Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Внимание:

Навлизате в зоната "Игри на дезинформация"! Тук ще намерите колекция от казуси и сценарии, които могат да се използват за обучение. Казусите са разработени с различна степен на трудност и са съобразени с нуждите на обучаемите. Всяка тема е снабдена с набор от инструкции, инструменти за оценка, както и с материали за информация и дезинформация. Съзнателно не е посочено кои от материалите и линковете съдържат мис- и дезинформация.

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучаеми

Брой теми7

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучаеми

Брой теми: 4

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+),
студенти, възрастни обучаеми

Брой теми: 4

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+),
студенти, възрастни обучаеми

Брой теми: 5

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+),
студенти, възрастни обучаеми

Брой теми6

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+),
студенти, възрастни обучаеми

Брой теми: 2

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+),
студенти, възрастни обучаеми

Брой теми: 

Internet Archive

За целите на бъдещата употреба използваме Internet Archive, за да съхраним уебстраниците, посочени като източници в нашите казуси.
Архивираните линкове са поставени до активните в момента и могат да бъдат използвани, в случай че някои от източниците вече е недостъпен - по технически причини или защото авторът го е оттеглил.