Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Problém (povinného) očkování

Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 2. Náboženství a vakcinace

Jsou vakcíny kompatibilní s náboženstvím? Ponoříme se do problematiky osobní svobody vs. veřejného zájmu a budeme diskutovat o tom, jak mohou osobní rozhodnutí vést ke škodlivému dopadu na ostatní. Mělo by být očkování povinné a do jaké míry? Tento stavební blok zahrnuje také mnoho zkreslených údajů a identifikuje skutečná a nepravdivá tvrzení o postavení, která mají hlavní evropská náboženství v očkování.

Navrhované zdroje

Texty

1.Soud potvrdil, že povinné očkování lze odmítnout. Součástí reportáže je video:
https://www.idnes.cz/brno/zpravy/pravo-na-odmitnuti-ockovani-ustavni-soud.A160120_102743_brno-zpravy_zuf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Očkování jako kamufláž masové sterilizace v Keni. Vakcína používaná v Keni obsahuje hormon beta-hCG.
http://neuveritelnaodhaleni.cz/zaujalo-me/ockovani-jako-kamuflaz-masove-sterilizace-v-keni.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Vyjádření sdružení Rozalio, které usiluje o zrušení povinného očkování:
https://plus.rozhlas.cz/nejsme-proti-ockovani-ale-proti-povinnemu-ockovani-vysvetluje-predsedkyne-6517976
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Podvod s očkováním. Matky shání falešná potvrzení o očkování, aby mohly umístit děti do školky.
https://www.lidovky.cz/domov/shani-ockovani-na-oko-matky-se-pokousi-falsovat-potvrzeni-o-vakcinaci-aby-mohly-deti-do-skolky.A190910_111639_ln_domov_ele
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

5. V tabulce je kategorizace očkování podle jeho důležitosti:
https://www.vakciny.net/document-view?id=768
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Obrázky:

1. Morální otázka o používání kmenových buněk. Obrázek dítěte očkovaného plodovou tkání:
https://sciencebasedmedicine.org/aborted-fetal-tissue-and-vaccines-combining-pseudoscience-and-religion-to-demonize-vaccines-2/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

 


Stále se čeká na průlom ve využívání kmenových buněk:
https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/11/20-letech-se-stale-ceka-prulom-ve-vyuziti-kmenovych-bunek/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje


2. Obrázek Papeže očkujícího proti obrně:
https://vaxopedia.org/2018/04/04/the-catholic-church-and-vaccines/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Korán, bible a tóra zakazují očkování.
Ukázka z koránu:
http://s.telegraph.co.uk/graphics/projects/koran-carla-power/media/pages_from_a_koran_15th-16th_century_arabic_manuscript_libya_copy_hdfyvqd-mr_1pkzvrg.jpg
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Tato stránka koránu striktně zakazuje očkování. Podobný text je i v bibli a tóře. Zastavte vládu! Obávejte se Boha, ne velkých farmaceutických firem!

Grafy:

1. https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf
(p. 19 and following; table p. 26, graphs p. 30-33)
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Evropská komise a Světová zdravotnická organizace společně propagují prospěšnost očkování:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/IP_19_5536
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Výsledky učení

1. Student bude schopen identifikovat a pochopit povahu náboženského vyznání
2. Student bude schopen uvést seznam nejoblíbenějších náboženských vyznání v regionu / Evropě
3. Student bude schopen diskutovat o tom, jak náboženská víra utváří osobní volbu
4. Student bude schopen posoudit relevanci náboženského přesvědčení pro fakta a informace související s případovou studií
5. Student bude schopen rozpoznat a diskutovat o náboženských důsledcích (např. vakcíny nejsou halal, obsahují prasečí buňky atd.)

Navrhované vyučovací metody

>Debata (neformální) mezi studenty ve třídě
>Použití diagramů, tabulek, grafů / infografů a grafů
>Týmová práce a spolupráce
>Brainstorming
>Prozkoumání fakt a událostí
>Debriefing
>Sebehodnocení
>Ověření zdrojů a fakt
>Online vyhledávání informací

Navrhované vzdělávací činnosti

> Představte téma náboženského vyznání jako jeden z faktorů ovlivňujících názory na vakcíny.
> Rozdělte třídu do skupin a nechte je sbírat informace o náboženských vyznáních ohledně očkování a brainstormingu. Každá skupina by měla přijít s představou o tom, jaké je oficiální postavení příslušného náboženství. Diskutujte o důsledcích náboženského přesvědčení na očkování na základě zdrojů č. 3, 4, 5.
> Požádejte studenty, aby vytvořili dvě / tři skupiny a prozkoumali, které jsou hlavní názory, které mají dopad na vakcíny v rámci tří hlavních náboženství - judaismu, křesťanství, islámu. Rozdíly v užším výběru očkovacích postojů mezi křesťanstvím a islámem (na základě zdrojů č. 1, 2, 3).
> Rozdělte, připravte se a diskutujte: 1) očkování je proti Boží vůli vs 2) očkování je „vzácný objev, který by měl být novým motivem lidské vděčnosti za všemohoucnost.“ Nebo 3) je morální používat kmenové buňky vs 4) je nemorální používat kmenové buňky (obě verze debaty založené na zdroji 1)
> Nechť každá skupina předloží několik přesvědčení, která podporují / oponují očkování, týkající se odpovídajícího náboženství. Diskutujte o povaze zdrojů souvisejících s náboženskou vírou - např. četli studenti Bibli nebo věřili někomu, že ji interpretuje?
> Shrňte diskusi a poukažte na společné rysy takových přesvědčení ohledně očkování (jako je skutečnost, že žádná z nich není založena na lékařských studiích nebo výzkumu).
> Analyzujte a diskutujte o obsahu obrázku č. 6. Zkontrolujte fakta. Dekonstrukce zdroje. Pokuste se přijít na to, zda a jak byl manipulován.

Pilíře De Facto

Odkaz na motivované poznání: Požádejte studenty, aby přemýšleli o úloze náboženských vůdců při utváření postojů a diskutovali o nich. Povzbuďte je, aby přemýšleli a sdíleli příklady (nemusí to nutně souviset s očkovacími látkami), kde přední náboženské osobnosti zaujaly veřejné postoje a pokusily se vážit problém.

Odkaz na vzorce: Diskutujte o tom, jak by systémy víry mohly představovat rámec identity založený na příkladu ortodoxních Židů, kteří se cítí ohroženi vakcínami. Požádejte studenty, aby se pokusili o sebehodnocení, pokud jde o míru, v jaké různé systémy víry formují jejich rámec vědomí sebe sama.

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.