Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини

Ваксинирането е тема от първостепенен обществен интерес. Живеем по-дълго и по-здрави, благодарение на резултатите от дългогодишните медицински изследвания и открития. Ваксинирането е един от основните стълбове на общественото здравеопазване, но също така поражда редица тревоги. В много държави някои ваксини не са задължителни. Къде е истината? Пред какъв избор в действително сме изправени - като индивиди и като общество? Как можем да сме сигурни, че изборът ни е достатъчно информиран?

Проблемът за (задължителните) ваксини

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми6

Тагове: ваксини, здравеопазване, теории на конспирацията, дезинформация, изкоренени болести, групов имунитет, религиозни вярвания

Инструкции за обучители

Тема 2: Религиозните вярвания и ваксините

Съвместими ли са ваксините и религиозните вярвания? Впускаме се в темата за личната свобода и обществения интерес и обсъждаме как личният избор може да доведе до вредни последици за другите. Трябва ли имунизацията да бъде задължителна и до каква степен? Този блок се занимава и с редица грешно представени, верни или неверни твърдения, свързани с позициите на различни религиозни общности по въпроса с ваксините.

Предложени източници

1. За връзката между религиозните вярвания, стандарта на живот и ваксинирането
https://clubz.bg/84566-religiq_nauka_i_morbili
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. "Ваксината срещу полиомиелит е чужд заговор за стерилизиране на мюсюлмани, а служителите са западни шпиони."
https://news.bg/world/v-pakistan-napadat-i-ubivat-meditsi-postavyashti-vaksini-sreshtu-detski-paralich.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. "Нито едно от големите световни вероизповедания не отрича ваксините, но някои групи са лансирали собствени оправдания за отказа от имунизационна защита или са използвали влиянието си, за да отклонят вярващите от нея. Наблюдава се и целенасочено разпространение на фалшиви новини по темата сред определени групи."
https://www.webcafe.bg/id_126129135
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Върховният ислямски орган на Индонезия официално обяви ваксините за забранени, защото са базирани на материал, направен от свине
http://shorturl.at/nrK03
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

5. Становище от Кенийската конференция на католическите епископи
https://liberalnataistina.info/2018/05/12/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B7%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BE%D1%80%D1%8A/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

6. Отец Евгени Янакиев: Имам 9 деца, отказвам ваксини - те са опасни!
Отецът обявява ваксините за "друга своя война". Лично мнение ли изразява или позиция на Църквата?
https://blitz.bg/article/36136
Отворете през уебархив
, ако връзката не работи.

Изображения

1. Моралният въпрос дали е редно да се използват клетки от мъртви зародиши.
Снимка на бебе, което е подложено на ваксини, съдържащи тъкани от абортиран зародиш.

Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
2. Снимка на папата, който дава ваксина срещу полиомиелит

Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
3. Корана, Библията и Тората забраняват ваксините!
"Тази страница на Корана строго забранява ваксинациите. В Библията и в Тората има подобни текстове. Спрете правителството! Бойте се от Бога, а не от Голямата Фармацефтична индустрия!"


Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да разпознава и разбира естеството на религиозните вярвания.
2. Обучаваният ще може да посочи най-популярните религии в своя регион/Европа.
3. Обучаваният ще може да обсъжда как религиозните вярвания се отразяват върху личния избор.
4. Обучаваният ще може да прецени доколко религиозните вярвания са повлияли върху представянето на факти и информация.

Предложени методи

> Дебат
> Използване на диаграми, таблици
> Работа в екип и сътрудничество
> Брейнсторминг
> Изследване на факти и събития
> Самооценка
> Проверка на източници и факти
> Онлайн търсене
> Разбор на дейностите

Предложени дейности

> Представете темата за религиозните вярвания като фактор при формирането на мнение за ваксините. Информирайте обучаваните относно най-разпространените религии в региона.
> Разделете класа на групи и ги насочете да потърсят информация за връзката между религиозните вярвания и ваксините. Всяка от групите би могла да се насочи към една от големите световни религии и да опише нейната позиция (например ресурси #1-4). Нека се опитат да проследят приликите и разликите.
> Приканете обучаваните към дискусия свързана с наличието/липсата на заявена позиция от страна на дадена религиозна деноминация (ресурс #4, 6). Как това се отразява на нейните последователи? Каква е връзката с мисловните рамки и мотивираното познание? Какви са източниците, чрез които се заявява подобна официална позиция?
> Разделете обучаваните на две групи, които да се подготвят за дебат на тема "морално ли е да се използват мъртви зародиши" или "ваксинацията е против Божията воля" (с помощта на ресурси #1, 3)
> Уверете се, че се спазва добрия тон на дебата и е налице толерантно отношение към различните мнения.
> Обобщете дебата с помощта на обучаваните, като се опитате да прецените до каква степен могат да влияят религиозните вярвания при формирането на мнение относно ваксините.
> Обърнете внимание на изображение #3. Приложете проверка на източниците и фактите. Подканете обучаваните да разпознаят как и защо изображението е манипулирано.

De Facto стълбове

Връзка с мотивираното познание: Обсъдете ролята на религиозните лидери при оформянето на мнения, нагласи и отношение. Поощрете го бучаваните да помислят за примери, в които известни личности са изразявали публично своята позиция по даден проблем (не само свързан с ваксините) и как това се е отразило на ситуацията.
Връзка с мисловните рамки: Поставете въпроса за това доколко определени вярвания могат да съставляват мисловна рамка, свързана с идентичността (например въз основа на случая с ортодоксалните евреи, които отказват ваксиниране под предлог, че това е заговор срещу тяхната общност). Предложете обучаваните да се опитат да направят самооценка доколко собствените им възгледи са повлияни от религиозни вярвания.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.