Andy Stoycheff, MBA

Andy Stoycheff, MBA

Director, NTCenter & Adam Smith College of Management

De facto – náš příběh

Všechno to začalo na konci roku 2015. Již roky jsem zkoumal vědecké objevy a teorie, které by mi mohly pomoci pochopit, jak mozek přijímá a zpracovává signály bolesti a jak lze tyto zrušit. A konečně jsem byl připraven na něco většího. Začátkem roku 2016 jsem zahájil bezplatný online kurz na téma Neurověda na Harvardu. Tím se vše změnilo. Musel jsem zaplnit spoustu prázdných míst z dob mé kariéry v oblasti konzultace, v oblasti obchodu a vzdělávání dospělých.

Neurovědy byly jen začátek a pokaždé, když jsem narazil na interdisciplinární spojení, začal jsem se jím zabývat. Takto jsem si našel cestu k neuroanatomii, kognitivní vědě a kognitivní lingvistice a evoluční biologi. A často jsem tyto oblasti rozšiřoval a přepínal mezi nimi. Často jsem také přebíhal mezi nejlepšími profesory na MIT, Harvardu, Stanfordu, Berkeley - jako jsou Marvin Minsky, Robert Sapolsky, George Lakoff, Noam Chomsky a Steven Pinker. Každou volnou minutu jsem věnoval těmto vědám, bylo to návykové.

Souběžně s tímto světem, svět znovuobjevil sílu dezinformace. Byla ve všech zprávách, ve všech veřejných projevech, byla všude. A zdálo se, že s tím nikdo nemůže nic dělat. Média a novináři byli v centru, stejně tak populisté a politici všech důležitých politických stran. Bylo to lehké. Bylo to účinné. A co bylo nejlepší, nikdo nebyl potrestán.

Pak jsem si uvědomil, že pokud se objevily pokusy najít lék na dezinformační chorobu (nebo k poruchy v oblasti informací, jak ji velmi dobře nazvala dr. Claire Wardleová), všechny byly v mediální oblasti se zaměřením na rychle se vyčerpávající zpravodajský cyklus. A to mi nebylo dost dobré. Souhlasím s jeho významem, ale jako dospělý učitel a pedagog jsem se mnohem více zajímal o to, co se stane s informacemi, jakmile přestanou být nové a usadí se na nich prach, jak to prach dělá. Pak se stanou spícím drakem, který čeká na studenta, až jej přivede zpět k životu, upraví a předloží jej jako součást svých dokumentů a posílí falešný řetězec pouhým aktem uvedení na internetu. Studenti, kteří se brzy stanou našimi právníky, doktory a - ano, učiteli.

Tak se zrodil projekt De Facto. Toto je mým cílem.

I strongly believe that we can make the difference…

Research by the Artevelde University College has shown that pupils are much more vigilant about fake news on social media, if their teachers teach them to be sensible, critical and alert with messages they read online. I’m very excited to participate in the De Facto project because I strongly believe that we can make the difference in making young adults vigilant for oral, written and visual dis- and miscommunication.

Lut De Jaegher
Artevelde University College, Ghent

 I believe in searching from reliable and accredited sources

 I believe in searching from reliable and accredited sources
When I went to high school I had a history professor who forced us to go to the library to deepen the lesson. At that time I thought it was a heavy task, today I am grateful to that professor because I understand the importance of projects like DE FACTO
Elisabetta Briguglio
New service

We need to be able to reveal all the hidden bits and pieces…

Information creates our life, it influences it more than we think and has a huge impact on us. To be good decision makers, we need to be able to reveal all the hidden bits and pieces that comprise the information we use.

Lucie Rose
Euroface Consulting s.r.o, Kromeriz, Czech Republic

Make learners cautious on Internet…

I believe De Facto will answer our question how to make learners, especially kids and teenagers, cautious on Internet.

Katerina Nevralova
Euroface Consulting s.r.o, Kromeriz, Czech Republic