Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Problem (obowiązkowych) szczepień

Szczepienia to temat o najwyższym znaczeniu społecznym. Żyjemy dłużej i zdrowiej, a od wielu lat główną przyczyną takiego stanu rzeczy są badania oraz innowacje medyczne. Szczepienia są jednym z najważniejszych filarów zdrowia publicznego, ale budzą również wiele obaw. W wielu krajach niektóre szczepionki są obowiązkowe. Gdzie leży prawda? Jakie są prawdziwe opcje, jakie mamy do wyboru- jako jednostki i jako społeczeństwo? Jak możemy upewnić się, że nasza opinia na ten temat zbudowana jest na sprawdzonych informacjach?

Problem (obowiązkowych) szczepień

Polecane dla: Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 6

Tagi: Szczepionki, Opieka zdrowotna, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Zwalczone choroby, odporność na stada, przekonania religijne

Pigułki wiedzy 1. Skład szczepionek

Duża część debaty na temat szczepionek i szczepień skupia się na obawach dotyczących składu szczepionek. Ten blok przedstawia informacje obu stron debaty w kontekście fałszywego przedstawiania faktów, dezinformacji i technik manipulacji.

Rekomendowane źródła

Teksty

1. Krótka lista składników szczepionki
https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/109630,czy-szczepionki-zawieraja-toksyczne-skladniki [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Szczegółowa lista i opisy wszystkich możliwych składników szczepionki.
https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/jakie-substancje-pomocnicze-wchodza-w-sklad-szczepionek/   [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Porównanie niektórych toksycznych składników szczepionki z ich poziomem, który normalnie spotyka się w pożywieniu, itp.
https://pulsmedycyny.pl/substancje-pomocnicze-w-szczepionkach-prawdy-i-mity-959564  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Alfie Evans urodził się całkowicie zdrowy, obecny stan rozwinął się w ciągu jednego roku po otrzymaniu szczęściu szczepionek podczas jednej wizyty u lekarza. Szczepionki wywołały chorobę autoimmunologiczną, która spowodowała, że jego układ odpornościowy zaatakował jego mózg. Mówią, że spowodowały to wadliwe geny, ale to uniwersalna wymówka wykorzystywana przez lekarzy za każdym
https://stopnop.com.pl/alfieevans/  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Badania wykazały obecność aluminium w mózgu małego Alfie Evansa.
http://www.prisonplanet.pl/kultura/jak_zamordowano_alfiego,p656373449  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Wideo

1.Były kongresmen: Szczepionki powiązane są z występowaniem autyzmu (CNN, Anderson Cooper)- rtęć w szczepionkach

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i wyjaśnić proces szczepień, jego pochodzenie i trendy z nim związane.
2. Uczeń będzie w stanie zrozumieć i zidentyfikować główne składniki szczepionki.
3. Uczeń będzie w stanie zrozumieć obawy i strach antyszczepionkowców dotyczące bezpieczeństwa stosowania szczepionek.
4. Uczeń będzie w stanie zrozumieć, że istnieją państwowe systemy zajmujące się nadzorem, zatwierdzaniem, kontrolą i bezpieczeństwem szczepionek.
5. Uczeń będzie mógł rozróżnić kompetencje osób niebędących ekspertami i kompetencje ekspertów potrzebne do oceny różnych argumentów i twierdzeń.

Rekomendowane metody nauczania

> Wyszukiwanie informacji (i dywersyfikacja źródeł informacji)
> Formułowanie opinii i formułowanie argumentów
> Dyskusja
> Debata (nieformalna) wśród uczniów w klasie
> Zastosowanie weryfikacji zebranych źródeł i faktów
> Ponowna ocena

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Przedstaw dwie strony debaty na temat bezpieczeństwa składników szczepionek.

>Podziel grupę na dwie części. Skieruj obie do początkowego zestawu materiałów (#1-5), w tym filmów. Poproś o sporządzenie listy argumentów i faktów dotyczących bezpieczeństwa zawartości szczepionki na poparcie ich stanowiska.

>Rozpocznij debatę. Porównaj i oceń jakość i wpływ wymienionych argumentów. Bezstronnie moderuj debatę. Przeznacz tę samą ilość czasu dla każdej ze stron. Podczas debaty, pozwól na wyszukiwanie dodatkowych argumentów online.

>Podsumuj debatę. Zwróć bezpośrednio uwagę na sprawdzanie faktów i źródeł w oparciu o model Eggshell. Każda grupa sprawdza zasoby swoich przeciwników.

>Poproś grupę o ponowną ocenę ich pozycji i argumentów wykorzystanych w debacie. Zachęć do autorefleksji, koncentrując się na informacji/dezinformacji. W odniesieniu do całej grupy: wymień, wyjaśnij, podaj przykłady dla elementów, które mogą wskazywać na dezinformację lub manipulację.

>Odnieś się do rozszerzonej matrycy treści IO1-C i poproś uczniów o ocenę możliwej motywacji stojącej za każdym zidentyfikowanym wcześniej argumentem.

Filary DeFacto

Odwołanie do motywowanego poznania: Wyjaśnij, czym jest motywowane poznanie i podaj przykłady, wykorzystując właśnie ukończone zadanie (np. ufanie określonym źródłom, bycie pod wpływem…)- wymień lub odwołaj się do listy z wieloma możliwymi przykładami motywowanego poznania.

Odwołanie do przyczynowości systemowej: Omów złożoną naturę szczepionek i wysoce specjalistyczną wiedzę potrzebną do zrozumienia działania leków i szczepionek. Zapytaj uczniów o opinię: Jaka jest wartość porady/opinii udzielanej przez osoby niebędące ekspertami? Czy zwykły człowiek może zrozumieć farmakologiczne właściwości szczepionki? Wyjaśnij, co oznacza „niepotrwierdzony dowód”. Wyjaśnij, co oznacza „udowodniony naukowo”. Poproś uczniów, aby stworzyli (jako grupa) listę tematów z dowolnej dziedziny (społecznej, zdrowia, polityki…) i zaproponowali dla każdego tematu profil osób, którym powinniśmy ufać oraz którym nie powinniśmy.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.