De desinformatie games

Je veilige (experimenteer- en ervaar)omgeving voor de spelen en uitdagingen in verband met desinformatie!

 

Case study: De verplichte vaccinatie

Vaccinatie is een onderwerp van groot maatschappelijk belang. We leven langer en gezonder, o.a. dankzij medisch onderzoek en innovatie. Vaccinatie is een van de belangrijkste pijlers van de volksgezondheid, maar soms zijn mensen ook bang voor de gevolgen van een vaccinatie. Toch zijn heel wat landen zijn een aantal vaccins verplicht. Maken mensen zich terecht zorgen over de gevolgen van vaccinatie? Hoe vinden we er waarheidsgetrouwe informatie over, en wat is deze waarheid dan? Wat zijn de keuzes die we hebben - als individu en als samenleving? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we een correct geïnformeerd worden zodat we ons een terechte mening kunnen vormen?

De verplichte vaccinatie

Aanbevolen voor: Secundair onderwijs 16+, Hoger en Universitair onderwijs, Volwasseneneducatie

Beschikbare bouwstenen: 6

Tags: vaccines, healthcare, conspiracy theories, disinformation, eradicated diseases, herd immunity, religious beliefs

Tips voor docenten

Bouwsteen 5. Veiligheid van vaccins en negatieve effecten

Vaccins worden over het algemeen als veilig en effectief beschouwd. Volgens sommige bronnen veroorzaken ze echter ook autisme. Het feit van verplichte vaccinatie creëert een vruchtbare voedingsbodem voor desinformatie. In deze fase van de casestudy onderzoeken we de verhouding tussen de veiligheid van de vaccins en de bijwerkingen.

Voorgestelde bronnen

Teksten (je ziet een korte beschrijving van de inhouden van Engelstalige sites. Je kan gelijkaardige Nederlandstalige sites zoeken indien gewenst. Zoek via Google, met zoektermen die overeenstemmen met de titels hieronder, naar Nederlandstalige sites indien je daar de voorkeur aan geeft)

1. Frequentie en ernst van de bijwerkingen van vaccins
https://vaccine-safety-training.org/frequency-and-severity.html [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

2. De wetenschap is duidelijk: Vaccins zijn veilig, effectief en veroorzaken geen autisme
https://hub.jhu.edu/2017/01/11/vaccines-autism-public-health-expert/ [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

3. Artsen delen vaccinatie-verhalen met elkaar
https://melmagazine.com/en-us/story/doctors-anti-vaxx-stories [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

4. Onderzoeksfraude heeft de anti-vaccinatiebeweging in gang gezet. Laten we de geschiedenis zich niet herhalen
https://www.vox.com/2018/2/27/17057990/andrew-wakefield-vaccines-autism-study [Indien de link niet werkt, open je hem via het webarchief]

 

Video's

1. Toegankelijke en "grappige" video over vaccinatie-angst en -veiligheid (gemaakt voor de VS)

2. Wat is de waarheid achter de vaccins? Veel ouders geloven in het verband tussen vaccins en autisme. Bloomberg QuickTake legt uit waarom dit geloof een gevaar is voor iedereen, niet alleen voor de niet-gevaccineerden.

 

 

3. Voormalig congreslid: Vaccins in verband met autisme

4. Dodelijk bedrog, het blootleggen van de gevaren van vaccins, een film van Gary Null.

5. Deadly Deception, Exposing the Dangers of Vaccines

Eindtermen

1. De student is in staat om de aard van bezorgdheden en angsten over de veiligheid van het gebruik van vaccins te begrijpen en te schetsen.
2. De student kan een onderscheid maken tussen de aard van de zorgen en angsten met betrekking tot de veiligheid van het gebruik van vaccins.
3. De student begrijpt en kan uitleggen dat vaccins bijwerkingen kunnen veroorzaken, die variëren van "zeer zeldzaam" tot "zeer algemeen".
4. De student is in staat om een onderscheid te maken tussen feiten en meningen.
5. De student is in staat om een aantal factoren op te sommen die een rol spelen bij het observeren van gemotiveerde kennis.
6. De student kan op feiten gebaseerde argumenten formuleren.

Voorgestelde lesmethoden

> Studie van beschikbare online materialen
> Gebruik van mindmapping software
> Discussie
> Teamwork
> Reflectie en zelfevaluatie van taken in groepsverband
> Online zoeken

Voorgestelde leeractiviteiten

> Doorloop de initiële set van bronnen van deze casestudy

> Lijst de belangrijkste bevindingen op (al dan niet met een mindmap), ter ondersteuning van beide tegenover elkaar staande meningen.

> Bespreek de bevindingen.

> Beslis gezamenlijk welke aanvullende informatie nodig is om een onderbouwde mening te kunnen formuleren.

> Voer extra onderzoek uit naar informatie en voeg deze toe aan de mindmap.

> Doe feiten- en broncontrole op video 4 en 5 met behulp van het Eggshell-model. Alvorens het model te gebruiken, kan je de studenten vragen hoe geloofwaardig de video voor hen is en waarom. Besteed ook aandacht aan het profiel van de uploader en wat hij/zij verder nog heeft gepost. Zie je patronen? Bespreek enkele van de beweringen in de video.

> Leg in de groep de betekenis en relevantie vast voor deze specifieke case van: mening, geloof, feit, verwachting, deductie, hypothese en hypothese.

> Som de belangrijkste argumenten van alle onderzochte materialen op. Maak een rangschikking volgens aannemelijkheid van deze argumenten (je kan hiervoor bv werken met stemmen)

> Probeer via analyse te beschrijven waarom bepaalde argumenten hoog of laag scoren. Ontwerp een lijst van eigenschappen die nodig zijn om een argument als "goed" te bestempelen.

> Ga terug naar de rangschikking en beoordeel het opnieuw. Bespreek objectiviteit en subjectiviteit.

Additional online tools

Mindmapping software online (gratis):
http://mindmapfree.com/
https://app.wisemapping.com/

Waarschuwing

Je hebt een onderwerp geselecteerd uit de "desinformatie Game" zone. Houd er rekening mee dat hier desinformatie, links en bronnen worden gebruikt die foutieve informatie kunnen bevatten. We doen dit om je te uit te dagen en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden om informatie te beoordelen en desinformatie te detecteren. Om dit doel te bereiken wordt niet aangegeven of de gebruikte informatie waar of vals is.