contrast_tree_depth_perception-1024x576

Systémová příčinnost

Systémová kauzalita (systémová příčinnost), na rozdíl od přímé příčinnosti, není přirozeným vzdělávacím pojetím, tvrdí profesor George Lakoff z Kalifornské univerzity v Berkeley. Vysvětlení je jednoduché - mozek ji nedokáže pozorovat. Mozek poměrně dobře zvládá zjednodušené vztahy příčina – účinek, např. léto> teplé, zimní> studené, déšť> mokré, úsměv> šťastné, slzy> smutné atd. Podívejme se, jak se dítě začíná učit o světě kolem. Mozek přemění vzpomínky na modely, se kterými dítě přichází do styku: pláču> přijde maminka a objímá mě; sahám po hračkách, které visí nad mnou> přicházejí dospělí a hrají se mnou; pláču (pláč č. 2)> dostávám jídlo; pláču (pláč č. 3)> přebalí mě. Dětský mozek nemá žádné znalosti, kde je máma, když není v místnosti. Dětský mozek nemá žádné znalosti o maminčině nákupu (co to znamená kupovat?) jídla v supermarketu (co je to supermarket?), kam jede maminka autem (co je auto?). Jinými slovy, mozek se učí spojením sekvencí příčin-účinků, které pocházejí z pozorovatelných situací. Systémová kauzalita, kterou nelze pozorovat - to jsou věci mimo přímý smyslový vjem prostřednictvím zraku / sluchu / chuti /čichu / hmatu - nemohou být zaznamenány a vnímány. Když dítě dospívá, dospělí mu začnou vysvětlovat některé "neviditelné" vazby - odkud pochází jídlo, kdo zasadil stromy, proč stará paní používá při chůzi hůlku. To znamená, že mozek může vnímat komplexní, systémovou kauzalitu, pokud je na ni vědomě nasměrován, je-li na to vyškolen. (Existují i ​​jiné způsoby, jak mozku vytvářet spojení známá jako paralelní zpracování, ale to je mimo potřeby nejzákladnějšího vysvětlení a příkladu, který zde potřebujeme.). Ve skutečnosti většina dezinformací, která se šíří prostřednictvím on-line médií, není binární povahy (ano / ne, bílá / černá), ale systémová. To znamená, že jediný fakt, který můžeme pozorovat a s nímž můžeme souhlasit, je skutečně výsledkem extrémně složitých sítí vztahů příčin-účinků. Dobrým příkladem by bylo velmi diskutované téma klimatických změn. Extrémně chladný zimní týden v Severní Americe nebo ve střední Evropě spouští virtuální online lavinu sarkastických komentářů, které lze shrnout takto: "Jasně, globální oteplování s teplotami -22 ... Kde jsou vokální ekologové a pseudo-vědci teď!" . Bohužel se těmto narážkám zřídkakdy dostane jasné odpovědi, neboť taková odpověď by vyžadovala zdlouhavé vysvětlení, co je změna klimatu, kdy a jak se vyskytuje, jaké jsou faktory, které tuto změnu určují, jak jsou vzájemně propojeny a jaké jsou příčinné souvislosti což je komplexní a dlouhotrvající fenomén. Stručně řečeno, zjednodušený předpoklad, že globální oteplování> všechno a všude je tepleji, je zjevně nesprávný. Pochopení systémové kauzality a jejích interakčních mechanismů může být proto účinným nástrojem boje proti dezinformacím. Zatímco mozek sám nedokáže toto "objevit" (kvůli tomu, že není schopen pozorovat a učit se z pozorování), můžeme jej to naučit, jak tvrdí prof. Lakoff. To znamená, že je možné navrhnout výuku tak, aby si studenti mohli rozlišovat mezi přímou a systémovou kauzalitou a když identifikují případ jako systemický, aby mohli zkoumat prvky systémové příčiny a jejich vzájemné ovlivňování. Nádherný příklad, který jsme v NTCenteru často používali k ilustraci systémové kauzality, se nám nabízí v literární podobě autora sci-fi Stanislaw Lema v jeho krátkém příběhu De Impossibilitate Vitae (1971).