white-blank-library-1024x683

Vzorce rovnocennosti a vzorce priorit

"Chong a Druckman ve vztahu k médiím a komunikaci tvrdí, že vzorce mají dvojí základní formát – vzorec rovnocennosti a vzorec priorit. Vzorce rovnocennosti se vztahují k výrokům, které jsou logicky rovnocenné, ale jsou frázově odlišné. Což způsobuje, že jedinec upravuje své preference.

Lidé posuzují situace jinak v závislosti na tom, který výrok byl vědci vytažen do popředí.

V psychologii a taktéž ekonomice byl dopad různého frázování výroku stejné semantiky studován Kahnemanem a Tverskym (1981). Ukazují, jak mohou být problémy s rozhodováním řešeny různými způsoby, které vedou k různým preferencím, v rozporu s invariantním kritériem racionální volby. Což znamená, že preference lze upravit a rozhodovací činitelé mohou být vedeni do řešení, které může osoba, která manipuluje se vzorcem považovat za žádoucí.

Kahneman a Tversky provedli experiment se dvěma skupinami lidí. Obě skupinky obdržely stejnou informaci:

Představte si, že se USA připravuje na vypuknutí neobvyklé asijské nemoci, která by měla zabít až 600 lidí. V boji proti této nemoci byly navrženy dva alternativní postupy. Předpokládejme, že přesný vědecký odhad důsledků těchto programů je následující:

První skupina měla možnost volby mezi dvěma programy A a B. Na základě této volby to znamená, že ve skupině 600 lidí:

- Program A: 200 lidí bude zachráněno ",

- Program B:" existuje třetinová pravděpodobnost, že bude zachráněno 600 lidí a dvou třetinová pravděpodobnost, že se nezachrání žádní lidé ".

Účastníci upřednostňovali program A (72%) nad programem B (28%).

Druhá skupina měla možnost volby mezi dvěma programy C a D.

Na základě jejich volby to znamená, že ve skupině 600 osob:

- Program C: "400 lidí zemře",

- Program D: "existuje třetinová pravděpodobnost, že nikdo nezemře a dvou třetinová pravděpodobnost, že zemře 600 lidí.

" Účastníci preferovali program D (78%) nad programem C (22%).

Všimněte si, že:

Programy A a B jsou logicky a matematicky totožné.

Programy C a D jsou také logicky a matematicky totožné. Proto je výběr jen iluzorní.

Programy A a C mají podobný vzorec bezpečného výsledku (zachránění versus mrtví) a programy B a D mají také podobný vzorec nejednoznačného/nejistého výsledku (pravděpodobnost). Je zřejmé, že při rozhodování o záchraně životů (skupina 1) dochází ke změně preferencí oproti tomu, kdy je rozhodnutí předloženo z hlediska očekávaných úmrtí (skupina 2).