Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

 

Studium przypadku: Problem (obowiązkowych) szczepień

Szczepienia to temat o najwyższym znaczeniu społecznym. Żyjemy dłużej i zdrowiej, a od wielu lat główną przyczyną takiego stanu rzeczy są badania oraz innowacje medyczne. Szczepienia są jednym z najważniejszych filarów zdrowia publicznego, ale budzą również wiele obaw. W wielu krajach niektóre szczepionki są obowiązkowe. Gdzie leży prawda? Jakie są prawdziwe opcje, jakie mamy do wyboru- jako jednostki i jako społeczeństwo? Jak możemy upewnić się, że nasza opinia na ten temat zbudowana jest na sprawdzonych informacjach?

Problem (obowiązkowych) szczepień

Polecane dla: Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 6

Tagi: Szczepionki, Opieka zdrowotna, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Zwalczone choroby, odporność na stada, przekonania religijne

Developed by:

ntcenter logo

Duża część debaty na temat szczepionek i szczepień skupia się na obawach dotyczących składu szczepionek. Ten blok przedstawia informacje obu stron debaty w kontekście fałszywego przedstawiania faktów, dezinformacji i technik manipulacji.

Czy szczepionki są zgodne z przekonaniami religijnymi? Zagłębiamy się w kwestię wolności osobistej w porównaniu z interesem publicznym oraz dyskutujemy w jaki sposób osobiste wybory mogą mieć negatywny wpływ na innych. Czy szczepienie powinno być obowiązkowe i do jakiego stopnia? Ten blok zajmuje się również wieloma fałszywymi informacjami i identyfikuje prawdziwe i fałszywe twierdzenia na temat nastawienia największych religii w Europie wobec kwestii szczepień.

Kim są antyszczepionkowcy? Co decyduje o negatywnym stosunku do szczepień? Jaki jest związek między statusem społecznym, poziomem wykształcenia a opinią na temat szczepień? Jaki jest wpływ mediów społecznościowych?

Zastosowanie szczepionek doprowadziło do wyeliminowania takich chorób zagrażających życiu jak endemiczna żółta febra, różyczka i błonica. Ostatnie zachorowania na odrę, wywołane najprawdopodobniej rosnącym wahaniem wobec i odmową szczepień, podważają koncepcję względnej odporności populacji i wyeliminowania śmiertelnych infekcji. Ten blok daje podstawy do debaty na temat skuteczności szczepionek i ich pozytywnego wpływu na długość życia ludzi.

Szczepionki ogólnie uważane są za bezpieczne i skuteczne, ale według niektórych źródeł należy je obwiniać za wywoływanie autyzmu. Temat obowiązkowych szczepień stwarza żyzny grunt dla celowego wprowadzania w błąd i dezinformacji. Ten blok bada relację między bezpieczeństwem szczepionek a działaniami niepożądanymi.

Ten blok dotyczy tematu szczepionek i teorii spiskowych, opartych na sceptycyzmie szczepionkowym, strachu lub jeszcze czymś innym. Poznanie teorii spiskowych i lepsze zrozumienie tego zjawiska zapewnia większą jasność i świadomość wielowarstwowego uwikłania emocjonalnych i racjonalnych motywacji i argumentów związanych ze szczepionkami. Opanowanie tej części stanowi doskonałą podstawę do zrozumienia i podważenia innych teorii spiskowych.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.