Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини

Ваксинирането е тема от първостепенен обществен интерес. Живеем по-дълго и по-здрави, благодарение на резултатите от дългогодишните медицински изследвания и открития. Ваксинирането е един от основните стълбове на общественото здравеопазване, но също така поражда редица тревоги. В много държави някои ваксини не са задължителни. Къде е истината? Пред какъв избор в действително сме изправени - като индивиди и като общество? Как можем да сме сигурни, че изборът ни е достатъчно информиран?

Проблемът за (задължителните) ваксини

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми6

Тагове: ваксини, здравеопазване, теории на конспирацията, дезинформация, изкоренени болести, групов имунитет, религиозни вярвания

Инструкции за обучители

Разработено от:

ntcenter logo

Голяма част от дебата по темата с ваксините и ваксинирането е фокусирана върху страховете относно състава на ваксините. Този блок от казуса представя информация и за двете страни на разглеждания дебат в контекста на погрешно представяне на факти, дезинформация и техники за манипулация.

Съвместими ли са ваксините и религиозните вярвания? Впускаме се в темата за личната свобода и обществения интерес и обсъждаме как личният избор може да доведе до вредни последици за другите. Трябва ли имунизацията да бъде задължителна и до каква степен? Този блок се занимава и с редица грешно представени, верни или неверни твърдения, свързани с позициите на различни религиозни общности по въпроса с ваксините.

Кои са антиваксърите? Какво предопределя негативното отношение към ваксинирането? Каква е връзката между социалния статус, нивото на образование и мнението за ваксините? Какво е влиянието на социалните медии?

Употребата на ваксини е довела до изкореняването на животозастрашаващи болести като ендемичната жълта треска, рубеолата и дифтерията. Последните взривове на морбили, вероятно причинени от растящия отказ от ваксиниране, поставя под въпрос груповия имунитет и премахването на смъртоносни инфекции. Този блок на казуса създава основа за дебат относно ефикасността на ваксините и техния благоприятен ефект върху продължителността на живота.

Общоприето е мнението, че ваксините са безопасни, но са налице и твърдения, че причиняват аутизъм. Темата за задължителното ваксиниране е плодотворна почва за мис- и дезинформация. Този блок от казуса обследва съотношението между безопасността на ваксините и техните странични ефекти.

Този блок от казуса разглежда темата за конспиративните теории, предизвикани от скептицизма към ваксините, страха от тях, или пък други, различни фактори. Ако научим какво представляват конспиративните теории и разберем по-добре този феномен, ще можем да видим по-ясно преплетените нишки на рационалната и емоционалната мотивация и на аргументите, свързани с ваксините. Развиването на умения и компетенции чрез това блокче е отлична основа за разбирането и изправянето срещу други видове конспиративни теории.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.