Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

 

Případová studie: Problém (povinného) očkování


Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Vyvinul:

ntcenter logo

Velká část debaty o očkovacích látkách a očkování se soustředí na obavy ze složení očkovacích látek. Tento stavební blok představuje informace na obou stranách debaty v souvislosti se zkreslením faktů, dezinformacemi a manipulačními technikami.

Jsou vakcíny kompatibilní s náboženstvím? Ponoříme se do problematiky osobní svobody vs. veřejného zájmu a budeme diskutovat o tom, jak mohou osobní rozhodnutí vést ke škodlivému dopadu na ostatní. Mělo by být očkování povinné a do jaké míry? Tento stavební blok zahrnuje také mnoho zkreslených údajů a identifikuje skutečná a nepravdivá tvrzení o postavení, která mají hlavní evropská náboženství v očkování.

Kdo jsou odpůrci očkování? Co určuje negativní postoj k očkování? Jaký je vztah mezi sociálním statusem, úrovní vzdělání a názorem na očkování? Jaký je dopad sociálních médií?

Použití vakcín vedlo k vymýcení života ohrožujících nemocí, jako je endemická žlutá horečka, zarděnky a respirační záškrt. Nejnovější epidemie spalniček, pravděpodobně způsobené rostoucím zdráháním a odmítnutím očkování, zpochybňují koncepty imunity stáda a eliminace smrtelných infekcí. Tento stavební blok dává prostor pro diskusi o účinnosti vakcín a jejich pozitivním dopadu na délku života člověka.

I vaccini sono generalmente considerati sicuri ed efficaci, ma secondo alcune fonti sono anche da condannare per aver causato l'autismo. Il tema della vaccinazione obbligatoria crea un terreno fertile per la misinformazione e la disinformazione. Questa parte del lavoro esplora il rapporto tra la sicurezza dei vaccini e gli effetti avversi.

Očkovací látky jsou obecně považovány za bezpečné a účinné, ale podle některých zdrojů způsobují autismus. Téma povinného očkování vytváří živnou půdu pro dezinformace a mylné informace. Tento stavební blok zkoumá poměr mezi bezpečností vakcín a jejich nepříznivými účinky.

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.