Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Problém (povinného) očkování

Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 4. Vymýcené nemoci a imunita stáda

Použití vakcín vedlo k vymýcení života ohrožujících nemocí, jako je endemická žlutá horečka, zarděnky a respirační záškrt. Nejnovější epidemie spalniček, pravděpodobně způsobené rostoucím zdráháním a odmítnutím očkování, zpochybňují koncepty imunity stáda a eliminace smrtelných infekcí. Tento stavební blok dává prostor pro diskusi o účinnosti vakcín a jejich pozitivním dopadu na délku života člověka.

Navrhované zdroje

Texty

1. Nemoci vymýcené očkováním se vrací. Lidé z nich přestali mít strach.
https://www.denik.cz/zdravi/nemoci-vymycene-ockovanim-se-vraci-lide-z-nich-prestali-mit-strach-20191004.html
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

"Když nemoc v oblasti přestane cirkulovat, považuje se v této oblasti za vymýcenou. Například dětská obrna byla ve Spojených státech vymýcena v roce 1979 po rozsáhlém očkování ... Dosud byla eradikována pouze jedna infekční choroba, která postihuje člověka. V roce 1980, po desetiletích úsilí Světové zdravotnické organizace, Světové zdravotnické shromáždění vydalo prohlášení uvádějící, že došlo k vymýcení neštovic. Koordinované úsilí zbavilo svět nemoci, která kdysi zabila až 35% nemocných a zanechala ostatní zjizvené nebo slepé ... Další nemoci představují další výzvy. Obrna, ačkoli již byl zredukována nebo vymýcena ve většině zemí s plošným očkováním, stále cirkuluje v některých oblastech, protože (mimo jiné) u mnoha nových případů nejsou snadno rozpoznatelné příznaky. V důsledku toho může nakažená osoba zůstat bez povšimnutí, ale přesto může šířit virus na ostatní. Spalničky jsou problematické podobným způsobem: ačkoli onemocnění má za následek vysoce viditelnou vyrážku, mezi expozicí viru a vývojem vyrážky uplyne značné období. Než se objeví vyrážka, stávají se pacienti nakažliví a mohou virus rozšířit dříve, než si někdo uvědomí, že je nemocný ..."

2. Spolupráce EU proti chorobám, kterým lze předcházet očkováním (infographic-srozumitelné i pro češtinu)
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_factsheet_en.pdf
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Animovaná historie vakcín (WHO) (srozumitelné i pro češtinu)
https://vaccine-safety-training.org/tl_files/vs/images/01-03-history-animated.gif
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Dceru jsem už naočkovat nenechala, říká matka postiženého chlapce. Debata na půdě poslanecké sněmovny, veřejná výměna názorů.
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/snemovna-seminar-ockovani.A141020_165841_domaci_hv
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Citováno z rozhovoru s 31letou Laurou, pečovatelkou na plný úvazek v západním Londýně, která je ve 34 týdnu těhotenství a čeká své první dítě v květnu. Laura nevěří v účinnost vakcín a říká, že ona a její manžel nemají v úmyslu očkovat své dítě, jakmile se narodí: „Zdravá strava, pečlivé sledování jejího zdraví a pravidelné cvičení postačí k posílení jejího imunitního systému pro boj s jakoukoli infekcí, kterou může dostat, včetně spalniček, příušnic a zarděnek, kterými si prošla řada blízkých příbuzných a přátel a při správném léčení se s nimi dokonale vypořádalo."

5. Nemoci, které ještě nepatří jen do kronik a nechtěli byste je dostat:
https://zpravy.tiscali.cz/nemoci-ktere-jeste-nepatri-jen-do-kronik-a-nechteli-byste-je-dostat-269597
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

„... Není to tak dávno, co se západní svět obával smrtelných infekcí. Od té doby prošlo mnoho zemí transformací ze semeniště nemocí na mnohem bezpečnější a zdravější místa. Od poloviny 18. století došlo k trvalému poklesu v úmrtí na všechny infekční nemoci, které začátkem 20.století klesly na relativně nízkou úroveň. Historie této transformace zahrnuje hladomor, chudobu, špínu, ztracenou léčbu, eugenicistickou doktrínu, svoboda jednotlivce versus státní moc, protesty a zatýkání proti odmítnutí vakcíny a mnoho více. Dnes nám bylo řečeno, že lékařské zásahy prodloužily naši délku života a jednorázově zabránily masovým úmrtím. Je to však pravda? Konec iluzím podrobně popisuje fakta a čísla z dlouho přehlížených lékařských časopisů, knih, novin a dalších zdrojů. Tato kniha ukazuje, pomocí grafů, že vakcíny, antibiotika a další lékařské intervence nejsou odpovědné za prodloužení délky života a snížení úmrtnosti.“

6. Jak účinné jsou vakcíny na úrovni populace?
https://www.vakciny.cz/myty-o-ockovani/ucinnost-ockovani-neni-tak-vysoka-jak-se-tvrdi/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
"Vakcíny mohou také zabránit šíření nemocí vytvořením ochrany stáda. Žádná vakcína není účinná na 100% a ne každý v populaci bude očkován; pokud je však většina lidí v populaci očkována a stane se imunitním vůči nemoci, její schopnost šíření se výrazně sníží. Tím se chrání i lidé bez imunity před infekcí. “

7. Vakcíny a očkování
http://www.szu.cz/tema/vakciny
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
"Někteří lidé v komunitě se spoléhají na imunitu stáda, aby je chránila. Tyto skupiny jsou zvláště náchylné k nemocem, ale často nemohou bezpečně přijímat vakcíny: lidé bez plně fungujícího imunitního systému, včetně těch, kteří nemají funkční slezinu, lidé na chemoterapii, jejichž imunitní systém je oslaben, lidé s HIV, novorozenci, kteří jsou příliš malí na očkování, starší lidé, vážně nemocní v nemocnici. Pro tyto lidi je imunita stáda životně důležitá a chrání je před životem ohrožujícími chorobami."

8. Imunita stáda: falešné zdůvodnění pro povinné očkování
https://www.lidovky.cz/relax/veda/video-je-dulezita-imunita-stada-diky-vysoke-proockovanosti-se-nenakazi-ani-nevakcinovani-jedinci-rik.A191008_135813_ln_veda_ele
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Video:

1. Fakta a mýty, které Vás zajímají o očkování. Pohled do laboratoře.

2. Hrozí Česku epidemie spalniček?

3. Mýty a fakta o očkování:

4. Varovné signály očkování:

5. Očkování, kde je pravda? Zahraniční zdroj, český dabing

6. Proč je téma infekční obrny stále aktuální?

Výsledky učení

1. Jednoduše pojmenujte a nastiňte 3 závažná onemocnění na která existují očkovací látky a na které lze naočkovat populaci.
2. Popište co je imunita stáda a na jakém principu funguje.
3. Identifikujte rozdíly mezi pojmy imunita jednotlivce a imunita stáda
4. Rozlišujte mezi neodbornou a odbornou způsobilostí potřebnou k posouzení různých argumentů a tvrzení.

Navrhované vyučovací metody

>Hledání informací
>Spolupráce
>Skupinová diskuze
>Vytváření názorů na základě fakt
>Prezentace argumenty
>Kladení otázek
>Aplikace ověření zdrojů a fakt
>Debriefing
>Sebereflexe
>Opětovné hodnocení

Navrhované vzdělávací činnosti

>Uveďte tři choroby, pro které byly vakcíny používány po celá desetiletí: spalničky, dětská obrna, hepatitida B. Jedná se o běžně podávané vakcíny, ať už podle výběru nebo povinné.
> Uveďte statistické údaje - rok zavedení, počet nemocí v následujících letech, aktuální data.
> Uveďte prohlášení: Vakcíny jsou schopné vymýtit nemoci jako jsou spalničky, obrna a hepatitida, a dosáhnout imunity stáda.
> Stručně vysvětlete, že existují dvě skupiny lidí – odpůrci očkování a příznivci očkování – zdůrazněte že je třeba vzájemného respektu během diskuzí mezi těmito skupinami. Následuje smyčka, která se opakuje až do úplného vyčerpání zdrojů:
> Dejte studentům první zdroj ze seznamu odkazů. Poskytněte čas na čtení / prohlížení, vyhledávání dalších informací a vytvoření stanoviska.
> Třídu fyzicky rozdělte do dvou skupin: Skupina 1 teoreticky označená „Příznivci očkování“ a Skupina 2, teoreticky označená "" Odpůrci očkování "".
> Představte další zdroj ze seznamu. Naučte studenty, aby hledali argumenty a fakta.
> Poučte studenty, aby přešli z jedné skupiny do druhé, pokud poslední zdroj se kterým se seznámili změnil jejich názor.
> Opakujte jak je třeba.
> Dejte studentům čas na skupinovou diskuzi, aby mohli analyzovat informace a formulovat strategii na obranu své pozice.
> Zahajte prezentace. Každá skupina rekapituluje výsledky vyhledávání, vysvětluje názor skupiny a podporuje jej důkazy ze shromážděných informací. Buďte nestranní. Poskytněte stejný čas každé skupině.
> Ponechte každému účastníkovi čas na posouzení předložených důkazu a finálním výběru skupiny. Změnili svůj názor a proč?
> Shrňte témata. Zaměřte se zejména na ověření skutečností a kontrolu zdrojů na základě modelu Eggshell.
> Požádejte obě skupiny, aby přehodnotily své postoje a argumenty, které již byly v rozpravě použity. Podporujte sebereflexi se zaměřením na informace / dezinformace. Všem: Zapište, vysvětlete, uveďte příklad indicií, které mohou naznačovat dezinformaci nebo manipulaci.

Pilíře De Facto

Odkaz na motivované poznání: Vysvětlete, co je motivované poznání, a uveďte příklady využívající právě dokončenou aktivitu (např. důvěřování konkrétním zdrojům, vliv ...) - vytvořte seznam (volitelné, odkažte na předem vytvořený seznam) možných příkladů motivovaného poznání.

Odkaz na rámce ekvivalence a dopadu: Požádejte studenty, aby zvážili tyto dva výroky: „V roce 2018 byl v EU hlášen rekordní počet případů spalniček - více než 82 500, a v této souvislosti 72 úmrtí.“ a „V roce 2018 zemřelo pouze 0,087% lidí infikovaných spalničkami v EU.“. Dále se studentů zeptejte na jejich názor na to, jak a proč by lidé mohli na oba výroky reagovat jinak, i když oba mají stejný význam. V praxi požádejte studenty, aby přišli s podobným prohlášením (jako v příkladu). Nechte je vybrat téma.

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.