Royal Watercolor Valentine Red Background

Игри на дезинформация

Проверете колко сте добри на информационния фронт с помощта на нашата колекция от казуси за използване в клас

  • DisinformationGamesLogo

    Игри на дезинформация

    Колекцията на De Facto от казуси за използване в клас. Седем ключови тематични области и 35 самостоятелни и приспособими теми.

  • cards-set-facsimile

    De Facto когнитивни карти

    Дигитално копие на комплекта когнитивни карти, съдържащ 1 карта-схема и 8 двустранни карти