Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини

Ваксинирането е тема от първостепенен обществен интерес. Живеем по-дълго и по-здрави, благодарение на резултатите от дългогодишните медицински изследвания и открития. Ваксинирането е един от основните стълбове на общественото здравеопазване, но също така поражда редица тревоги. В много държави някои ваксини не са задължителни. Къде е истината? Пред какъв избор в действително сме изправени - като индивиди и като общество? Как можем да сме сигурни, че изборът ни е достатъчно информиран?

Проблемът за (задължителните) ваксини

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 6

Тагове: ваксини, здравеопазване, теории на конспирацията, дезинформация, изкоренени болести, групов имунитет, религиозни вярвания

Инструкции за обучители

Тема 4: Изкоренени болести и групов имунитет

Употребата на ваксини е довела до изкореняването на животозастрашаващи болести като ендемичната жълта треска, рубеолата и дифтерията. Последните взривове на морбили, вероятно причинени от растящия отказ от ваксиниране, поставя под въпрос груповия имунитет и премахването на смъртоносни инфекции. Този блок на казуса създава основа за дебат относно ефикасността на ваксините и техния благоприятен ефект върху продължителността на живота.

Предложени източници

Текст

1. Европейска комисия - ваксинация
"Имунизацията чрез ваксиниране е най-добрата защита срещу сериозни, предотвратими и понякога смъртоносни заразни болести. Благодарение на широкообхватните програми за ваксинация бе ликвидирана едрата шарка, в Европа вече няма случаи на полиомиелит, а много други заболявания също са почти премахнати...Въпреки добрите резултати, в някои страни от ЕС и съседни на Съюза държави в момента се наблюдават безпрецедентни епидемии от болести, предотвратими чрез ваксинация, поради недостатъчното ваксинационно покритие. Спадът в общественото доверие по света по отношение на ваксинациите, географските различия по отношение на достъпността и засилването на дезинформацията относно ваксинациите са причина за безпокойство и голямо предизвикателство за експертите в областта на общественото здравеопазване."
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_bg
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА ( ЕИС) 24 - 30 АПРИЛ 2019 Г.
"Благодарение на ваксинациите заболяванията от детски паралич (полиомиелит) са намалели с 99% след 1988 г., а в България случай на полиомиелит не е регистриран от началото на новото хилядолетие...
Епидемиите от морбили в Европа и в България показват, че боледуват „незащитените“ – неваксинираните и неизградилите имунитет срещу морбили. В най-висок риск от усложнения от болестта включително смърт, са неваксинираните малки деца...
Ваксинацията срещу рубеола в детската възраст осигурява дълготрайна защита и е особено важна за предпазване на бременните жени от заболяване със сериозни последици за жената и/или за плода (прекъсване на бременността, раждане на мъртъв плод, синдром на вродена рубеола)...
Ваксинацията срещу хепатит Б предпазва от инфекцията и от развитието на хронични усложнения, вкл. от рак на черния дроб вследствие на заразяване с вируса на хепатит Б."

https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=518:evropeiska-imunizatzionna-sedmitza-eis-24-30-april-2019-g&lang=bg
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
3. История на ваксините
http://6nine.net/2018/01/06/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Истината за рисковете от ваксините трябва да излезе на светло и в България
http://www.memoriabg.com/2016/05/07/istinata-riskove-vaksini-na-svetlo/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
5.За колективният имунитет или "нали вашите деца са имунизирани?" Какво представлява колективният имунитет?
https://nauka.offnews.bg/news/Meditcina_21/Za-kolektivniiat-imunitet-ili-nali-vashite-detca-sa-imunizirani_2332.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
6. ЗАЩО КОЛЕКТИВНИЯТ ИМУНИТЕТ ЧРЕЗ ВАКСИНИ Е НЕПОСТИЖИМА УТОПИЯ?
https://www.vaksinite.com/zashto-kolektivniat-imunitet-chrez-vaksini-e-nepostizhima-utopia/
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
7. Концепцията за "Колективен имунитет" - псевдонаука или реалност
"„За ефективна защита е нужен колективен имунитет”. Т.е. дори навреме и в нужното количество направените ваксини няма да ви защитят лично, докато всички ваши „несъзнателни” съграждани не последват вашия пример... Най-характерен признак за абсолютната ненаучност на концепцията за „реваксинация” и „колективен имунитет” е непрекъснатото (в исторически план) коригиране на изисквания процент ваксинирани за достигане на прословутия „колективен имунитет”. Щом само практиката опровергае едни числа, веднага ни се предлагат други. Т.е. ако ваксините не работят, значи обхвата на ваксинацията трябва да се разшири още и да се правят ваксини още по-често... ...заболеваемостта и особено смъртността са намалели десетки пъти и БЕЗ ваксини (ПРЕДИ тяхното въвеждане), в резултат на подобряването на жизнените условия, храненето, хигиената. Да не забравяме и електричеството, сапуна, горещата вода... ...Бел. ред. Няма нищо по-добро и сигурно за запазване здравето на децата от засилване на собствения им имунитет. Това може да се постигне с напълно безвредните природни имуностимулатори като Саменто, Котешки нокът, Нони, Прополмакс, Би полен еликсир, Витамакс тоник, Тернимакс и др."
https://www.lechitel.bg/newspaper.php?s=0&b=411
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.


Видеоклип

1. Как изглеждат смъртоносните болести върху Вашето тяло?
https://www.youtube.com/watch?v=6WL5jy2Qa8I
2. Факти за ваксините
https://www.svobodnaevropa.bg/a/29779317.html
3. Ваксините за моето дете - лекция как различните ваксини са променили заболеваемостта от различни заразни болести
https://www.youtube.com/watch?v=6-FNaRqPLNo


4. История на ваксините
https://vimeo.com/76712970

Фейсбук пост

1. Колективният имунитет - какво представлява и как работи (пост, статия и видео)
https://www.facebook.com/bgnauka/posts/10157201355299554
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.


Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да посочи и опише с прости, ненаучни термини, три ключови заболявания, за които съществуват ваксини и от които хората могат да бъдат предпазени.
2. Обучаваният ще може да обясни какво представлява колективният имунитет.
3. Обучаваният ще може да посочи различията между индивидуалния и колективния имунитет.
4. Обучаваният ще може да разпознава и разграничава експертната и неекспертната компетентност, за да оценява различни аргументи и твърдения.

Предложени методи

>Търсене на информация
>Сътрудничество
>Дискусия
>Формиране на мнения въз основа на данни
>Представяне на аргументи
>Задаване на въпроси
>Проверка на източници и факти
>Разбор
>Самооценка
>Преоценка

Предложени дейности

> Като въведение в темата, запознайте участниците с три болести, за чиято превенция ваксини се използват от десетилетия: дребна шарка (measles), детски паралич (polio), хепатит Б (hepatitis B). Тези заболявания са сред най-честите обекти на задължителни или пожелателни ваксинации.
> Представете официални данни - година на въвеждане на ваксините, брой на заболелите в следващите години, актуални данни.
> Формулирайте следното твърдение, което ще зададе рамката на проучването и дебата: "Ваксините са в състояние да изкоренят заболявания като дребната шарка, детския паралич и хепатит Б, и да изградят колективен имунитет."
> Обяснете накратко, в съответствие с информираността на аудиторията по темата, че съществуват две големи групи от хора: "анти-ваксъри" и "про-ваксъри". Подчертайте нуждата от уважение към противоположната позиция за осигуряване на смислен и качествен разговор по време на работа с казуса.
> Вече сте готови за същинския казус. Представете първия ресурс. Дайте време за прочит и осмисляне. Сега разделете класа на две групи. Условно това са "Групата на анти-ваксърите" и "Групата на про-ваксърите". След запознаване с първия ресурс, помолете всеки участник да избере към коя група иска да се присъедини. Важно е да определите физически отделени места в залата за двете групи - те трябва да са ясно обособени.
> Въведете следващия ресурс. След кратко време за осмисляне и обсъждане в групите, помолете тези участници, които са променили първоначалната си позиция, да сменят и групата си.
> Повторете горната стъпка с всеки от ресурсите, вкл. с допълнителни ресурси, които решите да ползвате или участниците предложат. Важно е движението между двете групи да бъде забележимо за всички.
> След изчерпване на ресурсите, дайте време на всяка от групите да изгради набор от аргументи, които да представи и да опита да убеди отсрещната страна.
> Модерирайте дебата. Следете за добрия тон и равнопоставеността (приблизително еднакво време). Наблюдавайте дали по време на този дебат все още има движение между групите - напомняйте периодично за правото на всеки да се премести във всеки един момент.
> Обобщете работата и дебата. Представете модела Eggshell и демонстрирайте как може да се приложи към някой от източниците.

De Facto стълбове

Връзка с мотивирано познание: Обяснете концепцията за мотивирано познание и я илюстрирайте с примери от работата по казуса – доверяване на определени източници, повлияване от... Заедно с класа направете списък с различни възможни случаи на повлияване, вписващи се в идеята за мотивирано познание.
Връзка с еквивалентни и емфазни рамки: Помолете обучаваните да обмислят тези две изказвания: "През 2018 година ЕС достигна рекордно високи стойности с повече от 82,500 докладвани случаи на дребна шарка и 72 смъртни случая."
"През 2018 година едва 0.087% от заразените с дребна шарка в ЕС са починали от нея."
Попитайте обучаваните какво мислят и защо, според тях, хората биха могли да реагират различно на тези две твърдения, макар те да имат еднакво значение. За упражнение, поискайте от участниците да съставят сами друга двойка твърдения, подобна на тази в примера. Оставете ги да изберат свободно тематиката на тези твърдения.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.