Gra edukacyjna "Dezinformacja"

Twoja bezpieczna przestrzeń do zabawy w detektywa na tropie dezinformacji!

Studium przypadku: Problem (obowiązkowych) szczepień

Szczepienia to temat o najwyższym znaczeniu społecznym. Żyjemy dłużej i zdrowiej, a od wielu lat główną przyczyną takiego stanu rzeczy są badania oraz innowacje medyczne. Szczepienia są jednym z najważniejszych filarów zdrowia publicznego, ale budzą również wiele obaw. W wielu krajach niektóre szczepionki są obowiązkowe. Gdzie leży prawda? Jakie są prawdziwe opcje, jakie mamy do wyboru- jako jednostki i jako społeczeństwo? Jak możemy upewnić się, że nasza opinia na ten temat zbudowana jest na sprawdzonych informacjach?

Problem (obowiązkowych) szczepień

Polecane dla: Uczniowie +16, Studenci , Osoby dorosłe

Dostępne elementy: 6

Tagi: Szczepionki, Opieka zdrowotna, Teorie spiskowe, Dezinformacja, Zwalczone choroby, odporność na stada, przekonania religijne

Pigułki wiedzy 2. Przekonania religijne i szczepienia

Czy szczepionki są zgodne z przekonaniami religijnymi? Zagłębiamy się w kwestię wolności osobistej w porównaniu z interesem publicznym oraz dyskutujemy w jaki sposób osobiste wybory mogą mieć negatywny wpływ na innych. Czy szczepienie powinno być obowiązkowe i do jakiego stopnia? Ten blok zajmuje się również wieloma fałszywymi informacjami i identyfikuje prawdziwe i fałszywe twierdzenia na temat nastawienia największych religii w Europie wobec kwestii szczepień.

Rekomendowane źródła

Teksty

1. Strona internetowa od A-Z poświęcona szczepionkom. Przykłady jak przekonania religijne wpływają na wybory dotyczące szczepień. Papież Franciszek rozpoczyna kampanię szczepień przeciwko polio; podczas gdy papież Leon XII, twierdził, że „każdy ktokolwiek pozwala się zaszczepić, przestaje być dzieckiem Boga. Ospa jest osądem Boga, szczepienia są wyzwaniem wobec nieba.” Kościół katolicki i szczepionki:
https://vaxopedia.org/2018/04/04/the-catholic-church-and-vaccines/ [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

2. Przykłady wywodów religijnych w odniesieniu do szczepień:
https://www.historyofvaccines.org/content/blog/religion-vaccination-confusion  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

3. Deklaracja Dakar w sprawie szczepień (islam). Źródło przedstawia formalny dokument, zawierający cytaty z Koranu, które są interpretowane, jako zezwalające na szczepienia zapobiegawcze.
https://afro.who.int/sites/default/files/2017-09/Religious%20Leaders%20Declaration.pdf  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

4. Przykłady efektów braku szczepień wśród grup religijnych. Źródło przedstawia żywe przykłady zachowań antyszczepionkowych, opartych na wierzeniach religijnych i teoriach spiskowych, o znacznie negatywnym wpływie społecznym:
https://www.nytimes.com/2019/05/14/nyregion/measles-vaccine-orthodox-jews.html  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

5. Tekst i wykresy statystyczne dotyczące zgodności szczepionek i przekonań religijnych:
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf  [Otwórz z webarchive jeśli link nie działa lub jest uszkodzony]

Zdjęcia

1.Dotyczące kwestii moralnej używania komórek pochodzących z aborcji. Zdjęcie dziecka zaszczepionego tkanką płodową pochodzącą z aborcji:

2.Zdjęcie papieża podającego szczepionkę przeciwko polio

3.Koran, Biblia i Tora zabraniają szczepień! Tylko do twojej wiadomości:

Dodany tekst: Ta strona Koranu surowo zabrania szczepień. Podobne teksty znajdują się w Biblii i Torze. Zatrzymaj rząd! Bój się Boga, nie Wielkie Firmy Farmaceutycznej!

Efekty uczenia się

1. Uczeń będzie w stanie rozpoznać i zrozumieć naturę przekonań religijnych
2. Uczeń będzie umiał wymienić najpopularniejsze przekonania religijne w regionie/Europie
3. Uczeń będzie mógł omówić, w jaki sposób przekonania religijne kształtują osobisty wybór
4. Uczeń będzie w stanie ocenić znaczenie przekonań religijnych wobec faktów i informacji związanych z danym przypadkiem
5. Uczeń będzie w stanie poznać i przedyskutować implikacje religijne (np. szczepionki nie są halal, zawierają komórki wieprzowe itp.)

Rekomendowane metody nauczania

>Debata (nieformalna) prowadzona przez uczniów w klasie
>Korzystanie przez instruktora ze schematów, tabel, grafów/ikonografik i wykresów
>Praca zespołowa i współpraca
>Burza mózgów
>Badanie faktów i wydarzeń
>Wysłuchanie sprawozdania
>Samoocena
>Sprawdzanie źródeł i faktów
>Wyszukiwanie informacji online

Rekomendowane zajęcia edukacyjne

>Przedstaw temat przekonań religijnych, jako jeden z czynników wpływających na opinie na temat szczepionek.

>Podziel klasę na grupy i pozwól im zbierać informacje na temat przekonań religijnych w odniesieniu do szczepień, przeprowadź burzę mózgów. Każda grupa powinna przedstawić oficjalne stanowisko danej religii. Przedyskutuj wpływ przekonań religijnych na szczepienia w oparciu o źródła #3, 4, 5.

>Poproś uczniów, aby utworzyli dwie/trzy grupy i zbadali, jakie są główne przekonania mające wpływ na szczepienia w obrębie trzech głównych religii- judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Przedstaw krótką listę różnić w podejściu do szczepień chrześcijaństwa i islamu (w oparciu o źródła #1,2,3).

>Podziel, przygotuj i dyskutuj na temat: 1) szczepienie jest czynnością wykonywaną wbrew woli Boga, kontra 2) szczepienie jest „cennym odkryciem, które powinno być nowym powodem ludzkiej wdzięczności wobec Wszechmocy.” Lub 3) moralne jest używanie tkanek pochodzących z aborcji, kontra 4) niemoralne jest używanie tkanek pochodzących z aborcji (obie wersje debaty oparte na źródle #1)

>Pozwól każdej grupie zaprezentować kilka przekonań, które wspierają/sprzeciwiają się szczepieniom, odpowiednich dla danej religii. Przedyskutuj naturę źródeł związanych z przekonaniami religijnymi- np. czy uczniowie czytali Biblię czy zaufali czyjejś interpretacji?

>Podsumuj dyskusję wskazując wspólne cechy przekonań religijnych w odniesieniu do szczepień (takie jak fakt, że żadne nie opiera się na analizach lub badaniach medycznych). Wysłuchaj sprawozdania.

>Przeanalizuj i omów zawartość obrazu #6. Sprawdź fakty. Zdekonstruuj źródło. Spróbuj dowiedzieć się, czy i jak zostało zmanipulowane.

Filary DeFacto

Odwołanie do motywowanego poznania: Poproś uczniów, aby zastanowili się i omówili rolę przywódców religijnych w kształtowaniu postaw. Zachęcaj ich do myślenia i dzielenia się przykładami (niekoniecznie związanymi ze szczepionkami), w których wybitne postacie religijne zajęły publiczne stanowisko i próbowały wpłynąć na daną sprawę.

Odwołania do ram i framingu: Omów, w jaki sposób systemy wierzeń mogą wpłynąć na tożsamość opartą na ramach na przykładzie prawosławnych Żydów, którzy czują się zagrożeni przez szczepionki. Poproś uczniów, aby podjęli próbę samooceny stopnia, w jakim różne systemy przekonań kształtują ich ramy samoświadomości.

Ostrzeżenie

Wybrałeś grę "Dezinformacja". Informujemy, że w niniejszych zasobach znajdują sie linki zawierające dezinformację. Obecność takich materiałów ma pomóc w nabyciu umiejętności wykrywania dezinformacji. Aby osiągnąc ten cel, żaden z linków nie został oznaczony jako prawdziwy lub nieprawdziwy.