Dezinformační hry.

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Upozornění:

Vstupujete do oblasti dezinformačních her. Oblast obsahuje sbírku plně rozvinutých případových studií a scénářů, které mohou pedagogové použít ve svých třídách. Případové studie mají různé úrovně obtížnosti a jsou doporučeny různému publiku. Každá studie obsahuje kompletní sadu pokynů pro učitele a studenty, hodnotící, informační a dezinformační materiály. Materiály a odkazy, které obsahují dezinformace nebo chybné informace nejsou jako takové záměrně označeny.

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 7

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 4

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 5

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí
Dostupné stavební bloky: 3

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky:  6

Poděkování:

Protože naše případové studie odkazují na konkrétní zdroje, používáme internetový archiv k zachycení webových stránek pro budoucí použití. Tyto trvalé odkazy jsou zobrazeny vedle živých odkazů v každé případové studii a mohou být použity, pokud se původní zdroj stane nedostupným - k tomu může dojít z technických důvodů nebo proto, že se autoři / vlastníci rozhodnou stáhnout jeho obsah.