De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: De verplichte vaccinatie

Vaccinatie is een onderwerp van groot maatschappelijk belang. We leven langer en gezonder, o.a. dankzij medisch onderzoek en innovatie. Vaccinatie is een van de belangrijkste pijlers van de volksgezondheid, maar soms zijn mensen ook bang voor de gevolgen van een vaccinatie. Toch zijn heel wat landen zijn een aantal vaccins verplicht. Maken mensen zich terecht zorgen over de gevolgen van vaccinatie? Hoe vinden we er waarheidsgetrouwe informatie over, en wat is deze waarheid dan? Wat zijn de keuzes die we hebben - als individu en als samenleving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een correct geïnformeerd worden zodat we ons een terechte mening kunnen vormen?

De verplichte vaccinatie

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs 16+, Hoger en Universitair onderwijs, Volwasseneneducatie

Beschikbare bouwstenen: 6

Tags: vaccines, healthcare, conspiracy theories, disinformation, eradicated diseases, herd immunity, religious beliefs

Tips voor docenten

Bouwsteen 1. Inhoud van een vaccin

Een groot deel van het debat over vaccins en vaccinatie is gericht op de angst over de samenstelling van de vaccins. In dit eerste deel van de case study krijgen we informatie van beide kanten. We bekijken de informatie in de context van een misleiding, desinformatie en manipulatie.

Voorgestelde bronnen

Teksten (je ziet een korte beschrijving van de inhouden van Engelstalige sites. Je kan gelijkaardige Nederlandstalige sites zoeken indien gewenst. Zoek via Google, met zoektermen die overeenstemmen met de titels hieronder, naar Nederlandstalige sites indien je daar de voorkeur aan geeft)

1. Een korte lijst van vaccinbestanddelen
https://vaccine-safety-training.org/vaccine-components.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. Gedetailleerde lijst en beschrijvingen van alle mogelijke vaccinbestanddelen
http://vk.ovg.ox.ac.uk/vk/vaccine-ingredients [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief

3. Vergelijking tussen een gehalte aan giftige componenten in vaccins met de hoeveelheid die we er van binnen krijgen van voedsel, enz. 
https://theconversation.com/toxins-in-vaccines-a-potentially-deadly-misunderstanding-11010 [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief

4. Alfie Evans werd volkomen normaal geboren, en kreeg zijn toestand op een jaar oud, zes vaccins gedurende eenzelfde doktersbezoek. De vaccins veroorzaakten een auto-immuunziekte, die ervoor zorgde dat zijn immuunsysteem zijn hersenen vernietigde. Hoewel dokters beweren dat hij een gendefect had, en dat de oorzaak was van zijn ziekte, klopt dit niet. Een gen-defect is het eenzijdige en steeds terugkerend excuus dat dokters gebruiken als een kind schade heeft opgelopen door een vaccin. De dokters geven de schuld altijd aan "defecte genen".
http://tapnewswire.com/2018/04/alfie-killed-on-purpose/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief

5. Studie toont aan dat aluminium aanwezig was in de hersenen van Baby Alfie Evans
https://wikipress01.weebly.com/wikipress/study-shows-aluminium-was-present-in-baby-alfie-evans-brain [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

Video
Voormalig congreslid: Vaccins in verband met autisme (CNN, Anderson Cooper)

Eindtermen

De leerdoelen geven de vaardigheden weer die de leerling verondersteld wordt te ontwikkelen na het volgen van dit opleidingsonderdeel:

1. De student kan het vaccinatieproces, de oorsprong en de trends van de vaccinatie begrijpen en uitleggen.
2. De student kan de belangrijkste ingrediënten van een vaccin te begrijpen en te identificeren.
3. De student begrijpt de zorgen en angsten van de anti-vaxxers over de veiligheid van het gebruik van de vaccins.
4. De student begrijpst waarom overheden instaan voor toezicht, goedkeuring, controle en veiligheid van vaccins.
5. De student kan onderscheid maken tussen niet-deskundige en deskundige informatie.

Voorgestelde lesmethoden

> Zoeken naar informatie (en diversifiëren van informatiebronnen)
> Adviezen vormen en argumenten formuleren
> Bespreek
> Debat (informeel) door studenten uit de klas
> Bron- en feitencontrole toepassen op een set van middelen
> Heroverweging

Voorgestelde leeractiviteiten

> De twee kanten van het debat over de veiligheid van de ingrediënten van vaccins introduceren.

> Verdeel de groep in twee. Geef beide groepen de eerste set materialen (#1-5), inclusief de video's. Laat hen een lijst met argumenten en feiten over de veiligheid van vaccins samenstellen ter ondersteuning van hun standpunt.

> Start een debat. Vergelijk en evalueer de kwaliteit en impact van de genoemde argumenten. Modereer het debat onpartijdig. Geef beide partijen evenveel tijd. Laat de studenten tijdens het debat toe om online te zoeken naar bijkomende argumenten.

> Vat het debat samen. Benadruk het belang van feiten- en broncontrole op basis van het Eggshell-model. Elke groep controleert de bronnen van zijn tegenstanders.

> Vraag de groep om hun standpunt en de argumenten die al in het debat zijn gebruikt opnieuw te evalueren. Stimuleer zelfreflectie met de nadruk op informatie/desinformatie. In volledige groep: lijst op aan, leg uit, geef voorbeelden van eigenschappen die kunnen wijzen op desinformatie of manipulatie.

> Verwijs naar de in IO1-C uitgebreide inhoudsmatrix en vraag de leerlingen om de uitleg of motivatie gebruikt voor elk van de eerder genoemde thema's te heroverwegen. In volledige groep: meld je aan, leg uit, geef een voorbeeld aan eigenschappen die kunnen wijzen op desinformatie of manipulatie.

> Verwijs naar de IO1-C uitgebreide inhoudsmatrix en vraag de leerlingen om de mogelijke motivatie achter elk van de eerder genoemde argumenten te evalueren.

De Facto pijlers

Link naar Gemotiveerde Cognitie: Leg uit wat gemotiveerde cognitie is en geef voorbeelden aan de hand van de zojuist voltooide activiteit (bv. het vertrouwen in bepaalde bronnen, beïnvloed worden door...) - verwijs naar een lijst met mogelijke gevallen van gemotiveerde cognitie.

Link naar Systemische Causaliteit: Bespreek de complexe aard van vaccins en de zeer gespecialiseerde kennis die nodig is om te begrijpen hoe geneesmiddelen en vaccins werken. Vraag de leerlingen naar hun mening: Wat is de waarde van het advies van niet-deskundigen? Kan een gewoon persoon de farmacologische eigenschappen van een vaccin begrijpen? Leg uit wat "anekdotisch bewijs" betekent. Leg uit wat "wetenschappelijk bewezen" betekent. Vraag de leerlingen om (in groepsverband) een lijst op te stellen met thema's uit alle domeinen (sociaal, gezondheid, politiek, ...) en om voor elk thema het profiel op te stellen van mensen die we in verband met het geven van medische informatie kunnen vertrouwen en mensen waarbij we dat minder of niet kunnen.

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.