De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: De verplichte vaccinatie

Vaccinatie is een onderwerp van groot maatschappelijk belang. We leven langer en gezonder, o.a. dankzij medisch onderzoek en innovatie. Vaccinatie is een van de belangrijkste pijlers van de volksgezondheid, maar soms zijn mensen ook bang voor de gevolgen van een vaccinatie. Toch zijn heel wat landen zijn een aantal vaccins verplicht. Maken mensen zich terecht zorgen over de gevolgen van vaccinatie? Hoe vinden we er waarheidsgetrouwe informatie over, en wat is deze waarheid dan? Wat zijn de keuzes die we hebben - als individu en als samenleving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een correct geïnformeerd worden zodat we ons een terechte mening kunnen vormen?

De verplichte vaccinatie

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs 16+, Hoger en Universitair onderwijs, Volwasseneneducatie

Beschikbare bouwstenen: 6

Tags: vaccines, healthcare, conspiracy theories, disinformation, eradicated diseases, herd immunity, religious beliefs

Tips voor docenten

Bouwsteen 3. Profiel van pro- en anti vaxxers

Wie zijn de antivaxxers? Wat bepaalt hun negatieve houding ten opzichte van vaccinatie? Wat is de relatie tussen de sociale status, het opleidingsniveau en de mening over vaccinatie? Wat is de impact van sociale media?

Voorgestelde bronnen

Teksten (je ziet een korte beschrijving van de inhouden van Engelstalige sites. Je kan gelijkaardige Nederlandstalige sites zoeken indien gewenst. Zoek via Google, met zoektermen die overeenstemmen met de titels hieronder, naar Nederlandstalige sites indien je daar de voorkeur aan geeft)

1. Redenen om af te zien van het gebruik van vaccins. Kaart van de mazelen in Europa 2008-2017
https://horizon-magazine.eu/article/rise-vaccine-hesitancy-related-pursuit-purity-prof-heidi-larson.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Bevat veel voorbeelden (korte inhoud) met betrekking tot het profiel van anti-vaxxers. Het is gebaseerd op persoonlijke accounts
https://melmagazine.com/en-us/story/doctors-anti-vaxx-stories   [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Wat maakt dat sommige ouders vallen voor anti-vaccin messaging - op vaccins vs vrijheid en zuiverheid. Ouders die sommige of alle vaccins afwijzen, hebben meer kans om blank, hoger opgeleid en getrouwd te zijn, met een hoger gezinsinkomen
https://www.vox.com/2017/12/5/16733744/vaccines-parents-anti-vax [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Het uitgangspunt was de Wakefield studie - geschiedenis en redenering van de antivaxxers. Bevat de "vacca" cartoon. Lang gelezen
https://hub.jhu.edu/magazine/2018/winter/vaccines-mistrust-and-misinformation/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

5. Sociaal netwerkplatform, aarzeling bij de vaccins en de "epidemie van de domme". De bron geeft een overzicht van de historische ontwikkeling van de anti-vaccinbeweging en van de media die vooral door anti-vaccins worden gebruikt. Het bestempelt de beweging als "dom" en stelt dat de oplossing is om te vaccineren. Langer lezen
www.diggitmagazine.com/column/anti-vaccine-movement-epidemic-stupid [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

6. Etymologie van "vaxxer". De term is aanvaardbaar, zonder noodzakelijkerwijs een negatieve connotatie te hebben
https://www.grammarphobia.com/blog/2018/12/anti-vaxxer.html  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

7. Anti-vaxxers in de verdediging tegen wat volgens hen vaccinatie- propaganda is
http://theviennareport.us/rotavirus-mom/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Een van de foto's is geplaatst op FB en hier is de post en het commentaar erop: https://www.facebook.com/vaccinetruth/photos/a.10150455123022989/10154062609232989/  [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

8. Een FB-pagina met vaccingerelateerde inhoud door anti-vaxx-activisten
https://www.facebook.com/vaccinetruth [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

Memes

antivaxx-mom-research
anti-vaxxer-logic-text-fight-bridge-1

The vacca cartoon

cowpox_cartoon120418

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student begrijpt dat er verschillende redenen zijn om de vaccinatie niet toe te passen.
2. De student ziet in dat de persoonlijke keuzevrijheid moet worden afgewogen tegen het algemeen belang van vaccinatie.
3. De student kan een onderscheid maken tussen rationele en emotionele uitspraken en argumenten.
4. De student kan de sociale implicaties van de keuze om al dan niet te vaccineren analyseren en evalueren.

Voorgestelde lesmethoden

> Zoeken naar informatie
> Brainstormen
> Adviezen vormen en argumenten formuleren
> Identificeren en vermelden van de kenmerken van elk profiel - pro/anti-v
> Groepsdiscussie en vragen stellen in de groep
> Bron- en feitencontrole toepassen op een set van bronnen
> Een mening heroverweging

Voorgestelde leeractiviteiten

> Introduceer het bestaan van tegenstrijdige standpunten. Vraag welke van beide meningen de studenten ondersteunen en vorm op basis daarvan 2 groepen

> Laat de studenten in beide groepen zich voorbereiden om hun standpunten te verdedigen. Ze kunnen hiervoor alle voorziene en eigen bronnen gebruiken

> Vraag elk van de groepen om hun standpunt te presenteren. Zorg ervoor dat ze luisteren en de mening van de anderen respecteren.

De Facto pijlers

Link naar Gemotiveerde Cognitie: Vraag de leerlingen na te denken en uit te leggen wat hun mening is.

Link naar Frames en Framing: Welke publieke figuren geven de meningen in dit onderdeel van de casestudy vorm? Wie zijn deze publieke figuren, wat zou hun motivatie kunnen zijn?

Bijkomend online werkmateriaal

Mindmapping software online (gratis):

http://mindmapfree.com/

https://app.wisemapping.com/

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.