Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

 

Študija primera: Problem (obveznega) cepljenja

Cepljenje je tema izjemnega družbenega pomena. Živimo daljša in bolj zdrava življenja, medicinska odkritja in novosti pa to omogočajo. Cepljenje je eden pomembnejših stebrov javnega zdravja, hkrati pa povzroča nemalo skrbi. V veliko državah je cepljenje obvezno. Kaj je resnica? Kakšno izbiro dejansko imamo – kot posamezniki in kot družba? Kako lahko ostanemo ozaveščeni o tej temi?

Problem (obveznega) cepljenja

Priporočeno za: Srednje šole 16+, Univerzitetni študenti, Odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 6

Oznake: Cepiva, Skrb za zdravje, Teorije zarote, Dezinformacije, Izkoreninjene bolezni, Imuniteta črede, Verska prepričanja

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 3. Profili zagovornikov in nasprotnikov cepljenja

Kdo so nasprotniki cepljenja? Kaj določa negativni odnos do cepljenja? Kakšna je povezava med socialnimi statusi, stopnjo izobrazbe in mnenjem o cepljenju? Kakšen je vpliv socialnih omrežij?

Priporočeni viri

1. Razlogi za zavračanje cepljenja. Zemljevid ošpic v Evropi 2008-2017.
http://www.spm.si/wp-content/uploads/2013/06/Kacjan-Mojca.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.nijz.si/sl/sredi-izbruhov-ospic-po-evropi-se-je-delez-cepljenih-proti-ospicam-povecal
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

2. Kdo se boji cepiv? (Intervju s Dr. Andreo Grignolio)
https://www.mladina.si/191365/dr-andrea-grignolio-najbolj-zagrizeni-nasprotniki-cepljenja-se-identificirajo-kot-ponosni-clani-za/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

3. Kaj prepriča nekatere starše proti cepljenju – o cepivih proti svobodi in čistosti. Starši, ki zavračajo nekatera ali vsa cepiva, so bolj verjetno beli, z univerzitetno izobrazbo, poročeni in z višjimi družinskimi prihodki.
https://www.vox.com/2017/12/5/16733744/vaccines-parents-anti-vax
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

4. Začetna točka je bila Wakefield študija – zgodovina in razlogi za nasprotovanje cepljenju.
https://siol.net/digisvet/novice/to-je-clovek-ki-je-zakuhal-eno-najvecjih-tezav-21-stoletja-456762
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.naravnaimunost.si/avtizem-in-cepiva/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/wakefield-split.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.zotks.si/sites/default/files/2364_001.pdf

Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

5. Mreženje socialnih omrežij, obotavljanje za cepljenje in »epidemija neumnosti«. Vir ponudi zgodovinski razvoj gibanja proti cepljenju ter najpogosteje uporabljan medij nasprotnikov cepljenja. Gibanje označi za »neumno« in poudari, da je cepljenje rešitev. Daljše branje.
http://www.diggitmagazine.com/column/anti-vaccine-movement-epidemic-stupid
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
Gibanje Corvelva, ki se zavzema za ukinitev obveznega cepljenja:
https://www.naravnirazvoj.si/blog/gibanje-corvelva
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

6. Etimologija besede "vaxxer" (nasprotnik cepljenja). Izraz je sprejemljiv, brez negativne konotacije.
https://www.grammarphobia.com/blog/2018/12/anti-vaxxer.html
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

7. Nasprotniki cepljenja o tem, da je promocija cepljenja prevara
https://www.zdravo-slovenija.com/new-blog/2017/2/2/cepiva-prisotni-kontaminirani-mikro-in-nanodelci
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
Ena izmed obljavljenih slik na FB, tukaj je povezava do objave in komentarjev:
https://www.facebook.com/vaccinetruth/photos/a.10150455123022989/10154062609232989/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

8. FB stran z vsebino proti cepljenju, ki jo obljavljajo nasprotniki cepljenja
https://www.facebook.com/ninasmalo/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.facebook.com/groups/svood/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
https://www.facebook.com/groups/1629090667363784/
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

Učni izidi

1. Učenec bo lahko razumel, da obstajajo različni razlogi za zavrnitev cepljenja.
2. Učenec bo spoznal, da je treba osebno svobodo izbire uravnotežiti z javnim interesom glede cepljenja.
3. Učenec bo lahko ločil med racionalnimi in čustvenimi izjavami in argumenti.
4. Učenec bo lahko analiziral in ocenil družbene posledice izbire cepljenja ali ne.

Priporočene učne metode

>Iskanje informacij
>Brainstorming
>Tvorba mnenj in oblikovanje argumentov
>Identifikacija in seznam lastnosti obeh profilov (zagovornikov/nasprotnikov cepljenja)
>Skupinska razprava in postavljanje vprašanj
>Uporabite vir in preverjanje dejstev za nabor virov
>Ponovna ocena

Priporočene učne aktivnosti

>Predstavite obstoj nasprotujočih si stališč. Vprašajte, ali kdo izmed prisotnih podpira eno ali drugo idejo ter ustvarite dve skupini.
> Priprava na igro vlog, po možnosti z osnovo na stvarnih razlikah mnenj. Raziščite sklepanje za obe stališči. Predstavite, zakaj cepljenje mora/ne sme biti obvezno. Razpravljajte, ali naj ima izraz »anti-vaxxer« slabšalni pomen (#6, slika #1). Predlagana uporaba virov #4, 5, 8 in slike #1.
> Lahko se razdelite v dve skupini in vsaka skupina pripravi zagovor različnega stališča. Raziščite zgodovinsko ozadje (#4, slika #1). Govorite o učinkih zaznamovanja in predsodkov v pisanih novicah in člankih.
> Ustvarite miselni vzorec ali pa brainstormajte o posledicah ukinitve obveznega cepljenja (#3). Razpravljajte o vlogi javnih informacijskih kanalov.
> Razpravljajte o verodostojnosti vira #2 in kako ga lahko preverimo.
> Sledite zgodbi v viru #7. Na hitro se pogovorite o argumentih in njihovi verjetnosti. Kako se ta poskus preverjanja vira in dejstev primerja z večplastnim modelom?
> Učenci naj pripravijo svoje razmišljanje s predlaganimi viri in/ali internetno raziskavo. Prosite jih, da naj pazijo na tip vira, ki oblikuje njihovo mnenje.
> Prosite vsako skupino, da predstavi svoje stališče. Skupini naj poslušata in bosta spoštljivi do nasprotnega mnenja.
> Razpravljajte o verodostojnosti virov. Kateri od njih in zakaj je najbolj zaupanja vreden po mnenju učencev?

De Facto stebri:

Povezava z motivacijsko kognicijo: Prosite učence, da razmislijo in skušajo razložiti svoje mnenje. Ta vaja ni nujno povezana s temo preučevanja. Lahko se tu začne, a dovolite in spodbujajte širjenje – cilj je dobiti čim več vpogledov, torej boditi kreativni.

Povezava z motivacijsko kognicijo, okvirji in uokvirjanjem: So v navedenih virih za ta sklop javne osebe, ki oblikujejo mnenja? Kdo so te osebe, kaj imajo skupnega, kaj je njihova motivacija za zagovarjanje njihovega stališča?

Dodatna spletna orodja

Mindmapping software online (free):

http://mindmapfree.com/

https://app.wisemapping.com/

Opozorilo:

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.