Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Problém (povinného) očkování

Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 5. Bezpečnost vakcín a nepříznivé účinky

Očkovací látky jsou obecně považovány za bezpečné a účinné, ale podle některých zdrojů způsobují autismus. Téma povinného očkování vytváří živnou půdu pro dezinformace a mylné informace. Tento stavební blok zkoumá poměr mezi bezpečností vakcín a jejich nepříznivými účinky.

Navrhované zdroje

Texty

1. Nežádoucí účinky po očkování, příběhy
http://www.rozalio.cz/vase-pribehy-a-uvahy/pribehy
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2.Věda říká jasně: Vakcíny jsou bezpečné, účinné a nezpůsobují autismus
https://www.zdravotnickydenik.cz/2017/06/zpusobuje-ockovani-autismus-odpoved-jasna-stale-vyvolava-emoce/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Mýty o očkování, názory pro a proti
https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/vakciny-dnes-nejsou-potreba-a-zpusobuji-autismus-aneb-nejvetsi-myty-o-ockovani.A100708_195143_deti_bad
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4.Odpůrci očkování si zaplatili vědeckou studii. Nepřinesla očekávané výsledky
https://www.idnes.cz/technet/veda/ockovani-autismus-safeminds-studie-pnas.A151013_175626_veda_pka
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Tweety

1. Alan Freestone, „homeopat se specializací na léčbu autismu a PANDAS. Konzultace v Birminghamu a na Skype“
Zrovna ukončil hovor s další rodinou, kde vakcína poškodila jejich dceru. Pediatr opět popřel, že by vakcíny způsobily její regresi do autismu a opět nebyl zaznamenán jako nežádoucí reakce na vakcínu. Kolik dalších?
#vaxxed
https://twitter.com/AlanFreestone/status/1143265029241888768
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Trump tweet:
https://www.dailymaverick.co.za/wp-content/uploads/Screen-Shot-2019-02-15-at-17.37.59-480x236.png
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje
3. Trump tweet:
https://www.dailymaverick.co.za/wp-content/uploads/Screen-Shot-2019-02-15-at-17.34.27-480x268.png
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Videa

1. Proč mají rodiče strach z očkování (české titulky)

 

2. Strach z očkování. Emoce, které rodiče spojují s očkováním čím dál častěji.

3.Epidemie spalniček?

4.Proč neočkovat HPV vakcínou? Rozhovor s odborníkem.

5. Videookénko s odborníkem, očkovat či neočkovat:

Výsledky učení

1. Student bude schopen porozumět a nastínit povahu obav z bezpečnosti používání vakcín.
2. Student bude schopen rozlišovat mezi neodbornou a odbornou způsobilostí potřebnou k posouzení různých argumentů a nároků.
3. Student bude schopen porozumět a vysvětlit, že vakcíny mohou vyvolat nežádoucí účinky, které sahají od „velmi vzácných“ až po „velmi časté“.
4. Student bude schopen rozlišovat , a uvést příklady, fakta od názorů.
5. Student bude schopen vyjmenovat několik faktorů, které obvykle přicházejí do hry při pozorování motivovaného poznání.
6. Student bude schopen prokázat zlepšenou schopnost formulovat argumenty založené na faktech. “

Navrhované vyučovací metody

>Studium dostupných materiálů online
>Použití softwaru pro myšlenkoví mapy
>Diskuze
>Týmová práce
>Skupinová reflexe a autoevaluace pracovních úkolů
>Online vyhledávání

Navrhované vzdělávací činnosti

>Projděte si úvodní zdroje uvedené v případové studii vyhrazené stránce.
> Během čtení použijte bezplatný software k vytvoření myšlenkových map k zaznamenání klíčových zjištění : podpořte obě strany - bezpečné versus škodlivé.
> Diskutujte o zjištěních.
> Společně se rozhodněte, jaké další informace jsou třeba, aby bylo možné formulovat informované stanovisko.
> Proveďte další vyhledávání informací a přidejte je do myšlenkové mapy.
> Proveďte kontrolu faktů a zdrojů u videí 4 a 5 pomocí modelu Eggshell. Před použitím modelu se studentů zeptejte, jak důvěryhodně pro ně video vypadá a proč. Věnujte pozornost profilu uživatele, který video nahrál, a jejich dalším nahrávkám. Vidíte nějaké vzorce? Prodiskutujte některá tvrzení ve videu.
> Ve skupině definujte význam a relevantnost v konkrétním případě: názor, víra, skutečnost, očekávání, dedukce, hypotéza
> Uveďte hlavní argumenty ze všech zkoumaných materiálů. A udělejte pořadí hodnověrnosti těchto argumentů - rychlé hlasování
> Pomocí dekonstrukce se pokuste popsat, proč jsou některé argumenty hodnoceny vysoko a jiné nízko. Navrhněte seznam vlastností, které charakterizují argument jako „dobrý“. Navrhněte seznam vlastností, které charakterizují zdroj jako „dobrý“ a „skutečný“.
> Vraťte se do žebříčku a přehodnoťte. Diskutujte o objektivitě a subjektivitě.

Pilíře De Facto

Odkaz na motivované poznávání: Vysvětlete (nebo připomeňte ), co je motivované poznání. Uveďte seznam typických faktorů, které ovlivňují (usnadňují nebo blokují) kognitivní proces.

Odkaz na motivované poznávání, vzorce: Požádejte studenty, aby přemýšleli a identifikovali, které publikum / skupiny lidí (skupinový profil) budou pravděpodobně ovlivněny, a vnímají jako pravdivé informace obsažené ve: 1) dvou tweetech od D. Trumpa (Tweet č. 2 ze seznamu zdrojů)
2) Tweet od Alan Freestone (Tweet č.1 ze seznamu zdrojů)

Odkaz na vzorce: Během výše uvedeného úkolu si všimněte, že budou lidé, kteří budou přímo odmítat jako nepravdivá tvrzení prezidenta Trumpa. Využijte této příležitosti k rozhovoru o vzorcích. Mnoho lidí bere prezidenta Trumpa jako někoho, kdo často říká lži a dezinformace. Jakmile je takový vzorec vytvořen, mozek se rychle přizpůsobí jakémukoli novému tvrzení přicházejícímu od něj v klamném modelu vzorce. Toto je extrémní případ náhlého zastavení vědomého poznávání - velmi silný vzorec neponechává žádný čas / místo pro hlubší ponoření se do obsahu. (Ukažte možné polarizované pohledy na Trumpa – poslouží jako další potvrzení odolnosti vzorce.) "

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.