Dezinformacijske igre

Vaš varen prostor za igre in izzive, povezane z dezinformacijami in misinformacijami!

 

Študija primera: Problem (obveznega) cepljenja

Cepljenje je tema izjemnega družbenega pomena. Živimo daljša in bolj zdrava življenja, medicinska odkritja in novosti pa to omogočajo. Cepljenje je eden pomembnejših stebrov javnega zdravja, hkrati pa povzroča nemalo skrbi. V veliko državah je cepljenje obvezno. Kaj je resnica? Kakšno izbiro dejansko imamo – kot posamezniki in kot družba? Kako lahko ostanemo ozaveščeni o tej temi?

Problem (obveznega) cepljenja

Priporočeno za: Srednje šole 16+, Univerzitetni študenti, Odrasli učenci

Dostopni sestavni bloki: 6

Oznake: Cepiva, Skrb za zdravje, Teorije zarote, Dezinformacije, Izkoreninjene bolezni, Imuniteta črede, Verska prepričanja

Nasveti za učitelje

Sestavni blok 2. Verska prepričanja in cepiva

So cepiva združljiva z verskimi prepričanji? Poglobimo se v problem osebne svobode ter javnega interesa in razpravljamo, kako lahko imajo osebne odločitve škodljiv vpliv na ostale. Morajo biti cepljenja obvezna ter do kakšne mere? Ta sklop pokrije številne napačne interpretacije in identificira resnične in napačne trditve o stališču, ki ga imajo o cepljenju glavne religije v Evropi.

Priporočeni viri

1. Stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji (verska prepričanja od 88. stani naprej):
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/monografija_8_07-03-18.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

2. Dakarska deklaracija o cepljenju (Islam). Vir vsebuje uradni dokument, ki vsebuje citate iz Korana, ki jih razlagajo tako, da omogočajo preventivno cepljenje.
https://afro.who.int/sites/default/files/2017-09/Religious%20Leaders%20Declaration.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje
3. Primeri učinkov gibanja proti cepljenju med verskimi skupinami. Vir vsebuje primer gibanja proti cepljenju, ki ga poganjajo verska prepričanja, z znatno negativnimi socialnimi vplivi:
https://www.dnevnik.si/1042882776
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

4. Slovenija izmed 30 evropskih držav uvrstila na prvo mesto glede deleža posameznikov, ki menijo, da cepljenje ni skladno z njihovim verskim prepričanjem (str. 88)
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/monografija_8_07-03-18.pdf
Odprite z webarchive, če povezava ne deluje

1. O moralnem vprašanju uporabe celic prekinjenih nosečnosti. Slika dojenčka, cepljenega s celicami tkiva prekinjene nosečnosti:

1.Slika Papeža, ki daje polio-cepivo

Koran, Sveto pismo in Tora prepovedujejo cepljenje!§
Zgolj za informacijo: Izvorna slika
Dodano besedilo: Ta stran Korana striktno prepoveduje cepljenja. Podobna besedila so tako v Svetem pismu kot v Tori. Ustavite vlado! Bojte se Boga, ne velikih farmacevtskih podjetij!

 

Učni izidi

1. Učenec bo prepoznal in razumel naravo verskih prepričanj
2. Učenec bo zmogel našteti popularna verska prepričanja v regiji/Evropi
3. Učenec bo zmogel razpravljati, kako verska prepričanja oblikujejo posameznikove odločitve
4. Učenec bo zmogel oceniti pomembnost verskih prepričanj s povezanimi dejstvi in informacijami
5. Učenec bo zmogel prepoznati in razpravljati o verskih implikacijah (npr. cepiva niso halal, vsebujejo svinjske celice itd.)

Priporočene učne metode:

>Razprava (neformalna) s strani študentov iz razreda
>Inštruktor uporablja diagrame, tabele, grafi / infografe in grafikone
>Timsko delo in sodelovanje
>Brainstorming
>Raziskovanje dejstev in dogodkov
>Povzetek poročila
>Lastna ocena
>Preverjanje virov in preverjanje dejstev
>Iskanje informacij po spletu

Priporočene učne aktivnosti

>Uvedite temo verskih prepričanj kot enega od dejavnikov, ki vplivajo na mnenja o cepivih.
> Razdelite razred v skupine in jim dovolite zbiranje informacij o verskih prepričanjih in cepivih ter brainstorming. Vsaka skupina naj pridobi predstavo, kaj je uradno stališče dotične religije. Razpravljajte o verskih prepričanjih o cepivih glede na vire #3, 4, 5.
> Prosite učence, da se razvrstijo v dve ali tri skupine ter raziščejo, katera so glavna prepričanja, ki namigujejo na cepljenje, glavnih treh religij - judaizem, krščanstvo, islam. Sestavite seznam razlik v odnosu do cepljenja med krščanstvom in islamom (glede na vire #1, 2, 3).
> Razdelite, pripravite in debaitrajte o: 1) cepljenje nasprotuje božji volji proti 2) cepljenje je »dragoceno odkritje, ki bi moralo biti nov motiv človeške hvaležnosti Vsemogočnemu.« ali 3) uporaba celic zarodkov prekinjenih nosečnosti je moralna proti 4) uporaba celic zarodkov prekinjenih nosečnosti ni moralna (obe razpravi osnovani na viru #1)
> Vsaka skupina predstavi nekaj prepričanj, ki podpirajo/nasprotujejo cepljenju glede na vero. Razpravljajte o naravi virov glede na verska prepričanja – npr. ali so učenci prebrali Sveto pismo ali so zaupali interpretaciji nekoga?
> Povzamite diskusijo z izpostavljanjem skupnih lastnosti prepričanj o cepljenju (dejstvo, da nobena ni osnovana na zdravstvenih študijah ali raziskavah). Povzetek.
> Analizirajte in razpravljajte o vsebini slike #6. Preverite dejstva. Preučite vir. Poskusite ugotoviti, ali je bil manipuliran.

De Facto stebri

Povezava z motivacijsko kognicijo: Prosite učence, da razmislijo in razpravljajo o vlogi verskih voditeljev pri oblikovanju mnenj. Vzpodbujajte jih, da se domislijo in delijo primere (ne nujno v povezavi s cepljenjem), kjer so pomembnejše verske figure zavzele javno stališče in poskušale dati mnenje o problemu.

Povezava z okvirji in uokvirjanjem: Pogovorite se o tem, kako lahko sistemi prepričanj predstavljajo identitetni okvir na podlagi primera ortodoksnega juda, ki se čuti ogroženega zaradi cepljenja. Prosite učence, da se skušajo oceniti, koliko je sistem verskih prepričanj vplival na njihov okvir samozavedanja.

Opozorilo:

Izbral/-a si temo s področja dezinformacijskih iger. Prosimo, bodi pozoren/-a, da to območje gosti ali povezuje do virov, ki vsebujejo dezinformacije ali misinformacije. Prisotnost takšnih materialov naj bi pomagala pri razvijanju in ohranjanju veščin za krmarjenje in odkrivanje dezinformacij. Za dosego takšnega cilja – in s čistim namenom – noben od teh gradiv ni posebej označen kot resničen ali neresničen.