Dezinformační hry

Váš bezpečný prostor pro hry a výzvy související s dezinformacemi a chybnými informacemi!

Případová studie: Problém (povinného) očkování

Očkování je téma, které má zásadní společenský význam. Díky lékařským výzkumům a inovacím žijeme déle a kvalitněji. Očkování je jedním z nejdůležitějších pilířů veřejného zdraví, ale také vyvolává velké obavy. V mnoha zemích jsou některé vakcíny povinné. Kde je to pravda? Jaké jsou skutečné možnosti, které máme - jako jednotlivci a jako společnost? Jak si můžeme být jisti, že máme dostatek informací k tomuto tématu?

Problém (povinného) očkování

Doporučeno pro: středoškoláci, dospělí

Dostupné stavební bloky: 6

Odkazy: vakcíny, zdravotnictví, konspirační teorie, dezinformace, vymýcená onemocnění, imunita stáda, náboženská víra

Tipy pro pedagogy

Stavební blok 6. Vakcíny a konspirační teorie

Tento stavební blok je o vakcínách a konspiračních teoriích vedených očkovacím skepticismem, strachem nebo něčím jiným. Informace o konspiračních teoriích obecně a lepší pochopení tohoto jevu přináší větší přehled a větší povědomí o vícevrstvém zapletení emocionálních a racionálních motivací a argumentů souvisejících s vakcínami. Zvládnutí tohoto stavebního bloku je skvělým základem pro pochopení a vyzkoušení dalších konspiračních teorií.

Navrhované zdroje

Texty

1. Co jsou konspirační teorie?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konspira%C4%8Dn%C3%AD_teorie
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

2. Seznam konspiračních teorií
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_konspira%C4%8Dn%C3%ADch_teori%C3%AD
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3. Konec konspiračních teorií o očkování na facebooku.
https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/technologie/facebook-vakciny-dezinformace-fake-news-konspirace_1903091254_rez
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3.1. Evropské státy zavádí povinné očkování. Reagují na epidemie spalniček i konspirační teorie:
https://www.zdravotnickydenik.cz/2019/05/evropske-staty-zavadi-povinne-ockovani-reaguji-epidemie-spalnicek-i-konspiracni-teorie/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

3.2. Proč je stále malý zájem o očkování HPV?
https://www.zdravotnickydenik.cz/2018/01/hpv-postihuje-pany-stejne-jako-damy-pomoci-muze-ockovani-podporene-borenim-mytu-lepsi-informovanosti/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

4. Proč Češi věří konspiračním teoriím?
Ti, kteří věří konspiracím budou pravděpodobně proti očkování, navzdory tomu kde žijí. Například čím více lidí věřilo, že byla princezna Diana zavražděna, tím negativnější postoje měli k očkování. Naproti tomu úroveň vzdělání měla velmi malý dopad na protivakcinační postoje.
https://eurozpravy.cz/magazin/237324-proc-cesi-veri-konspiracnim-teoriim-vedci-nasli-odpoved/
Otevřete z webarchive, pokud odkaz nefunguje

Výsledky učení

1. Student bude schopen dosáhnout praktického pochopení podstaty konspiračních teorií jako fenoménu
2. Student bude schopen sestavit souhrnné profily velkého počtu komentátorů na základě chování online
3. Student bude schopen sledovat / opakovat jednoduchý proces výzkumu informací
4. Student bude schopen porozumět a nastínit různé typy racionálních a emocionálních argumentů, které lidé používají v online diskuzích
5. Student se bude schopen orientovat na internetu, vyhledávat a získávat relevantní informace

Navrhované vyučovací metody

>Studium dostupných online materiálů
>Vyhledávání na internetu a získávání smysluplných informací z webových stránek
>Týmová práce
>Analýza a dekonstrukce internetové tématické diskuse
>Vytvoření memů

Navrhované vzdělávací činnosti

>Nechte všechny studenty projít první dva zdroje v seznamu, aby pochopili co jsou konspirační teorie.
> Projděte si článek v NYTimes, abyste viděli konspirační teorii v praxi.
> Sledujte společně video z FB o vakcíně HPV.
> Projděte si komentáře (od 1. července 2019 více než 1200).
> Rozdělte skupinu na tři menší: S1 se zaměří na komentáře související s konspirační teorií, S2 se zaměří na negativní komentáře, S3 na případy interakci mezi lidmi argumentujícími pro a proti.
> Připravte rychlou soutěž o „nejoriginálnější“ meme. Požádejte každou skupinu o vytvoření memu na základě jejich vnímání tématu. Krátce vysvětlete, co je to meme. Nasměrujte studenty na online zdroj pro vytváření memů. Dejte studentům čas na generování nápadů, vyhledávání obrázků a tvorbu. Hlídejte si čas - touto činností je snadné se nechat unést.

Pilíře De Facto

Vazba na vzorce a vzorce dopadu: Diskutujte o tom, jak vzorce a vzorce dopadu uvádějí memy v praxi.

Vazba na motivované poznání: Diskutujte o faktorech, které udržují stabilní počet příznivců konspiračních teorií a to i tehdy když neexistují důkazy tyto teorie potvrzující nebo i přes důkazy svědčící proti nim. Proč se lidé drží těchto teorií? Jak ovlivňují ostatní a „rekrutují“ nové stoupence konkrétní teorie? Jako výchozí bod můžete použít zdroj č. 2 a požádat studenty, aby si vybrali 1-2 konspirační teorie a pak soustředili diskusi v tomto konkrétním kontextu. Povzbuzujte studenty, aby hledali více informací (např. fóra, kde se scházejí příznivci konspiračních teorií a diskutují, skupiny na sociálních médií, tweety / příspěvky atd.) A aby se pokusili sestavit profil lidí, kteří by spíše chtěli přijmout takovou teorii jak pravdivou, dokonce i proti důkazům svědčícím proti ní.

Varování
Vybrali jste téma z oblasti Dezinformační hry. Vezměte prosím na vědomí, že v této oblasti jsou hostitelé nebo odkazy na zdroje obsahující dezinformace nebo chybné informace. Přítomnost takových materiálů má napomáhat rozvoji a udržování dovedností pro navigaci a detekci dezinformací. K dosažení tohoto cíle - úmyslně - není žádný z materiálů výslovně označen jako pravdivý nebo nepravdivý.