Игри на дезинформация

Безопасното място за игри и предизвикателства, свързани с мис- и дезинформация!

Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини

Ваксинирането е тема от първостепенен обществен интерес. Живеем по-дълго и по-здрави, благодарение на резултатите от дългогодишните медицински изследвания и открития. Ваксинирането е един от основните стълбове на общественото здравеопазване, но също така поражда редица тревоги. В много държави някои ваксини не са задължителни. Къде е истината? Пред какъв избор в действително сме изправени - като индивиди и като общество? Как можем да сме сигурни, че изборът ни е достатъчно информиран?

Проблемът за (задължителните) ваксини

Подходящо за: ученици в гимназиален етап (16+), студенти, възрастни обучавани 

Брой теми: 6

Тагове: ваксини, здравеопазване, теории на конспирацията, дезинформация, изкоренени болести, групов имунитет, религиозни вярвания

Инструкции за обучители

Тема 5: Безопасност и странични ефекти на ваксините

Общоприето е мнението, че ваксините са безопасни, но са налице и твърдения, че причиняват аутизъм. Темата за задължителното ваксиниране е плодотворна почва за мис- и дезинформация. Този блок от казуса обследва съотношението между безопасността на ваксините и техните странични ефекти.

Предложени източници

Текст

1. Никаква връзка между ваксини и аутизъм показа изследване, поръчано от антиваксърска организация
https://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Nikakva-vrazka-mezhdu-vaksini-i-autizam-pokaza-izsledvane-porachano-o_23298.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

2. Проучване върху 657 461 деца не открива връзка между ваксини и аутизъм, дори и за деца в риск
https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Prouchvane-varhu-657-461-detca-ne-otkriva-vrazka-mezhdu-vaksini-i-auti_123401.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

3. Как се е родил митът за връзката между ваксините и аутизма? (статия и инфографика)
https://nauka.offnews.bg/news/Meditcina_21/Kak-se-e-rodil-mitat-za-vrazkata-mezhdu-vaksinite-i-autizma_3548.html
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

4. Ваксини - странични реакции и ефективност
https://www.puls.bg/aktsenti-c-16/vaksini-stranichni-reaktsii-i-efektivnost-n-27236
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.

Видеоклип

1. Аутизъм и ваксини
Периодът на отключване на аутизма съвпада с приключването на цикъла от задължителни ваксини. Корелация
https://www.youtube.com/watch?v=_CT5OG_8BQM&list=PL4FSArCBkmxxu4B-VE9tXSY3zYWT3R4dd&index=18
2. Колко безопасни са ваксините
https://www.youtube.com/watch?v=jsS_hRTYVt0&list=PL4FSArCBkmxxu4B-VE9tXSY3zYWT3R4dd&index=20

3. Ще навредят ли ваксините на моето дете
https://www.youtube.com/watch?v=Iz9r9n07Yuk&list=PL4FSArCBkmxxu4B-VE9tXSY3zYWT3R4dd&index=21

Фейкбук пост

1. ВАКСИНИТЕ СА ДОКАЗАНО ВРЕДНИ
ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И НАУЧНА НОВИНА СРЕЩУ ВАКСИНИТЕ: Научна статия доказа окончателно, че причината за АУТИЗЪМ при ваксинирани деца е СВРЪХВИСОКОТО съдържание на АЛУМИНИЙ ВЪВ ВАКСИНИТЕ, който се натрупва във всички части на мозъка в концентрации превишаващи нормалните норми до 30 пъти. Това или се е криело до този момент поради търговски цели или злоумишлено се е реализирало с цел масов геноцид
https://www.facebook.com/watch/?v=1603498469698973
Отворете през уебархив, ако връзката не работи.
2. Фейсбук мнения
https://www.facebook.com/search/top/q=%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%20%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8&epa=SEARCH_BOX

Резултати от ученето

1. Обучаваният ще може да разбира и очертава характера на притесненията и страховете за безопасността от прилагането на ваксини.
2. Обучаваният ще може да разпознава и разграничава експертната и неекспертната компетентност, за да оценява различни аргументи и твърдения.
3. Обучаваният ще може да разбира и обяснява на други, че ваксините може да предизвикат странични реакции, които варират от "много редки" до "много чести" (проверка на точните термини на с листовка на български език от което и да е лекарство!)
4. Обучаваният ще може да разграничава и да илюстрира чрез примери факти и мнения.
5. Обучаваният ще може да изброи няколко фактори, които обикновено оказват влияние, когато наблюдаваме случай на мотивирано познание.
6. Обучаваният ще може да демонстрира подобрени умения за формулиране на аргументи, основан на факти.

Предложени методи

> Онлайн търсене и проучване на материали
> Използване на софтуер за мисловни карти (mind mapping software)
> Дискусия
> Работа в екип
> Самооценка

Предложени дейности

> Разделете класа на 2 групи. Инструктирайте всяка група да води подробни записки. Препоръчайте/изискайте (според нивото на ИКТ умения) използването на приложения за мисловни карти. Ако се налага, демонстрирайте как става това и защо е полезно.
> Нека обучаваните преминат през всички препоръчани ресурси. Насърчете ги да търсят и допълнителни материали встрани от списъка, но нека поводът за такова търсене да почива в оригиналните материали.
> Предвид подбора на списъка с ресурси, съдържанието на алуминий би трябвало да се появи в бележките и на двете групи, заедно с още 2-3 най-често споменавани съставки. Когато забележите, че те присъстват в бележките/мозъчните карти, насърчете групите да търсят и допълнителни "спорни" съставки.
> Помолете обучаваните да се върнат към мозъчните карти и да ги допълнят като около всяка от съставките впишат основните аргументи за и против, намерени в използваните източници.
> Работейки с целия клас, изведете работни дефиниции за това какво представляват: мнение, вярване, факт, очакване, дедукция, хипотеза, слух.
> Помолете обучаваните да преподредят мисловните си карти като отчетат характера на всеки от аргументите. Стартирайте бърз дебат около това кои типове аргументи (от предходната стъпка) преобладават.
> Работейки с целия клас, очертайте мненията сред обучаваните по отношение на това кои видове (добра идея би било и да се посочват и конкретни примери) аргументи те оценяват като най-въздействащи.
> Заедно с целия клас се опитайте да съставите общ списък на признаците, които превръщат един аргумент в "добър", "успешен", "надежден"... Коментирайте очертаващите се модели.

 

De Facto стълбове

Връзка с мотивирано познание, еквивалентни и емфазни рамки: Изследвайте, заедно с обучаваните, как са повлияли на членовете на групите различните аргументи, които са срещнали, докато са се запознавали с материалите. Опитайте се да изведете онези аргументи, които са били най-запомнящи се. Анализирайте какво ги е направило такива? Съзнателно ли са били построени и фразирани по този начин? Направен ли е опит, съзнателен или не, да бъдат подсилени някои аргументи? Има ли различна интерпретация на един и същи факт?
Връзка с мисловни рамки: Наблюдавайте как по време на работа с този блок от казуса, някои участници остават твърди привърженици на своята изходна позиция. Използвайте това, за да насочите вниманието на обучаваните към концепцията за мисловни рамки. Провокирайте саморефлексия и споделяне. Включете и онези, които са променили (в течение на работата) своята начална позиция. Дали става дума за промяна в мисловната рамка? Или изначално тяхната мисловна рамка не е била твърда и категорична по отношение на разглежданата тема? Предложете на участниците извънкласна задача - да наблюдават устойчивите мисловни рамки на хората около тях.

Предупреждение

Избрали сте тема от зоната "Игри на дезинформация"! Моля, не забравяйте, че тук може да попаднете на източници, които съдържат мис- или дезинформация. Целта на употребата им е да подпомогнат развиването и утвърждаването на умения за разпознаване на дезинформация. За постигането на тази цел съзнателно никой от тези материали не е изрично обозначен като верен или неверен.