De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: De verplichte vaccinatie

Vaccinatie is een onderwerp van groot maatschappelijk belang. We leven langer en gezonder, o.a. dankzij medisch onderzoek en innovatie. Vaccinatie is een van de belangrijkste pijlers van de volksgezondheid, maar soms zijn mensen ook bang voor de gevolgen van een vaccinatie. Toch zijn heel wat landen zijn een aantal vaccins verplicht. Maken mensen zich terecht zorgen over de gevolgen van vaccinatie? Hoe vinden we er waarheidsgetrouwe informatie over, en wat is deze waarheid dan? Wat zijn de keuzes die we hebben - als individu en als samenleving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een correct geïnformeerd worden zodat we ons een terechte mening kunnen vormen?

De verplichte vaccinatie

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs 16+, Hoger en Universitair onderwijs, Volwasseneneducatie

Beschikbare bouwstenen: 6

Tags: vaccines, healthcare, conspiracy theories, disinformation, eradicated diseases, herd immunity, religious beliefs

Tips voor docenten

Ontwikkeld door:

ntcenter logo

Een groot deel van het debat over vaccins en vaccinatie is gericht op de angst over de samenstelling van de vaccins. In dit eerste deel van de case study krijgen we informatie van beide kanten. We bekijken de informatie in de context van een misleiding, desinformatie en manipulatie.

Kunnen vaccins compatibel zijn met religieuze overtuigingen? We verdiepen ons in de kwestie van persoonlijke vrijheid tegenover het algemeen belang en bespreken hoe persoonlijke keuzes kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor anderen. De vraag die we stellen is, of en in welke mate vaccinatie verplicht moet worden gesteld. Deze bouwsteen omvat ook een aantal een aantal foutieve interpretaties en identificeert de werkelijke en valse beweringen over de positie die de belangrijkste religies in Europa innemen ten aanzien van vaccinatie.

Wie zijn de antivaxxers? Wat bepaalt hun negatieve houding ten opzichte van vaccinatie? Wat is de relatie tussen de sociale status, het opleidingsniveau en de mening over vaccinatie? Wat is de impact van sociale media?

Het gebruik van vaccins heeft geleid tot de uitroeiing van levensbedreigende ziekten zoals gele koorts, rode hond en difterie van de luchtwegen. De laatste uitbraken van mazelen, mogelijk veroorzaakt door de toenemende terughoudendheid en weigering om te vaccineren, stellen de concepten van de immuniteit van de massa en de uitroeiing van dodelijke infecties op de helling. Deze bouwsteen van de case study biedt aanleiding tot discussie over de effectiviteit van vaccins en hun positieve invloed op de levensverwachting van de mens.

Vaccins worden over het algemeen als veilig en effectief beschouwd. Volgens sommige bronnen veroorzaken ze echter ook autisme. Het feit van verplichte vaccinatie creëert een vruchtbare voedingsbodem voor desinformatie. In deze fase van de casestudy onderzoeken we de verhouding tussen de veiligheid van de vaccins en de bijwerkingen.

Dit deel gaat over vaccins en samenzweringstheorieën, gedreven door scepticisme en angst ten aanzien van vaccins. Leren over samenzweringstheorieën in het algemeen en een beter begrip krijgen van dit fenomeen brengt meer duidelijkheid en een groter bewustzijn van de gelaagde van emotionele en rationele motivaties en argumentaties met betrekking tot vaccins. Het beheersen van deze bouwsteen is een belangrijke basis voor het begrijpen en ter discussie stellen van andere samenzweringstheorieën.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.