych.
2. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić i zrozumieć, jaki jest status i polityka UE w zakresie promowania samochodów elektrycznych.
3. Uczeń będzie w stanie wyjaśnić i zrozumieć zalety i wady związane z posiadaniem samochodu elektrycznego.
4. Uczeń będzie w stanie odróżnić fakty od informacji wprowadzających w błąd.

Rekomendowane metody nauczania

>Analiza dostępnych materiałów online
>Burza mózgów
>Korzystanie z oprogramowania do mapowania myśli
>Dyskusja
>Praca w zespole
>Grupowa refleksja i samoocena zadań
>Tworzenie listy według tematu na podstawie uzgodnionych kryteriów
>Wydobywanie ważnych informacji ze źródła i tworzenie listy cech
>Wyszukiwanie online

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

1,5 godziny

1. Wprowadzenie do tematu polityki rządów dotyczących samochodów elektrycznych- na całym świecie i w UE.

2. Podziel klasę na dwie grupy- poinstruuj grupy, aby znalazły informacje na temat:
a) Europejskich standardów i polityki dotyczących eliminacji zanieczyszczenia powietrza.
b) Dlaczego warto posiadać samochód elektryczny? Jakie są tego korzyści? Bliższa analiza rządowych ułatwień i podatków.
c) Jakie przeszkody można napotkać podczas jazdy samochodem elektrycznym? Czym jest najbliższa stacja ładująca? Jak daleko mogę podróżować samochodem elektrycznym?
d) Czy jesteśmy gotowi do przejścia na elektryczność? Jakie są wymagania przemysłu, aby to zrobić? Przemysł samochodowy jest jedną z największych gałęzi przemysłu na świecie zatrudniającą tysiące ludzi. To samo dotyczy przemysłu naftowego. Czy przemysł może zareagować wystarczająco szybko?

3. Rozpocznij debatę. Głównym celem tego zadania jest umożliwienie uczniom nauki pracy z informacjami. Nauczyciel powinien pozostać neutralnym moderatorem dyskusji. Porównaj jakość wymienionych argumentów.
Istnieje wiele aspektów i dostępnych materiałów na temat samochodów elektrycznych. W tym przypadku skupiamy się na temacie środowiska, nie na innych aspektach, w przeciwnym razie moglibyśmy zgubić główny wątek (np. problemy samochodów elektrycznych w różnych warunkach pogodowych, zbyt mała liczba okazji do naładowania baterii, różnice między typami i markami).

4. Podsumuj debatę. Skup się na sprawdzeniu faktów i źródeł w oparciu o model Eggshell. Każda grupa sprawdza materiały oponentów.

5. Poproś grupę o ponowną ocenę swojego stanowiska i argumentów użytych w debacie. Zachęć do autorefleksji koncentrując się na informacji/dezinformacji. W całej grupie: wymień, wyjaśnij i podaj przykład cech, które mogą wskazywać na dezinformację lub manipulację.

Filary DeFacto

Przyczynowość systemowa: Wyjaśnij, czym jest przyczynowość systemowa. Poproś uczniów, aby zastanowili się i porozmawiali na temat tego, czy globalna rozmowa na temat samochodów elektrycznych wykazuje właściwości kwestii, która mieści się w ramach przyczynowości systemowej.

Dodatkowe narzedzia on-line

Flipchart/tablica z mazakami
Nieograniczony dostęp do Internetu (niektóre organizacje zakazują korzystania z mediów społecznościowych na swoim terenie)
Pozwolenie na korzystanie z urządzeń mobilnych w klasie

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.