Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Problem (obowiązkowych) szczepień

Szczepienia to temat o najwyższym znaczeniu społecznym. Żyjemy dłużej i zdrowiej, a od wielu lat główną przyczyną takiego stanu rzeczy są badania oraz innowacje medyczne. Szczepienia są jednym z najważniejszych filarów zdrowia publicznego, ale budzą również wiele obaw. W wielu krajach niektóre szczepionki są obowiązkowe. Gdzie leży prawda? Jakie są prawdziwe opcje, jakie mamy do wyboru- jako jednostki i jako społeczeństwo? Jak możemy upewnić się, że nasza opinia na ten temat zbudowana jest na sprawdzonych informacjach?

Problem (obowiązkowych) szczepień

Polecane dla: Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 6

Tagi: Szczepionki, Opieka zdrowotna, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Zwalczone choroby, odporność na stada, przekonania religijne

Pigułki wiedzy 3. Charakterystyka pro/antyszczepionkowców

Kim są antyszczepionkowcy? Co decyduje o negatywnym stosunku do szczepień? Jaki jest związek między statusem społecznym, poziomem wykształcenia a opinią na temat szczepień? Jaki jest wpływ mediów społecznościowych?

Rekomendowane źródła

Teksty

1. Powody rezygnacji ze szczepionek. Mapa odry w Europie 2008-2017
https://horizon-magazine.eu/article/rise-vaccine-hesitancy-related-pursuit-purity-prof-heidi-larson.html  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Zawiera wiele przykładów (fragmenty) związanych z charakterystyką antyszczepionkowców. Opiera się na kontach osobistych.
https://melmagazine.com/en-us/story/doctors-anti-vaxx-stories   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Co sprawia, że niektórzy rodzice nabierają się na antyszczepionkowe wiadomości- szczepionki kontra wolność i czystość. Rodzice, którzy odrzucają niektóre lub wszystkie szczepionki to zazwyczaj białe osoby posiadające wykształcenie wyższe, pozostające w związku małżeńskim z wysokimi dochodami.
https://www.vox.com/2017/12/5/16733744/vaccines-parents-anti-vax [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Punktem wyjścia było badanie Wakefield- historia i rozumowanie antyszczepionkowców. Zawiera rysunek „vacca”. Długa treść.
https://hub.jhu.edu/magazine/2018/winter/vaccines-mistrust-and-misinformation/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Platforma społecznościowa, niezdecydowanie i „epidemia głupich”. Źródło analizuje historię rozwoju ruchu antyszczepionkowego, a także media najczęściej używane przez osoby negatywnie nastawione do szczepionek. Określa ruch, jako „głupi” i stwierdza, że rozwiązaniem jest szczepienie. Dłuższa lektura.
http://www.diggitmagazine.com/column/anti-vaccine-movement-epidemic-stupid [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

6. Etymologia słowa „szczepionkowiec”. Termin jest akceptowalny, niekoniecznie mając negatywną konotację.
https://www.grammarphobia.com/blog/2018/12/anti-vaxxer.html  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

7. Antyszczepionkowcy w ofensywie w odniesieniu do tego, co nazywają mistyfikacją propagandy szczepień.
http://theviennareport.us/rotavirus-mom/   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Jedno ze zdjęć umieszczono na FB, poniżej post i komentarze do niego:
https://www.facebook.com/vaccinetruth/photos/a.10150455123022989/10154062609232989/    [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]        

8. Strona na FB z treścią związaną ze szczepionkami prowadzona przez aktywistów ruchu antyszczepionkowego.
https://www.facebook.com/vaccinetruth  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

 Zdjęcia

1.Ironiczne porównanie- 2 zdjęcia przedstawiające kobietę w laboratorium, prowadzącą badania naukowe, oraz kobietę w toalecie, prowadzącą badania w Internecie.

2.Zdjęcie mostu- https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/anti-vaxxer-logic-text-fight-bridge-1.jpg

3.Obrazek „vacca”- https://hub.jhu.edu/magazine/2018/winter/vaccines-mistrust-and-misinformation/

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie zrozumieć, że istnieją różne powody rezygnacji ze szczepień.
2. Uczeń będzie w stanie uznać, że w odniesieniu do szczepień, osobistą swobodę wyboru należy zrównoważyć interesem publicznym.
3. Uczeń będzie w stanie rozróżnić racjonalne i emocjonalne wypowiedzi i dowody
4. Uczeń będzie mógł analizować i oceniać społeczne konsekwencje wyboru czy należy szczepić czy nie.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji
> Burza mózgów
> Formowanie opinii i formułowanie dowodów
> Identyfikacja i tworzenie list cech charakterystycznych dla każdej postawy- pro/anty
> Dyskusja grupowa i zadawanie pytań
> Sprawdzanie źródła i faktów z pozyskanych źródeł
> Ponowna ocena

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Powiedz o istnieniu różnych stanowisk. Zapytaj, czy są uczniowie, którzy popierają któreś z nich i poinstruuj ich, aby utworzyli 2 grupy.

>Przygotuj się do odgrywania ról, jeśli to możliwe w oparciu o prawdziwy podział opinii. Przeprowadź badania w celu rozszerzenia rozumowania każdej z postaw. Przedstaw powody, dlaczego szczepienie jest/nie jest obowiązkowe. Przedyskutuj, czy i dlaczego słowo „antyszczepionkowiec” może być potraktowane, jako negatywna etykieta (#6, zdjęcie #1). Zaleca się wykorzystanie źródła #4, 5, 8 i zdjęcia #1.

>Alternatywnie, podziel uczestników na dwie grupy i przygotuj się do obrony obu postaw. Przeprowadź analizę ich pochodzenia (#4, zdjęcie #1). Powiedz o skutkach etykietowania i stronniczości w pisaniu wiadomości i artykułów.

>Stwórz mapę myśli lub przeprowadź burzę mózgów na temat konsekwencji rezygnacji z obowiązkowego szczepienia (#3). Omów rolę publicznych kanałów informacyjnych.

>Omów wiarygodność źródła #2 i sposób jego weryfikacji.

>Przedstaw historię źródła #7. Przeprowadź szybką dyskusję na temat dowodów i ich wiarygodności. Jak ta próba sprawdzenia źródła i faktów różni się od modelu Eggshell?

>Pozwól im przygotować uzasadnienie sugerując źródła i/lub szukanie informacji w Internecie. Poproś, aby zanotowali rodzaje źródeł, których używają do formułowania opinii.

>Poproś każdą z grup o przedstawienie swojego stanowiska. Upewnij się, że słuchają i szanują opinie innych.

>Omów wiarygodność źródeł. Które z nich i dlaczego jest według uczniów najbardziej godne zaufania?

Filary DeFacto

Odwołanie do motywowanego poznania: Poproś uczniów, aby zastanowili się i spróbowali wyjaśnić, co kształtuje ich opinię. To ćwiczenie niekoniecznie związane jest z tematem studium przypadku. Może się zacząć od tego, ale pozwól i zachęcaj do uzewnętrzniania się- celem jest uzyskanie jak największej liczby spostrzeżeń, więc bądź kreatywny.

Odwołanie do motywowanego poznania, ram i framingu: Czy w źródłach wymienionych przy tym bloku są jakieś osoby publiczne, które kształtują opinie? Kim one są, co mają wspólnego i jaka może być ich motywacja do obrony swojego zdania?

Dodatkowe narzedzia on-line

Oprogramowanie (darmowe) do mind mappingu:
http://mindmapfree.com/
https://app.wisemapping.com/

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.