Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

Študija primera: Zeleni avtomobili

Težave z dizlom so veliko ljudi obrnile k uporabi električnih vozil kot okolju prijaznejši opciji. Toda v nekaterih pogledih so lahko e-avtomobili prav tako slabi za okolje kot tradicionalni avtomobili. Kaj je torej rezultat? E-avtomobili ne oddajajo škodljivih toplogrednih plinov ali zdravju škodljivega nitrogenega oksida. So tišji in lažji za upravljanje. Kaže, da imajo električna vozila več prednosti kot bencinska ali dizelska vozila. E-vozila ponujajo hitro rešitev za dve družbeni potrebi: doseganje nacionalnih ciljev za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in boj proti onesnaževanju zraka v mestnih središčih. Vendar, celotni ogljični odtis baterijskega vozila je »podoben kot pri običajnem vozilu z motorjem z notranjim izgorevanjem, ne glede na velikost«. To je zaključek študije iz leta 2011, ki jo je izvedel Inštitut za Energetske in okoljske raziskave v Heidelbergu.

Zeleni avtomobili

Priporočeno za: Srednješolski učenci, odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki4

Oznake: environment, sustainable development, cars, transportation, pollution

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 4. Ali vladna politika vpliva / podpira prehod na električne avtomobile?

Kakšna je evropska politika glede električnih vozil?

EU se je zavezala k dekarbonizaciji svojega transportnega sistema in podpiranju alternativ konvencionalnim tehnologijam izpušnih plinov in goriv. Električna vozila so le en element. Nekatere politike spodbujajo razvoj obnovljivih goriv in energij; medtem ko druge ciljajo na potrebno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil, kot so polnilna mesta po celi Evropi. Posebni členi zakonov določajo, koliko emisij ogljikovega dioksida (CO2) na kilometer lahko imajo nova vozila. To je povečalo prizvodnjo avtomobilov z nižjimi emisijami, kar vključuje električne avtomobile.

Primer: nizka omejitev emisij v nekaterih večjih mestih
Kaj je vzrok in posledice?
Kakšni so načrti za prihodnost?

Priporočeni viri

1. Državne spodbude za preboj električnih avtomobilov na ceste
https://www.rtvslo.si/zivljenjski-slog/avtomobilnost/drzavne-spodbude-za-preboj-elektricnih-vozil-na-ceste/509321
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

2. Inovativni spodbujevalni ukrepi za elektrifikacijo mestnega voznega parka (str. 13)
https://www.podnebnapot2050.si/wp-content/uploads/2018/04/Podnebno_Ogledalo_2018_Zvezek5.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

3. Akcijski program za alternativna goriva v prometu
https://www.energetika-portal.si/nc/novica/n/vlada-rs-sprejela-akcijski-program-za-alternativna-goriva-v-prometu-4221
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

https://www.delo.si/mobilnost/za-nakup-e-vozila-slovenija-primakne-skoraj-najvec-v-eu-176569.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

4.Članek o subvencijah za električne avtomobile v Sloveniji:
https://e-vozila.si/eko-sklad-subvencije-za-elektricne-avte-ostajajo-enake-za-hibride-manjse/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

5. Spremembe
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2017/articles/voznja-v-elektricno-prihodnost
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

6. Članek o tem, da se bo industrija električnih avtomobilov kmalu soočila s primanjklajem zalog naravnih virov. Kaj prinaša prihodnost?
https://www.dnevnik.si/1042821744/Posel/industrija-elektricnih-avtomobilov-se-bo-kmalu-soocila-s-primanjkljajem-zalog-naravnih-virov
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

Slika

1. Primerjava treh električnih avtomobilov, ki jih podjetje Tesla namerava poslati na trg:


Tesla Roadster

Tesla model Y

Tesla Semi

Učni izidi

1. Učenec bo sposoben razumeti globalni trg električnih avtomobilov
2. Učenec bo sposoben razložiti in razumeti, kakšen je status EU in politika promocije e-avtomobilov.
3. Učenec bo sposoben razložiti in razumeti prednosti in slabosti, ki jih prinaša lastništvo e-avtomobila.
4. Učenec bo sposoben razlikovati med dejstvi in zavajajočimi informacijami.

Priporočene učne metode

>Uporaba dostopnih spletnih materialov
>Brainstorming
>Uporaba programa miselnih vzorcev
>Razprave
>Timsko delo
>Skupinska refleksija in samoevalvacija delovnih nalog
>Ustvarjanje seznama glavnih tem po dogovorjenih kriterijih
>Izvleček relevantnih informacij iz virov in oblikovanje liste značilnosti
>Iskanje po internetu

Priporočene učne aktivnosti

1,5 ure

1. Predstavite glavne vladne politike glede e-avtomobilov – v svetu in v EU

2. Razdelite razred v 2 skupini – podučite skupini, da najdejo dostopne vire o:
a) Evropskih standardih in politikah o odpravljanju onesnaževanja zraka
b) Zakaj imeti e-avtomobil? Kakšne so prednosti? Podroben pregled vladnih spodbud in davkov.
c) Kakšne so ovire pri vožnji e-avtomobila? Kje je najbližja polnilna postaja? Kako daleč se lahko peljem z e-avtomobilom?
d) Smo pripravljeni na povsem električno? Kakšna so priporočila industrije, da bi bilo tako? Avtomobilska industrija je ena največjih svetovnih industrij in zaposluje na tisoče ljudi. Enako velja za naftno indutrijo. Ali lahko industrija reagira dovolj hitro?

3. Začnite razpravo – glavni cilj študije primera je, da se študenti naučijo, kako delati z informacijami. Učitelj mora ostati nevtralni moderator razprave. Primerjajte kakovost naštetih argumentov. Obstaja več vidikov in razpoložljivih virov o električnih avtomobilih. V študiji primera zasledujte glavno temo okolje, v ospredju niso drugi vidiki, sicer lahko zaidemo izven glavne teme (npr. problemi uporabe električnih avtomobilov v različnih vremenskih razmerah, premalo možnosti za polnjenje baterij, razlike med tipi in znamkami avtomobilov).

4. Povzemite razpravo. Usmerite pozornost na preverjanje dejanskih in preverjenih virov, ki temeljijo na Eggshell modelu. Vsaka skupina preveri vire svojih nasprotnikov.

5. Pozovite skupino k ponovni oceni svojih stališč in utemeljitev, ki so jih povedali v razpravi. Spodbudite samorefleksijo s poudarkom na informaciji/dezinformaciji. V celotni skupini: sestavite, razložite in navedite primer, ki lahko kaže na dezinformacijo ali manipulacijo.

De Facto stebri

Sistemska kavzalnost: Razložite sistemsko kavzalnost. Učence prosite, naj razmišljajo in razpravljajo o tem, ali globalni pogovor o e-avtomobilih kaže lastnosti, ki spadajo v sistemsko kavzalnost.

Opozorilo:

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.