Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини

Ваксинирането е тема от първостепенен обществен интерес. Живеем по-дълго и по-здрави, благодарение на резултатите от дългогодишните медицински изследвания и открития. Ваксинирането е един от основните стълбове на общественото здравеопазване, но също така поражда редица тревоги. В много държави някои ваксини не са задължителни. Къде е истината? Пред какъв избор в действително сме изправени - като индивиди и като общество? Как можем да сме сигурни, че изборът ни е достатъчно информиран?

Проблемът за (задължителните) ваксини

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми6

Тагове: ваксини, здравеопазване, теории на конспирацията, дезинформация, изкоренени болести, групов имунитет, религиозни вярвания

Инструкции за обучители

Тема 1: Съдържание на ваксините

Голяма част от дебата по темата с ваксините и ваксинирането е фокусирана върху страховете относно състава на ваксините. Този блок от казуса представя информация и за двете страни на разглеждания дебат в контекста на погрешно представяне на факти, дезинформация и техники за манипулация.

Предложени източници

Текст
Видеоклип

1. Съдържанието във ваксините
https://www.inter-reklama.com/blog/sydyrzhanieto-vyv-vaksinite/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Д-р Валери Велев: Ваксини и тъпота!
Статия, коментираща състава на ваксините и използването на алуминий, живак, формалдехид, желатин.
https://bit.ly/2XyVj3s
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Митове и истини за ваксините
Много от хората са загрижени, защото вярват на твърдението, че ваксината съдържа опасна смес от живак, алуминий и формалдехид. Вярно е, че в определени дози тези химикали могат да бъдат отровни за човешкия организъм, но в официално лицензираните ваксини тяхната концентрация е в пъти по-ниска от опасното. Нещо повече дори: чрез метаболизма нашето тяло произвежда по-големи дози от тези химикали, отколкото съдържат ваксините.
https://bit.ly/35pPhVU
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Анализ:
Алфи Евънс беше екзекутиран със смъртоносна инжекция;
Болницата "Аlder Hey" се натъкна на ужасяваща история на събирането на органи от човешките бебета
Всички пътища водят до СЗО, Бил Гейтс и медицински експерименти с ваксини върху деца
Нито едно от тези неща не трябва да бъде изненадващо за тези, които са наясно с историята на ваксините, медицинските изследвания и рутинната употреба на бебета и деца за медицински експерименти.

http://zahariada.blog.bg/drugi/2018/05/26/analiz-alfi-evyns-beshe-ekzekutiran-sys-smyrtonosna-injekcii.1610300
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
5. Алуминий в мозъчната тъкан при аутизъм: виновни ли са ваксините?
Адювантът е съставка, използвана във ваксините, която спомага за стимулирането на по-силен имунен отговор отстрана на организма, получил имунизацията. Въпреки че някои ваксини, които са направени от отслабени или убити инфекциозни агенти (МПР, варицела, ротавирус), съдържат естествени адюванти, други не съдържат целия вирус или бактерия, ами само част от неговите компоненти, като например протеините му. Ето защо фармацевтичните компании използват помощни вещества, които дават тласък в производството на имунен отговор, достатъчно силен, за да предпази организма от съответното заболяване.Прочети още на: Алуминий в мозъчната тъкан при аутизъм: виновни ли са ваксините?
https://www.puls.bg/aktsenti-c-16/aluminii-v-mozchnata-tkan-pri-autizm-vinovni-li-sa-vaksinite-n-32889
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

1. Плейлиста с кратки клипове по конкретни теми, свързани с ваксините

2. Д-р Атанас Гълъбов - ваксините убиват!

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да разбира и обяснява процеса на ваксинация, произхода (историята) на ваксините и тенденциите.
2. Обучаваният ще може да разбира и разпознава основните съставки на ваксините.
3. Обучаваният ще може да разбира опасенията и страховете на анти-ваксърите за безопасността на прилагане на ваксините.
4. Обучаваният ще може да изгради разбирането за съществуването на обществени системи за надзор, одобрение, контролиране и безопасност на ваксините.
5. Обучаваният ще може да разграничава неекспертната от експертната компетентност, необходима за оценяване на различни аргументи и твърдения.

Предложени методи

> Търсене на информация (и разнообразяване на информационните източници)
> Формиране на мнения и формулиране на аргументи
> Дискусия
> Дебат
> Проверка на източника и фактите
> Повторна оценка

Предложени дейности

> Разделете класа на две групи. Нека всяка група се запознае с ресурси #1, 2, 3, и 5. Инструктирайте ги да водят бележки и да съставят списък с онези съставки на ваксините, които най-често се използват като аргумент за или против ваксините.
> Фокусирайте вниманието и на двете групи върху съставката алуминий. Нека едната група потърси -- в наличните ресурси или чрез допълнително търсене -- конкретните аргументи, използвани за атакуване на тезата за безопасността на ваксините, а другата - аргументите, които обясняват и защитават присъствието на алуминий в тях. Обърнете специално внимание, че един и същи факт (напр. точното съдържание на алуминий) се използва както от привържениците, така и от противниците на ваксините. Отбележете и твърденията, които отсрещната страна в дебата сочи като напълно неверни, както и онези, които смята за отчасти верни и/или погрешно интерпретирани. Това са различни слоеве на дебата, които определят и дълбочината му.
> Нека обучаваните се запознаят с ресурс #4 и видеоресурсите. Заедно с вече разгледаните ресурси, въведете и покажете нагледно приложението на модела Eggshell върху ресурси #1, 4 и видео ресурсите.
> Използвайки разширената матрица на типовете съдържание (IO1-C), помолете обучаваните да оценят мотивите на създателите и разпространителите на ресурсите. Какво ги е накарало да създадат тези текстове? По какъв начин различните мотиви могат да доведат до различна интерпретация на фактите?

De Facto стълбове

Връзка с мотивирано познание: Обяснете концепцията за мотивирано познание и я илюстрирайте с примери от работата по казуса – доверяване на определени източници, повлияване от... Заедно с класа направете списък с различни възможни случаи на повлияване, вписващи се в идеята за мотивирано познание.
Връзка със системна причинност: Обсъдете с групата сложността на темата ваксини и високоспециализираното познание, необходимо за пълното разбиране на това как работят лекарствата и ваксините. Насърчете обучаваните да изразят мнението си относно следните въпроси: Каква е стойността на съвета/мненията, изказани от неексперти? Може ли обикновения човек да разбере фармакологичните свойства на ваксините? Обяснете какво означава "анекдот" (anecdote) и "anecdotal evidence". Помолете обучаваните да съставят заедно списък от теми от произволна област (социална сфера, здравеопазване, политика, енергетика...) и да предложат, за всяка от темите, профил на хората, на които би трябвло да вярваме, и на онези, на които не би трябвало да вярваме. Тази последна задача може да бъде изпълнена и в две групи – като разделите между тях темите или двата вида профили.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.