white-blank-library-1024x683

Okviri enakovrednosti in okviri prioritet

Chong in Druckman trdita, da v kontekstu medijev in komuniciranja lahko ločimo 2 tipa okvirov, in sicer okvire enakovrednosti in okvire prioritet. Okviri enakovrednosti se nanašajo na trditve, ki so si po logiki enakovredne, vendar so različno izražene. Izražanje lahko torej povzroči, da posamezniki spreminjajo izbire.

Z okviri prioritet ljudje naredijo presoje, ki so odvisne od vidika, ki so ga raziskovalci namerno izpostavili v trditvi.

V psihologiji – in širše tudi ekonomiji – sta vpliv različnega izražanja trditev, ki imajo identičen pomen, preučevala Kahneman in Twersky (1981). Prikazala sta, kako so lahko odločitve o problemih različno strukturirane, kar kaže, da imajo ljudje različne prioritete, kar pa je v nasprotju z nespremenljivim kriterijem razumske izbire. To pomeni, da je prioritete mogoče spreminjati.

Tisti, ki se odločajo, so lahko zavedeni in sprejmejo rešitev, ki je bolj po okusu tistih, ki manipulirajo z okviri. Kahneman in Twersky sta izvedla eksperiment, sestavljen iz 2 skupin ljudi. Skupinama so predstavili naslednjo situacijo:

Predstavljajte si, da se ZDA pripravljajo na izbruh nenavadne azijske bolezni, ki naj bi ubila 600 ljudi. Za spopad z boleznijo sta na voljo 2 programa s po dvema alternativama.

Predvidite, da je znanstvena ocena posledic programov, ki jih boste uporabili, naslednja:

Prva skupina je izbirala med programoma A in B. Glede na njihovo izbiro za skupino 600 ljudi to pomeni, da:

– Program A: »bo 200 ljudi rešenih«,

– Program B: »obstaja 1/3 možnosti, da bo 600 ljudi rešenih, 2/3 možnosti, da ne bo nihče rešen«.

Udeleženci so se večinoma odločili za program A (72 %), za program B se jih je odločilo 28 %.

Druga skupina je imela na voljo programa C in D. Glede na njihovo izbiro za 600 ljudi to pomeni, da:

– Program C: »bo 400 ljudi umrlo«,

– Program D: »obstaja 1/3 možnosti, da ne bo nihče umrl, 2/3 možnosti, da bo 600 ljudi umrlo«.

Udeleženci so v večini izbrali program D (78 %), za program C se je odločilo 22 %.

Če ste bili pozorni, ste ugotovili, da sta programa A in B logično in matematično identična, prav tako sta tudi programa C in D logično in matematično identična. Izbira je torej zgolj iluzorna. Programa A in C sta podobno oblikovana, saj oba zagotavljata zanesljiv rezultat (rešeni in mrtvi), tudi programa B in D sta oblikovana podobno, in sicer zagotavljata nezanesljiv/nejasen rezultat (možnost). Jasno je torej, da se prioritete spremenijo, ko se odločitev nanaša na število rešenih življenj (skupina 1), v primerjavi z odločitvijo, ki se nanaša na število pričakovanih smrti (skupina 2).