Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Problém (povinného) očkování

Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 1. Složení očkovacích vakcín

Velká část debaty o očkovacích látkách a očkování se soustředí na obavy ze složení očkovacích látek. Tento stavební blok představuje informace na obou stranách debaty v souvislosti se zkreslením faktů, dezinformacemi a manipulačními technikami.

Navrhované zdroje

Texty

1. Seznam látek obsažených ve vakcínách
https://www.vakciny.net/principy_ockovani/pr_13.htm
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2.Některé mýty o složení očkovacích látek
https://www.vakciny.cz/myty-o-ockovani/vakciny-obsahuji-zivotu-nebezpecnou-rtut/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Vyjádření ministerstva zdravotnictví k nejčastějším mýtům o očkování (odkaz obsahuje i video)
http://www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/myty-a-fakta-o-ockovani_17082_4011_5.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Malý Jakub, povinné očkování z něj udělalo invalidu
https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-pribehy/136214/jakub-povinne-ockovani-z-nej-udelalo-invalidu.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. Rozhovor s lékařkou, která hovoří o nežádoucích účincích očkování
http://svobodnenoviny.eu/zpoved-lekarky-nezadouci-ucinky-vakcin-a-natlak-farmaceutickych-firem/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Video:

1. Lékařka vysvětluje, co stojí za šířením zprávy, že očkování způsobuje autismus
https://www.youtube.com/watch?v=O6GfEZX6Ol4

Výsledky učení

1. Student bude schopen porozumět a vysvětlit proces očkování, jeho původ a trendy.
2. Student bude schopen porozumět a identifikovat hlavní složky vakcíny.
3. Student bude schopen porozumět obavám odpůrců očkování ohledně bezpečnosti aplikace vakcín.
4. Student bude schopen pochopit, že existují veřejné systémy které dohlíží, schvalují a kontrolují bezpečnost vakcín.
5. Student bude schopen rozlišovat mezi neodbornou a odbornou způsobilostí potřebnou k posouzení různých argumentů a nároků.

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací (a diverzifikace zdrojů informací)
>Vytváření názorů a formulace argumentů
>Diskuze (neformální) debata studentů ve třídě
>Ověření pravosti zdrojů a fakt
>Opětovné hodnocení

Navrhované vzdělávací činnosti

>Seznamte studenty s oběma názory na bezpečnost složení očkovacích látek.
> Rozdělte studenty do dvou skupin. Ukažte oběma skupinám počáteční sadu materiálů (# 1-5). Instruujte studenty aby si sestavili seznam argumentů a fakt týkajících se bezpečnosti očkovacích látek, které podpoří jejich pozici.
> Zahajte debatu. Porovnejte a vyhodnoťte kvalitu a dopad uvedených argumentů. Diskutujte nestranně. Poskytněte stejný čas každé straně.
> Shrňte debatu. Přímá pozornost na kontrolu skutečností a kontrolu zdrojů na základě modelu Eggshell. Každá skupina kontroluje zdroje svých protivníků.
> Požádejte skupinu, aby přehodnotila své postavení a argumenty, které již byly použity v rozpravě. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. V celé skupině: uveďte, vysvětlete, uveďte příklad vlastností, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci.
> Nahlédněte do rozšířené matice typu obsahu IO1-C a požádejte studenty, aby vyhodnotili možnou motivaci za každý z dříve identifikovaných argumentů.

Pilíře De Facto

Odkaz na motivované poznání: Vysvětlete, co je motivované poznání, a uveďte příklady využívající právě dokončenou aktivitu (např. důvěřování konkrétním zdrojům, vliv ...) – uveďte nebo odkažte na seznam s mnoha možnými případy motivovaného poznání.

Souvislost se systémovou kauzalitou: Prodiskutujte jak složitá je povaha vakcín a jak je nutné mít specializované znalosti, které jsou potřebné k pochopení toho, jak léky a vakcíny fungují. Zeptejte se studentů na jejich názor: Jaká je hodnota rady / stanoviska poskytovaného neodborníky? Dokáže běžný člověk pochopit farmakologické vlastnosti vakcíny? Vysvětlete, co znamená „neoficiální důkaz“. Vysvětlete, co znamená „vědecky ověřený“. Požádejte studenty, aby sestavili (jako skupina) seznam témat z jakékoli oblasti (sociální, zdravotní, politika ...) a navrhli pro každé téma profil lidí, kterým bychom měli věřit a kterým bychom neměli .

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.