Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Problém (povinného) očkování

Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 3. Profily přívrženců a odpůrců očkování

Kdo jsou odpůrci očkování? Co určuje negativní postoj k očkování? Jaký je vztah mezi sociálním statusem, úrovní vzdělání a názorem na očkování? Jaký je dopad sociálních médií?

Navrhované zdroje

Texty

1. Důvody pro odstoupení od vakcín. Mapa spalniček v Evropě 2008-2017 (mapa srozumitelná i v češtině).
https://horizon-magazine.eu/article/rise-vaccine-hesitancy-related-pursuit-purity-prof-heidi-larson.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Je třeba se bát očkování? Obsahuje názory různých osobností.
https://www.idnes.cz/onadnes/zdravi/je-treba-se-bat-ockovani-deti.A031128_233738_zdravi_pol
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Odkaz s videem - roste počet onemocnění spalničkami, co se děje s lidským tělem při této nemoci a je na vině pokles proočkovanosti?
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2768852-budeme-kvuli-odmitani-ockovani-detem-znovu-probodavat-krky-pta-se-svobodax
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Osobní příběh rodiny, která odmítla očkovat své děti:
https://www.lidovky.cz/odpovedi/sve-deti-ockovat-nechce-proc-ptali-jste-se-gabriely-cechove.O_CECHOVA
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Polemika o povinném očkování a možnosti svobodné volby, argumenty pro a proti:
http://obycejnadivozenka.cz/ockovani-skvele-tema-k-pohadani/?fbclid=IwAR3rUKJXLO8CqFPVAC1JR-SkjN37PgMRMH0btMqdZp8o9zYpRScM7KAWNwc
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

6. Smrt po očkování, shromáždění osobních příběhů na FB stránce:
https://www.facebook.com/SmrtPoOckovani/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

7. Kdo jsou odpůrci očkování a proč?
https://www.vitalia.cz/clanky/odpurci-ockovani-kdo-to-je-a-proc/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

8. FB stránka - očkování, svobodná volba
https://www.facebook.com/groups/1333718083374876/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Obrázky: 

1. Ironické srovnání - 2 obrázky ukazující ženu v laboratoři provádějící vědecký výzkum a ženu na toaletě, provádějící internetový výzkum
https://www.facebook.com/medicwithamonitor/photos/a.998245973569654/2369226973138207/?type=3
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. obrázek mostu
https://static.boredpanda.com/blog/wp-content/uploads/2017/07/anti-vaxxer-logic-text-fight-bridge-1.jpg
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
3. kresba vacca
https://hub.jhu.edu/magazine/2018/winter/vaccines-mistrust-and-misinformation/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Výsledky učení

1.Student bude schopen pochopit, že existují různé důvody pro odmítnutí očkování.
2.Student bude schopen uznat, že osobní svoboda volby musí být v souladu s veřejným zájmem o očkování.
3. Student bude schopen rozlišovat mezi racionálními a emocionálními výroky a argumenty.
4.Student bude schopen analyzovat a vyhodnotit sociální důsledky volby očkování či nikoli.

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Brainstorming
>Vytváření názorů a formulace argumentů
>Identifikovat a vyjmenovat charakteristické rysy každého profilu
>Skupinová diskuse a kladení otázek
>Ověřit zdroje a fakta
>Znovu vyhodnotit

Navrhované vzdělávací činnosti

>Ukažte existenci protichůdných postojů. Zeptejte se, zda někteří studenti podporují některou z myšlenek a rozdělte je do dvou skupin.
> Připravte se na hraní rolí, možná na základě skutečného rozdělení názorů. Vyhledejte další informace podporující každou stranu. Uveďte, proč je / nemusí být očkování povinné. Diskutujte o tom, zda a proč by "" odpůrce očkování "" mohlo být považováno za pejorativní značkování (č. 6, obr.č. 1). Doporučené použití zdrojů č. 4, 5, 8 a obr.č. 1.
>Připravte se na obranu dvou postojů. Získejte další informace o jejich historickém pozadí (č. 4, obr.č. 1). Mluvte o dopadu značkování a zaujatosti při psaní zpráv a článků.
> Vytvořte myšlenkovou mapu nebo použijte brainstorming vysvětlující odstoupení od povinného očkování (č. 3). Diskutujte o roli veřejných informačních kanálů.
> Diskutujte o důvěryhodnosti zdroje č. 2 a o tom, jak jej lze ověřit.
> Sledujte příběh ve zdroji č. 7. Rychlá diskuze o argumentech a jejich věrohodnosti. Jak se tento pokus o kontrolu zdrojů a kontrolu skutečností porovná s modelem Eggshell?
> Nechejte studenty, aby si vytvořili vlastní úvahy, ale navrhněte zdroje a / nebo internetový výzkum. Požádejte je, aby si všimli, jaké zdroje používají k utváření svých názorů.
> Požádejte každou skupinu, aby představila své stanovisko. Ujistěte se, že poslouchají a respektují názor ostatních.
> Diskutujte o důvěryhodnosti zdrojů. Který z nich a proč je podle žáků nejvhodnější? “

Pilíře De Facto

Odkaz na motivované poznání: Požádejte studenty, aby přemýšleli a pokusili se vysvětlit, co formuje jejich názor. Toto cvičení nemusí nutně souviset s tématem případové studie. Mohlo by jím začít, ale umožněte a podporujte přelévání - cílem je získat co nejvíce poznatků, jak je to možné, takže buďte kreativní.

Odkaz na motivované poznání, rámce: Existují ve zdrojích uvedených pro tento stavební blok nějaké veřejné osobnosti, které utvářejí názory? Kdo jsou tito veřejní činitelé, co je mezi nimi společné a jaká by mohla být jejich motivace k obraně jejich postavení tak, jak je? “

Další online nástroje

Software pro vytváření myšlenkových map (zdarma):
http://mindmapfree.com/
https://app.wisemapping.com/

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.