Andy Stoycheff, MBA

Andy Stoycheff, MBA

Director, NTCenter & Adam Smith College of Management

Историята преди De Facto

Всичко започна през втората половина на 2015-та година. В продължение на години бях ровил и търсил научни открития и теории, които да ми помогнат да разбера как мозъкът получава и обработва сигнали за болка и как тези сигнали биха могли да бъдат заглушени. И най-сетне бях готов за нещо по-голямо. В началото на 2016-та година започнах безплатен онлайн курс по "Основи на невронауката" в Харвард. Това преобърна света ми. Имах да попълвам много празноти, предвид професионалната ми кариера в управленското консултиране и образованието и обучението за възрастни.

Невронауката беше само началото и всеки път, когато се препъвах в междупредметна връзка, я проследявах и започвах старателно да изследвам новата материя. По този начин се сприятелих с невроанатомията, когнитивната наука и когнитивната лингвистика, с еволюционна биология при човека. Разширявах интересите и често сменях полетата. Преминавах през някои от най-добрите професори на Масачузетския технологичен институт, Харвард, Станфорд, Бъркли – хора като Марвин Мински, Робърт Саполски, Джордж Лейкоф, Ноъм Чомски, Стивън Пинкър. Запълвах с това всяка свободна минута, беше като пристрастяване.

Успоредно с това, светът изживяваше наново преоткритите сили на дезинформацията. Тя беше във всички новини, във всички публични дискурси, беше навсякъде. И изглеждаше сякаш никой не можеше да направи нищо. Медиите и журналистите бяха в центъра на бурята, в компанията на популисти и политици от всяка важна политическа надпревара. Беше лесно. Беше ефективно. И най-важното – можеше да го правиш и да ти се размине.

Тогава осъзнах, че ако изобщо можеше да се говори за опити за откриване на антидот за дезинформационната отрова (или информационно разстройство, както удачно го определя Д-р Клер Уордъл), всички те бяха в областта на медиите и с фокус върху бързо избледняващия новинарски цикъл. Това определено не беше достатъчно за мен. Признавам важността, но като учител и обучител бях много по-загрижен за това какво се случва с дезинформацията, когато престане да е нова и се покрие с прахоляк. Тогава тя се превръща в мълчалив хищник, очакващ някой – ученик, студент или учащ възрастен – комуто е възложено учебно задание или проект, който я връща към живот, излъсква я и я представя като част от своята разработка, подсилвайки веригата на фалшивостта чрез самия акт на съхраняването и споделянето онлайн. Някой и някои, които скоро ще се превърнат в нашите адвокати, доктори... и да – учители.

Така се роди De Facto. Това сега е моята мисия.

Да разкриваме всички скрити парченца и детайли…

Информацията определя живота ни, влияе ни повече, отколкото си мислим, и има огромно въздействие върху нас. За да бъдем успешни при взимането на решения, е нужно да сме способни да разкриваме всички скрити парченца и детайли, които съставляват информацията, която използваме.

Lucie Rose
Euroface Consulting s.r.o, Kromeriz, Czech Republic

Вярвам, че De Facto ще отговори на въпроса…

Вярвам, че De Facto ще отговори на въпроса как да накараме учещите, особено децата и тинейджърите, да бъдат внимателни в интернет.

Katerina Nevralova
Euroface Consulting s.r.o, Kromeriz, Czech Republic

Силно вярвам, че можем да променим нещата…

Изследвания на Artevelde University College показват, че учениците са с много по-обострено внимание към фалшиви новини в социалните медии, ако учителите им са ги научили да бъдат разумни, критични и нащрек по отношение на съобщенията, които четат онлайн. Много съм развълнувана от участието си в проекта De Facto, защото силно вярвам, че можем да променим нещата и да направим младежите внимателни към устна, писмена и визуална невярна и подвеждаща комуникация.

Lut De Jaegher
Artevelde University College, Ghent