Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Zelená auta

Aféra Dieselgate způsobila, že mnoho lidí se obrací na elektrická vozidla jako ekologičtější variantu. Ale v některých ohledech mohou být elektrická auta stejně škodlivá pro životní prostředí jako tradiční auta. Jaký je závěr? Elektrická auta neprodukují skleníkové plyny škodlivé pro klima ani zdraví škodlivé oxidy dusíku. Jsou tichá a snadno ovladatelná. Zdá se, že elektromobily mají oproti vozům na benzín nebo naftu mnoho výhod. Elektromobily nabízejí rychlé řešení dvou společenských potřeb: dosažení národních cílů pro snížení emisí skleníkových plynů a řešení znečištění ovzduší v centrech měst. Přesto je celková uhlíková stopa automobilu poháněného bateriemi podobná jako u konvenčního automobilu se spalovacím motorem, bez ohledu na jeho velikost. “To je závěr studie z roku 2011, kterou provedl Institut pro energetický a environmentální výzkum ( IFEU) v Heidelbergu.

Zelená auta

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Odkazy: životní prostředí, udržitelný rozvoj, automobily, doprava, znečištění

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 4. Ovlivňuje/podporuje vládní politika přechod na elektromobily?

Jaká je evropská politika v oblasti elektro vozidel? EU se zavázala dekarbonizovat svůj dopravní systém a podporovat alternativy ke konvenčním technologiím a palivům spalovacích motorů. Elektrická vozidla jsou pouze jedním prvkem. Některé politiky podporují vývoj obnovitelných paliv a elektřiny; zatímco jiní se zaměřují na infrastrukturu potřebnou pro elektrická vozidla, jako jsou dobíjecí místa v celé Evropě. Specifické právní předpisy stanovily cíle, kolik nových emisí oxidu uhličitého (CO2) se může na 1 kilometr emitovat. Ty pomohly stimulovat výrobu vozidel s nízkými emisemi, včetně elektrických automobilů. Příklad: nízké emisní omezení některých velkých měst Jaký je důvod a důsledky? Jaké jsou plány do budoucna? “

Navrhované zdroje:

Text

1. Víte kde jsou v EU "nízko emisní zóny?
Odpověď naleznete zde:
https://autobible.euro.cz/dovolena-v-emisni-zone-jake-jsou-podminky-vjezdu-do-evropskych-velkomest/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

zavedení nízkoemisních zón v ČR:
http://www.ekologickezony.cz/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Finanční pobídky a daně stanovené zeměmi mohou povzbudit spotřebitele, aby kupovali osobní automobily s nižšími emisemi oxidu uhličitého (CO2). Příklady z řady zemí ukazují, že tento příjem může být podpořen dobře navrženými pobídkami a daněmi. Naproti tomu daňové režimy, které propagují konvenční automobily označené jako čistší, ne vždy vedou ke snížení emisí.
https://www.elektrina.cz/dotace-na-elektromobily-2019
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. V následujícím článku je popsáno, jak mohou vlády dobře plánovat a jak nejlépe dosahnou změny.
http://www.ictsd.org/opinion/the-transition-to-electric-cars-how-can-policy-pave-the-way
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Níže uvedený článek pojednává o studii, která se zabývala čtyřmi zeměmi - Francií, Itálií, Španělskem a Velkou Británií - a zjistila, že mezi nimi by mohly ušetřit 1,3 miliardy EUR (1,5 miliardy USD) každý rok využitím tohoto inteligentního nabíjení vozidel.
https://www.forbes.com/sites/davekeating/2019/06/06/batteries-on-wheels-in-the-future-electric-cars-can-power-homes/#2f3f47b311e5
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Tento článek se zabývá nedostatkem nabíjecích možností v evropských zemích
https://phys.org/news/2019-05-electric-cars-current-trends.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Můžeme mít vše na elektřinu? Opravdu vidíme všechny nevýhody? A co praktičnost věci? Článek se zabývá elektrickým automobilovým průmyslem z jiného úhlu.
https://www.itv.com/news/2017-07-26/engine-revolution-by-2040-how-realistic-is-it/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

VIDEA
1. V tomto videu se můžete podívat na 3 konkrétní auta, které chce firma Tesla uvést na trh:
https://www.inverse.com/article/50995-tesla-roadster-price-release-date-and-autopilot-for-next-gen-supercar

https://www.inverse.com/article/50802-tesla-model-y-price-release-date-and-autopilot-details-for-electric-suv

https://www.youtube.com/watch?v=dP0vIH8r-tE

Výsledky učení

Výsledky učení představují kompetence, které se od žáků očekává v důsledku učení:

1. Student bude schopen porozumět světovému trhu s elektromobily
2. Student bude schopen vysvětlit a pochopit, jaký je stav a politika EU v oblasti propagace elektro automobilů. 3. Student bude schopen vysvětlit a porozumět výhodám a nevýhodám vyplývajícím z vlastnictví elektro auta.
4. Student bude schopen rozlišovat mezi fakty a zavádějícími informacemi

Navrhované vyučovací metody

>Studium dostupných materiálů online
>Brainstorming
>Použití softwaru pro myšlenkové mapy
>Diskuze
>Týmová práce
>Skupinová reflexe a autoevaluace pracovních úkolů
>Vytváření seznamu podle témat na základě dohodnutých kritérií
>Výběr relevantní informace ze zdrojů a sestavení seznamu charakteristik
>Online vyhledávání

Navrhované vzdělávací činnosti

1. Představte téma vládních politik v oblasti elektro automobilů - na celém světě i v EU
2. Rozdělte třídu do 2 skupin - dejte skupinám pokyn k nalezení dostupných zdrojů týkajících se:

a) evropské normy a politiky pro odstranění znečištění ovzduší
b) jaké jsou důvody proč vlastnit e-auto? Jaké jsou výhody? Bližší pohled na vládní pobídky a daně.
c) Jaké překážky existují při řízení elektro automobilu? Kde je nejbližší nabíjecí stanice? Jak daleko mohu cestovat s elektro autem.
d) Jsme připraveni mít vše jen na elektřinu? Jaké jsou požadavky na toto odvětví? Automobilový průmysl je jedním z největších průmyslových odvětví na světě a zaměstnává tisíce lidí. Totéž platí pro ropný průmysl. Může průmysl reagovat dostatečně rychle?

3. Zahajte debatu. Hlavním cílem případové studie je umožnit studentům naučit se pracovat s informacemi. Pedagog by měl zůstat neutrálním moderátorem diskuse. Porovnejte kvalitu uvedených argumentů
O elektrických automobilech existuje mnoho názorů a dostupných zdrojů. V této případové studii sledujeme téma životního prostředí, nezaměřujeme se na jiné aspekty, jinak bychom mohli odbočit od hlavního tématu (např. problémy s elektromobily v různých povětrnostních podmínkách, nedostatek příležitostí k nabití baterie, rozdíly mezi typy a značkami)
4. Shrňte rozpravu. Přímá pozornost na kontrolu skutečností a kontrolu zdrojů na základě modelu Eggshell. Každá skupina kontroluje zdroje svých protivníků.
5. Požádejte skupinu, aby přehodnotila svůj postoj a argumenty, které již byly použity v rozpravě. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklad vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci s informací.

Pilíře De Facto

Systémová příčinnost: Vysvětlete co je systémová příčinnost. Požádejte studenty, aby přemýšleli a debatovali o tom, zda globální diskuze o elektro vozech vykazuje vlastnosti problému, který spadá do vzorce systémové příčinnosti.

Varování:

Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.